biomedicina slovenica


"Infertility" : 592

 1. Fabjan Teja; Vrtačnik-Bokal Eda; Kumer Kristina; Osredkar Joško
  Determination of oxidative stress balance in follicular fluid
  2018
 2. Congress program & abstracts
  2017
 3. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 4. Šalamun Vesna; Verdenik Ivan; Laganà Antonio Simone; Vrtačnik-Bokal Eda
  Should we consider integrated approach for endometriosis-associated infertility as gold standard management?
  2018
 5. Nussdorfer Petra; Cilenšek Ines; Zorn Branko; Petrovič Danijel
  Adapted methods for scanning electron microscopy in assessment of human sperm morphology
  2017
 6. Laganà Antonio Simone; Vitale Salvatore Giovanni; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; D'Anna R.
  Vitamin D in human reproduction
  2017
 7. Ban Helena; Korošec Sara; Požlep Barbara; Jančar Nina; Šalamun Vesna; Vogler Andrej; Burnik Papler Tanja; Cvetko Tea Terezija; Vrtačnik-Bokal Eda
  Spontaneous pregnancy rates after reproductive surgery
  2016
 8. Reljič Milan; Knez Jure; Kovač Vilma; Kovačič Borut
  Endometrial injury, the quality of embryos, and blastocyst transfer are the most important prognostic factors for in vitro fertilization success after repeated unsuccessful attempts
  2017
 9. Hodžić Alenka; Ristanović Momčilo; Zorn Branko; Tulić Cane; Maver Aleš; Novaković Ivana; Plašeska Karanfilska D.; Peterlin Borut
  Genetic variation in leptin and leptin receptor genes as a risk factor for idiopathic male infertility
  2017
 10. Chiofalo Benito; Laganà Antonio Simone; Palmara Vittorio Italo; Granese Roberta; Corrado Giacomo; Mancini Emanuela; Vitale Salvatore Giovanni; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Triolo Onofrio
  Fasting as possible complementary approach for polycystic ovary syndrome
  2017
 11. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 12. Jakič Maja; Vogler Andrej; Lanišnik-Rižner Tea
  Medikamentno zdravljenje endometrioze
  [Pharmacological treatment of endometriosis]
  2016
 13. Malić Vončina Slađana; Zorn Branko
  Doprinos funkcionalnih testov semenčic pri ugotavljanju plodnosti v naravnih pogojih
  2016
 14. Kovačič Borut
  Configuration of chromatin and microtubules in human oocytes failing to fertilize after intracytoplasmic sperm injection
  2001
 15. The second Royan international research award
  2001
 16. Vlaisavljević Veljko
  Demografski aspekti asistirane reprodukcije
  2007
 17. Humana reprodukcija danas
  2007
 18. Vlaisavljević Veljko
  Reproduktivna medicina kao način rješavanja demografskih problema
  2007
 19. Vlaisavljević Veljko
  Slovenia extends its state support of IVF
  2008
 20. Vlaisavljević Veljko
  Dobra klinička praksa u medicinski potpomognutoj oplodnji
  2009
 21. Vlaisavljević Veljko
  Dobra klinička praksa u potpomognutoj reprodukciji
  2008
 22. Vlaisavljević Veljko
  Potpomognuta oplodnja
  [Assisted reproduction]
  2008
 23. Vlaisavljević Veljko
  Dobra klinička praksa u asistiranoj reprodukciji
  2008
 24. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Korektivne operacije na jajcevodih
  1981
 25. Breznik Radovan; Šubic Jurij; Borko Elko
  Tubarni izotopni test
  1981
 26. Borko Elko
  Tubarni vzrok neplodnosti
  1981
 27. Borko Elko
  Tubarni vzrok neplodnosti
  1981
 28. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Tubarni faktor steriliteta i baleneoterapija
  1981
 29. Breznik Radovan; Borko Elko; Turk Rudi; Šubic Jurij; Rižnik Majda
  Endogeni gonadotropini kod muške infertilnosti
  [Endogenous gonadotrophins in infertile men]
  1981
 30. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Laparoskopija pri infertilni pacientki
  [The use of the laparoscope with infertile patients]
  1981
 31. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 32. Stangler Herodež Špela; Fijavž Lusien; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Detection of mutations in the CYP21A2 gene
  2015
 33. Reljič Milan
  The role of hysteroscopy in infertility treatment
  2012
 34. Vlaisavljević Veljko; Breznik Barbara; But Igor; Čižek-Sajko Mojca; Gavrić-Lovrec Vida; Gregorič Alojz; Ivec Martin; Knuplež Suzana; Kos Martina; Kovačič Borut; Rakić Ksenija; Reljič Milan; Strojnik Tadej; Tekauc-Golob Andreja; Treiber Milena; Vidovič Rebeka
  Reprodukcija človeka - laboratorijski in eksperimentalni vidiki
  2009
 35. Kovačič Borut
  Laboratorijske metode oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP)
  2008
 36. Reljič Milan
  Clinical procedures in infertility diagnostics before ART is indicated
  2008
 37. Reljič Milan
  Obravnava neplodnega para
  2008
 38. Reljič Milan
  Tuboperitonealna neplodnost
  2008
 39. Reljič Milan
  Postopki zunajtelesne oploditve v naravnem ciklusu in gibanje serumskih vrednosti estradiola
  2008
 40. Malić Vončina Slađana; Golob Barbara; Ihan Alojz; Kopitar Andreja Nataša; Kolbezen-Simoniti Mojca; Zorn Branko
  Sperm DNA fragmentation and mitohondrial membrane potential combined are better for predicting natural conception than standard sperm parameters
  2016
 41. Vlaisavljević Veljko; Križančić Bombek Lidija; Kokalj-Vokač Nadja; Kovačič Borut; Čižek-Sajko Mojca
  How safe is germinal vesicle stage oocyte rescue? Aneuploidy analysis of in vitro matured oocytes
  2007
 42. Ognjenovik Dejan; Mickovska Keti
  Epruvetata e spas!?
  2008
 43. Vlaisavljević Veljko
  Sindrom policističnih jajnika i trudnoća
  2007
 44. Vlaisavljević Veljko; Kraševec Manca
  Tvoja plodnost brez ugank
  2010
 45. Reljič Milan
  ICSI vs. IVF: the correct choice
  2010
 46. Guštin Katja; Globevnik Velikonja Vislava; Vrtačnik-Bokal Eda; Pavše Lucija
  Psihološke lastnosti neplodnih parov
  2014
 47. Jelenc Franc; Ribič-Pucelj Martina; Juvan Robert; Kobal Borut; Šinkovec Jasna; Šalamun Vesna
  Laparoscopic rectal resection of deep infiltrating endometriosis
  2012
 48. Gergolet Marco; Klanjšček Jure; Steblovnik Lili; Teran Nataša; Bizjak Neda; Di Bon Nika; Budihna Teja; Zavrtanik Čelan Alenka; Tul Nataša; Vrtačnik-Bokal Eda
  A case of avoidable heterotopic pregnancy after single embryo transfer
  2015
 49. Strniša Jana; Praper Peter; Globevnik Velikonja Vislava
  Depresivnost in anksioznost žensk, ki so zanosile po zdravljenju neplodnosti z biomedicinskimi postopki, med nosečnostjo in v poporodnem obdobju
  2014
 50. Golob Barbara; Zorn Branko; Poljak Mario
  Človeški virusi papiloma pri moških iz neplodnih parov
  2015
 51. Virant-Klun Irma; Knez Katja; Drobnič Sašo; Vrtačnik-Bokal Eda; Tomaževič Tomaž
  Pomen metode IMSI za zdravljenje moške neplodnosti v programu zunajtelesne oploditve
  [Impact of IMSI method on male infertility treatment in programme of in vitro fertilization]
  2013
 52. Nyboe Anders Andersen; Devroey Paul; Arce Joan-Carles; Vlaisavljević Veljko; Gavrić-Lovrec Vida; Reljič Milan; Kovač Vilma; Kovačič Borut; Muršič Jasna; Kristovič Marija; Hanžel Daniela; Knuplež Suzana; Čižek-Sajko Mojca; Križančić Bombek Lidija; Herceg Naca; Piperski Marija; Hojnik Nina; Gorenjak Maksimiljan
  Clinical outcome following stimulation with highly purified hMG or recombinant FSH in patients undergoing IVF: a randomized assessor-blind controlled trial
  2006
 53. Fekonja Nina; Štrus Jasna; Tušek-Žnidarič Magda; Knez Katja; Vrtačnik-Bokal Eda; Verdenik Ivan; Virant-Klun Irma
  Clinical and structural features of sperm head vacuoles in men included in the in vitro fertilization programme
  2014
 54. Kerec Kos Mojca
  Zdravljenje bakterijskih okužb urogenitalnega trakta
  [Treatment of bacterial urogenital infections]
  2011
 55. Malić Sladjana; Verdenik Ivan; Kolbezen-Simoniti Mojca; Zorn Branko
  Velika retrospektivna študija kakovosti semena med 8.500 slovenskimi moškimi, napotenimi na Ginekološko kliniko v Ljubljani, zaradi neplodnosti med letoma 2001 in 2010
  [Large retrospective cohort study of semen quality amog 8.500 Slovenians referred to the Department of Obstetrics and Gynecology Ljubljana due to infertility between 2001 and 2010]
  2013
 56. Lanišnik-Rižner Tea
  Diagnostic potential of peritoneal fluid biomarkers of endometriosis
  2015
 57. Lanišnik-Rižner Tea
  Molekularni označevalci endometrioze - možnost razvoja neinvazivne diagnostike?
  [Molecular biomarkers of endometriosis a an option for non-invasive diagnostics?]
  2014
 58. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Erjavec Škerget Alenka; Vlaisavljević Veljko; Došen Marko; Takač Iztok; Lokar Lidija; Kokalj-Vokač Nadja
  Mutation analysis of CYP21A2 gene in couples with unexplained infertility problems
  2012
 59. Kovačič Borut
  Novi trendovi u reproduktivnoj medicini
  2010
 60. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Žerjavič Katja; Erjavec Škerget Alenka; Vlaisavljević Veljko; Kokalj-Vokač Nadja
  MTHFR C677T and A1298C mutations in couples with infertility problems
  2011
 61. Ban Helena; Frangež Igor; Verdenik Ivan; Janša Vid; Virant-Klun Irma
  Photobiomodulation with light-emitting diodes improves sperm motility in men with asthenozoospermia
  2014
 62. Vlaisavljević Veljko; Krapež Milka
  Slovenija v evropskem vrhu
  2011
 63. Vlaisavljević Veljko; Došen Marko; Kovačič Borut
  Embryo quality and pregnancy outcome in infertile patients with endometriosis
  2012
 64. Chaudhury Koel; Chakravarty Baidyanath
  Endometriosis - basic concepts and current research trends
  2012
 65. Imamović-Kumalić Senka; Pinter Bojana
  Review of clinical trials on effects of oral antioxidants on basic semen and other parameters in idiopathic oligoasthenoteratozoospermia
  2014
 66. Lovšin Boštjan; Tomaževič Tomaž
  Hysterosalpingo-contrast sonography for infertility investigation
  2010
 67. Reljič Milan
  Single access surgery and the uterine cavity, called hysteroscopy
  2010
 68. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Erjavec Škerget Alenka; Vlaisavljević Veljko; Kokalj-Vokač Nadja
  MTHFR genotype and haplotype analysis in couples with multiple miscarriages
  2011
 69. Borštnar Simona
  Vpliv protirakavih zdravil na plodnost
  2011
 70. Marinko Tanja
  Vpliv radioterapije na plodnost pri onkoloških bolnicah in bolnikih
  2011
 71. Knez Jure; Vlaisavljević Veljko
  Vpliv bisfenola A na kakovost humanih semenčic in uspeh postopka izventelesne oploditve
  2014
 72. Lanišnik-Rižner Tea
  Noninvasive biomarkers of endometriosis
  2014
 73. Sauer Pieter J. J.; Neubauer David
  Female genital mutilation
  2014
 74. Breznik Barbara; Vlaisavljević Veljko
  Napovedna vrednost laboratorijskih preiskav semena za oploditveno sposobnost semenčic v postopku in vitro fertilizacije
  2013
 75. Slabe Nina; Meden-Vrtovec Helena; Verdenik Ivan; Košir-Pogačnik Renata; Ihan Alojz
  Cytotoxic T-cells in peripheral blood in women with endometriosis
  [Zytotoxische T-Zellen im peripheren Blut bei Frauen mit Endometriose]
  2013
 76. Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Erjavec Škerget Alenka; Zagorac Andreja; Takač Iztok; Vlaisavljević Veljko; Lokar Lidija; Kokalj-Vokač Nadja
  MTHFR C677T and A1298C genotypes and haplotypes in Slovenian couples with unexplained infertility problems and in embryonic tissues from spontaneous abortions
  2013
 77. Sermondade Nathalie; Zorn Branko
  BMI in relation to sperm count
  2013
 78. Reš-Muravec Uršula; Pusica S.; Lomšek Mili; Čižek-Sajko Mojca
  #The #impact of sex and previous in vitro fertilization treatment experience on the infertility patients' understanding of their infertility problem
  2013
 79. Reljič Milan
  Transvaginalna hidrolaparoskopija v diagnostiki tubarnega vzroka neplodnosti
  [Transvaginal hydrolaparoscopy in tubal infertility evaluation]
  2013
 80. Breznik Barbara; Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Are sperm DNA fragmentation, hyperactivation, and hyaluronan-binding ability predictive for fertilization and embryo development in in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection?
  2013
 81. Smith Gary D; Swain Jason E; Pool Thomas B
  Embryo culture: methods and protocols
  2012
 82. Herzog Maruša; Pavšlar Katarina; Vogler Andrej
  Vpliv endometrioze na uspešnost zunajtelesne oploditve
  [The impact of endometriosis on in vitro fertilization outcome]
  2012
 83. Knez Jure; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI) in infertility treatment: analysis of 3.339 consecutive cycles
  2011
 84. Knez Jure
  Naših prvih 5000 otrok
  2012
 85. Vogler Andrej; Virant-Klun Irma
  Laparoskopsko pridobivanje potencialnih matičnih celic jajčnika pri bolnicah s prezgodnjo menopavzo
  [Laparoscopic collection of putative ovarian stem cells in patients with premature ovarian failure]
  2012
 86. Stimpfel Martin; Skutella Thomas; Kubista Mikael; Maličev Elvira; Conrad Sabine; Virant-Klun Irma
  Potential stemness of frozen-thawed testicular biopsies without sperm in infertile men included into the n vitro fertilization programme
  2012
 87. Zorn Branko; Golob Barbara; Ihan Alojz; Kopitar Andreja; Kolbezen Mojca
  Apoptotic sperm biomarkers and their correlation with conventional sperm parameters and male fertility potential
  2012
 88. Lanišnik-Rižner Tea
  Enzymes of the AKR1B and AKR1C subfamilies and uterine diseases
  2012
 89. Dubey Raghvendra K
  Sex hormones
  2012
 90. Kovačič Borut
  Zamrzovanje semena in tkiva moda
  2011
 91. Ribič-Pucelj Martina
  Ohranjanje plodne sposobnosti pri onkoloških bolnicah
  [Fertility preservation in oncologic patients]
  2011
 92. Jan Z; Pfeifer M; Zorn B
  Reversible testosterone-induced azoospermia in a 45-year-old man attending an infertility outpatient clinic
  2012
 93. Vlaisavljević Veljko
  Smeri razvoja reproduktivne medicine
  [Trends in development of reproductive medicine]
  2011
 94. Borko Elko; Breznik Radovan; Vlaisavljević Veljko
  Začetki programa zunajtelesne oploditve in prenosa zarodka (IVF-ET) v Sloveniji
  [The early days of in vitro fertilization and embryotransfer (IVF-ET) in Slovenia]
  2011
 95. Kores Testen Polona; Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Intrauterina inseminacija - analiza in primerjava ciklov, spodbujenih s klomifen citratom ali z gonadotropini
  [Intrauterine insemination - analysis and comparison of cycles stimulated with clomiphene citrate or gonadotrophins]
  2011
 96. Zupančič-Pridgar Alenka; Gorišek Nina
  Medenična vnetna bolezen
  [Pelvic inflammatory diseases]
  2011
 97. Križančić-Bombek Lidija; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut
  Does the prolonged in vitro maturation of human oocytes influence the aneuploidy type?
  [Ali podaljšano zorenje v pogojih in vitro vpliva na vrsto anevploidij pri človeških jajčnih celicah?]
  2011
 98. Geršak K
  Genetic approach to fetal abnormalities
  2011
 99. Geršak Ksenija
  First trimester ultrasonographic screening and prenatal diagnostic methods
  2011
 100. Kupešić Sanja; Kurjak Asim
  Color Doppler 3D & 4D ultrasound in gynecology infertility and obstetrics
  2011

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics