biomedicina slovenica


"BICUSPID" : 25

 1. Glauber Mattia; Moten Simon C.; Quaini Eugenio; Solinas Marco; Folliguet Thierry; Meuris Bart; Oberwalder Peter J.; Rambaldini Manfredo; Geršak Borut
  International expert consensus on sutureless and rapid deployment valves in aortic valve replacement using minimally invasive approaches
  2016
 2. Geršak Borut; Fischlein Theodor; Folliguet Thierry; Meuris Bart; Teoh Kavin H. T.; Moten Simon C.; Solinas Marco; Miceli Antonio; Oberwalder Peter J.; Rambaldini Manfredo
  Sutureless, rapid deployment valves and stented bioprosthesis in aortic valve replacement
  2015
 3. Krapež Jana; Fidler Aleš
  Location and dimensions of access cavity inpermanent incisors, canines, and premolars
  2013
 4. Šušterčič Dušan; Serša Igor
  Human tooth pulp anatomy visualization by 3D magnetic resonance microscopy
  [Prikaz anatomije zobne pulpe človeškega zoba s 3D magnetno resonančno mikroskopijo]
  2012
 5. Gueniz-Baksi B; Fidler A
  Fractal analysis of periapical bone from lossy compressed radiographs: a comparison of two lossy compression methods
  2011
 6. Gueniz-Baksi B; Fidler Aleš
  Image resolution and exposure time of digital radiographs affects fractal dimension of periapical bone
  2012
 7. Lu Wei; Park Won Kyu; Uchida Barry; Timmermans Hans A; Pavčnik Dušan; Keller Frederick S; Roesch Josef
  The ovine jugular vein as a model for interventional radiology procedures
  [Ovčja vratna vena kot model v intervencijski radiologiji]
  2008
 8. Pavčnik D; Kaufman John; Machan Lindsay; Uschida Barry; Keller Friderick S; Roesch Josef
  Percutaneous therapy for deep vein reflux
  2005
 9. Pavčnik Dušan; Kaufman John A; Uchida Barry T; Case Brian; Correa Luiz O; Goktay Ahmet Yigit; Hamada Ayumi; Keller Frederick S; Rösch Josef
  Significance of spatial orientation of percutaneously placed bioprosthetic venous valves in an ovine model
  2005
 10. Strmole Tadeja
  Halotolerantne askomicetne kvasovke osamljene iz arktičnega okolja
  [Halotolerant ascomycetous yeast isolated from arctic environment]
  2007
 11. Fekonja Anita
  Hipodoncija u populaciji mariborskih ispitanika s posebnim osvrtom na ortodontsku terapiju
  2001
 12. Bešlić Šerif
  MR imaging of aortic coarctation
  [Ugotavljanje zožitve aorte z magnetno resonanco]
  2004
 13. Pavčnik Dušan; Machan Lindsay; Uchida Barry; Kaufman John; Keller Frederick S; Roesch Josef
  Percutaneous prosthetic venous valves: current state and possible applications
  2003
 14. Brountzos Elias; Pavčnik Dušan; Timmermans Hans A; Corlles Christopher; Uchida Barry T; Nihsen Edith S; Nakata Manabu; Schoder Maria; Kaufman John A; Keller Frederick S
  Remodeling of suspended small intestinal submucosa venous valve: an experimental study in sheep to assess the host cells' origin
  2003
 15. Gašperšič Dominik; Cvetko Erika; Potočnik Igor; Fidler Aleš
  Anatomija zob
  2002
 16. Gašperšič D; Fidler A; Potočnik I
  Klinični vidik oblike korenin prvih ličnikov
  [Clinical implications of root configuration in first premolars]
  2003
 17. Pavčnik Dušan
  Chronic venous insufficiency and bioprosthetic bicuspid square stent based venous valve for transcatheter placement
  2002
 18. Pavčnik Dušan; Uchida Barry T; Timmermans Hans A; Corless Christhoper L; O'Hara Michael; Toyota Naoyuki; Moneta Gregory L; Keller Frederick S; Roesch Josef
  Percutaneous bioprosthetic venous valve: a long-term study in sheep
  2002
 19. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 20. Pavčnik Dušan; Uchida BT; Timmermans H; Corless CL; Keller FS; Roesch J
  Aortic and venous valve for percutaneous insertion
  2000
 21. Kuliš M
  Ohranitev spodnjega ličnika v tesnem stanju in tehnika odstranitve retiniranih modrostnikov
  [Preservation of a lower premolar in mandibular crowding and the technique of extracting impacted third molars]
  1999
 22. Pirc Borut; Geršak Borut; Ružič-Medvešček Nada
  Cor triatriatum sinistrum, aortic coarctation and bicuspid aortic stenosis in an adult
  1996
 23. Ivanuša T; Pogačnik A; Petelin M; Pavlica Z; Skalerič U
  Evaluation of alveolar bone loss in experimental periodontitis by digital substraction radiography
  1996
 24. Pratnekar Majda; Lapajne-Kavčič Alenka; Belič Darinka
  Spontana ureditev tesnega stanja v predelu podočnikov po ekstrakciji ličnikov
  [Spontaneous regulation of crowding in the region of canines after the extraction od premolars]
  1989
 25. Rojs J; Skalerič U
  Rentgenska analiza prevalence previsnih plomb in prevlek in vpliv na obzobna tkiva
  [The radiographic analysis of prevalence of overhanging fillings and crowns and the effect of periodontal tissues]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics