biomedicina slovenica


"FIBROMYALGIA" : 46

 1. Klar Nuša; Divjak Mojca
  Program stopnjevane vadbe v vodi pri poskusni multidisciplinarni obravnavi sindroma fibromialgije - poročilo o primeru
  [Progressive programme of hidrotherapy in first trial multidisciplinary approach of fibromyalgia syndrome - a case report]
  2013
 2. Jamnik Helena
  Kronična razširjena bolečina
  [Chronic widespread pain]
  2011
 3. Jamnik Helena; Mramor Majda; Pirnat Brigita; Vidmar Jana; Švajger Andreja
  Interdisciplinarna rehabilitacija oseb s kronično bolečino
  [Interdisciplinary chronic pain rehabilitation]
  2011
 4. Zaletel Marjan
  Zdravljenje fibromialgije
  [Treatment of fibromyalgia]
  2010
 5. Sonc Marjana; Vidmar Gaj; Hlebš Sonja
  Zanesljivost in veljavnost v slovenščino prevedenega vprašalnika o težavah zaradi fibromialgije
  [Reliability and validity of the Slovenian translation of the fibromyalgia impact questionnaire]
  2010
 6. Jamnik Helena
  Sindrom fibromialgije
  [Fibromyalgia syndrome]
  2010
 7. Kores-Plesničar Blanka
  Depresija in bolečina
  [Depression and pain]
  2010
 8. Jamnik Helena
  Rehabilitacija oseb s sindromom kronične razširjene bolečine - sindrom fibromialgije
  [Rehabilitation of persons with chronic widespread pain - fibromyalgia syndrome]
  2010
 9. Stergar Eva; Stergar Eva; Scagnetti Nina; Scagnetti Nina; Pucelj Vesna; Pucelj Vesna; Lavrič Tomaž
  Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju
  2006
 10. Štefančič Martin
  Miofascialna bolečina
  [Myofascial pain]
  2006
 11. Kos-Golja Mojca; Brecelj Martina; Hočevar Alojzija; Huzjan Barbka; Kastelic-Klasinc Cvetka; Kraut Aleksandra; Lestan Boris; Logar Dušan; Pfeifer Marija; Plešivčnik-Novljan Martina; Praprotnik Sonja; Resman Dragica; Rotar Žiga; Rozman Blaž; Šipek-Dolničar Alenka; Tomšič Matija; Žlebič Jože
  Kako živeti z revmatizmom: bolečina, samopomoč, zdravljenje
  2005
 12. Eberlinc Andreja
  Mialgija, fibromialigija
  [Myalgia, fibrimyalgia]
  2006
 13. Eberlinc Andreja
  Mialgija in fibromialgija
  2005
 14. Mavčič Blaž; Antolič Vane
  Diferencialna diagnoza bolečin v predelu rame
  2005
 15. Pogorevc R; Miksić M; Roškar Z
  Diagnostična vrednost bolečine pri otroku
  [The diagnostic value of pain in children]
  2005
 16. Skerbinjek-Kavalar M; Molan-Štiglic M; Krčevski-Škvarč N
  Kronična in ponavljajoča se bolečina pri otroku in mladostniku
  2005
 17. Holc Iztok; Pahor Artur
  Ramenske manifestacije pri revmatskih boleznih
  2005
 18. Moličnik Andrej; Brobnik Tomaž
  Diferencialna diagnoza boleče rame
  2005
 19. Popovič Janko; Popovič Robert
  Fibromialgija: priročnik za bolnike
  2004
 20. Tomšič Matija; Kveder Tanja; Božič Borut; Lestan Boris; Logar Dušan; Rainer Saša; Jevtić Vladimir; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Plešivčnik-Novljan Martina; Kos-Golja Mojca; Strle Franc; Ambrožič Aleš; Rozman Blaž; Šipek-Dolničar Alenka; Gašperšič Nataša
  Revmatične bolezni
  2005
 21. Zupanc Urška
  Učinkovitost termoterapije v zmanjšanju bolečine pri boleznih in poškodbah gibal
  2004
 22. Lukšič-Gorjanc Mateja
  Vloga kinezioterapije pri obravnavi bolnika z bolečino
  2004
 23. Turk Zmago; Barovič Jože
  Nove mogućnosti u fizikalnoj terapiji bolesnika sa sklerodermijom
  [New possibilities in physical therapy of patients with sclerodermy]
  2002
 24. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  2003
 25. Kos-Golja Mojca
  Bolečina v križu
  2003
 26. Kos-Golja Mojca
  Psihiatrični vidiki revmatičnih obolenj
  2002
 27. Kos-Golja Mojca
  Bolečina v križu z revmatološkega vidika
  2001
 28. Lonzarić Dragan; Turk Zmago
  Rehabilitacija bolnikov z obolenji in poškodbami ramenskega obroča
  2001
 29. Matoic Branka
  Fizioterapija pri bolnikih z zunajsklepnim revmatizmom
  [Physical therapy of nonarticular rheumatism]
  2001
 30. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  [Extraarticular rheumatism]
  2001
 31. Krajnc Ivan
  Revmatične bolezni
  2000
 32. Champion GD; Kong JHN; Goodenough BB
  Medicinski pogledi na zdravljenje kronične bolečine pri otrocih
  [Medical consideration in the management of chronic pain in children]
  2000
 33. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Fibromialgija
  2000
 34. Šarman Majda
  Lajšanje mišično-kostne bolečine
  2000
 35. Kos-Golja Mojca; Logar Dušan
  Revmatična bolečina
  2000
 36. Kos-Golja Mojca
  Revmatološki priročnik za družinskega zdravnika
  1999
 37. Krajnc I; Šiftar M; Turk Z; Barovič J; Nikolić T
  The effect of balneotherapy on the low-back pain disease at the Moravci Spa and the Department of physiotherapy and rheumatology - Maribor teaching hospital
  1992
 38. Tas N; Bulat A; Beyazova M; Keles I
  Exteroceptive suppression of temporalis muscle activity in patiens with fibromyalgia
  1998
 39. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  1998
 40. Kos-Golja Mojca
  Zunajsklepni revmatizem
  1997
 41. Lotrič-Furlan S
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  1996
 42. Logar Dušan
  Sindrom fibromialgije (fibrozitični sindrom)
  1995
 43. Zidar J; Baeckman E; Bengtsson A; Henriksson KG
  Quantitative EMG and muscle tension in painful muscles in fibromyalgia
  1990
 44. Bianchi G
  Rheumatic manifestations in Lyme borreliosis
  1994
 45. Logar D
  Zunajsklepni revmatizem
  1993
 46. Krajnc I
  Mišično skeletna bolečina
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics