biomedicina slovenica


"BIPERIDEN" : 10

 1. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 2. Rode Mirela; Šmid Lojze; Budihna Marjan; Gašperšič Dominik; Rode Matjaž; Šoba Erika
  The influence of pilocarpine and biperiden on pH value and calcium, phosphate, and bicarbonate concentrations in saliva during and after radiotherapy for head and neck cancer
  2001
 3. Košnik M
  Anaphylaxis to venom without IgE antibody
  2000
 4. Rode Mirela; Šmid Lojze; Rode Matjaž; Budihna Marjan
  Izločanje sline med obsevanjem in po njem
  [Salivary flow rate during and after radiotherapy]
  2000
 5. Rode Mirela
  The role of saliva in the prevention of intraoral complications following irradiation
  [Vloga sline pri preprečevanju intraoralnih zapletov po obsevanju]
  2000
 6. Rode Mirela; Šmid Lojze; Budihna Marjan; Šoba Erika; Rode Matjaž; Gašperšič Dominik
  The effect of pilocarpine and biperiden on salivary secretion during and after radiotherapy in head and neck cancer patients
  1999
 7. Kogoj-Rode M; Rode M; Šmid L; Budihna M
  Stopnje radiomukozitisa med obsevanjem
  [The degree of radiomucositis during radiotherapy]
  1999
 8. Kogoj-Rode M; Šmid L; Budihna M; Rode M
  Koncentracija kalcija in fosfata v slini bolnikov, obsevanih z radioterapijo
  [Calcium and phosphate concentrations in the saliva of patients undergoing radiotherapy]
  1999
 9. Rode Mirela
  Vloga sline pri preprečevanju intraoralnih komplikacij po obsevanju
  1998
 10. Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok; Darovec Jože
  Anketa o zdravljenju ekstrapiramidnih stranskih učinkov antipsihotikov
  [Survey of treating extrapyramidal side effects of antipsychotic drugs]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics