biomedicina slovenica


"FORMALDEHYDE" : 29

 1. Zupančič Daša; Terčelj-Zorman Marjeta; Štrus Bojan; Veranič Peter
  How to obtain goodmorphology and antigen detection in the same tissue section?
  2017
 2. Likar Ostrc Lenka; Pavlič Alenka
  Opuščena uporaba devitalizacijskih sredstev v otroškem zobozdravstvu
  [Abandoned use of devitalising medicaments in paediatric dentistry]
  2014
 3. Muršič Zarja; Šuštar Vid; Bedina-Zavec Apolonija; Zupanc J; Veranič Peter; Kruljc Peter; Drobne Damjana; Kralj-Iglič Veronika
  Effect of glutaraldehyde and formaldehyde on stability of cell and artificial membranes
  2012
 4. Pavlič A
  Zdravljenje vitalnih mlečnih zob z globokim kariesom
  [Treatment of vital deciduous teeth with deep caries]
  2011
 5. Dastychova E; Nečas M; Vašku V
  Contact hypersensitivity to selected excipients of dermatological topical preparations anf cosmetics in patients with chronic eczema
  2008
 6. Čižek-Sajko Mojca
  Jedrne nepravilnosti nedozorelih in neuspešno oplojenih človeških jajčnih celic po zorenju v pogojih in vitro
  [Nuclear abnormalities of immature and unsuccessfully fertilized human oocytes after in vitro maturation]
  2007
 7. Lunder Tomaž
  Changing trends of causative allergens in allergic contact dermatitis
  2005
 8. Petrusevska Gordana; Ilievska-Poposka Biljana; Banev Sašo; Smickova Snežana; Spirovski Zoran
  Immunohistochemical expression of HER-2/neu in patients with lung carcinoma and its prognostic significance
  [Napovedni pomen imunohistokemičnega določevanja HER-2/neu pri bolnikih s pljučnim rakom]
  2004
 9. Verstovšek Eva; Belšak Milena; Gabrovšek Albina
  Prednosti in omejitve nizkotemperaturnih sterilizacijskih metod
  2002
 10. Glavnik Vesna
  Alergija na cepiva
  2003
 11. Dobeic Martin
  Možnosti dezinfekcije ob pojavu bovine spongiformne encefalopatije (BSE) ali drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)
  [Possibilities of disinfection after the appearance of the bovine spongiform encephalopathy (BSE), or other transmissive encephalophathies (TSE)]
  2003
 12. Dolenc-Koce Jasna; Vilhar Barbara; Bohanec Borut; Dermastia Marina
  Genome size of Adriatic seagrasses
  2003
 13. Boh Bojana; Košir Iztok; Knez Emil; Kukovič Milena; Škerlavaj Vojko; Škvarč A
  Microencapsulation and testing of the agricultural animal repellent, Daphne
  1999
 14. Dakhama Azzeddine; Maček Vasilija; Hogg James C; Hegele Richard G
  Amplification of human beta-actin gene by the reverse transcriptase-polymerase chain reaction: implications for assessment of RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded material
  1996
 15. Fležar Margareta; Us-Krašovec Marija; Žganec Mario; Lavrenčak Jaka; Golouh Rastko
  Hydrolysis profiles of formalin fixed paraffin-embedded tumors based on IOD (integrated optical density) and nuclear texture feature measurements
  1999
 16. Lunder Tomaž
  Alergijski kontaktni dermatitis
  [Allergic contact dermatitis]
  1999
 17. Jakovina Miroslav
  Disinfection in animal production - a new approach
  2000
 18. Kralj Jana
  Določanje antigenov CD62P in CD63 s pretočnim citometrom za oceno aktiviranih trombocitov
  [Detection of activated platelets by flow cytometric analysis of antigens CD62P and CD63]
  1998
 19. Vernickaite Ruslana; Kačergiene Nella
  Pregnant women's health and environment
  1996
 20. Cvenkel Barbara; Zupan Marija; Hvala Asta
  Transmission electron microscopic analysis of trabecular meshwork in secondary glaucoma after intravitreal silicone oil injection
  1997
 21. Vrecl M; Pogačnik A; Lorger J; Bavdek SV
  Immunohistochemical demonstration of Clara cell 16kD protein in rat fetuses
  1997
 22. Vodopivec B
  Morfogeneza ravne sluznice jejunuma pri celiakiji
  1994
 23. Mutevelić-Arslanagić N; Bokonjić M
  Sensitization of timber industry workers to cobalt and formaldehyde
  1992
 24. Gall Koraljka; Pavelić Jasminka; Jadro-Šantel Dubravka; Poljak Mario; Pavelić Krešimir
  DNA amplification by polymerase chain reaction from brain tissues embedded in paraffin
  1993
 25. Kutičić V; Wikerhauser T
  A study of the effects of ethanol, methanol and formalin on the infectivity of Toxoplasma gondii
  1993
 26. Dragaš AZ; Marin J; Poljšak-Prijatelj M; Čerin T; Derganc M; Moder B; Rednak S
  Inkubatoren fuer Fruegheborene als moegliche Infektionsquelle
  1988
 27. Hudnik V; Vučko H; Grilc V; Husić M; Medved M; Lapajne S; Lobnik S; Vončina E; Osvald A
  Analitika posebnih odpadkov iz ljubljanske regije
  1987
 28. Žerjal E; Lukan B; Drev J
  Emisije iz sušilnikov za sušenje vlaken v DO Lesonit Ilirska Bistrica
  1986
 29. Irgolič N
  Fizikalno-kemijske metode sterilizacije
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics