biomedicina slovenica


"bolezenskih stanj" : 42

 1. Mavsar-Najdenov Brigita; Polanc Urška; Mulej Marija; Avberšek-Lužnik Ivica
  Vpliv zdravil, pridruženih bolezenskih stanj in analitskih postopkov na plazemske nivoje kalija
  2016
 2. Janša Rado
  Eksokrina insuficienca trebušne slinavke pri različnih bolezenskih stanjih
  [Exocrine pancreatic insufficiency in different diseases]
  2012
 3. Švagan Matija; Debevc David; Novak Marko; Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan
  Analiza napotitev v urgentno ambulanto Oddelka za ORL in MFK UKC Maribor
  2013
 4. Pravst Igor; Hlastan-Ribič Cirila
  Ključna hranila za zdravje okostja
  [Critical nutrients in bone health]
  2012
 5. Roškar Zlatko
  Pomembnost stopenjske napotitve k hematologu
  [#The #importance of identifying priority referrals for a hematologist]
  2013
 6. Košir Irena
  Pojav fizičnega nasilja nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu
  [Appearance of the physical violenece against nurses in the workplace]
  2012
 7. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Klinična uporaba probiotikov v pediatriji
  [Clinical use of probiotics in pediatrics]
  2011
 8. Brvar Mirjana
  Slikovna diagnostika pri obravnavi bolnika z okužbo sečil
  [Diagnostic imaging in urinary infections]
  2011
 9. Bevc Sebastjan
  Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih
  [Glomerulonephritises in autoimmune diseases]
  2011
 10. Šurlan-Popovič Katarina; Koren Aleš; Pečarič-Meglič Nuška; Popovič Peter
  Vloga računalniške tomografije in megnetne resonance v obravnavi netravmatskih bolezenskih stanj orbite
  [Computed tomography and magnetic resonance imaging of nontraumatic orbital conditions]
  2010
 11. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Echocardiography in emergency medicine]
  2010
 12. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Flis Vojko
  Ultrazvok abdominalne aorte in globokih ven v urgentni medicini - ocena cevi
  [Ultrasound of abdominal aorta and deep veins in emergency medicine - evaluating the pipes]
  2010
 13. Jagodič Klemen
  Nujna in urgentna stanja v urologiji
  [Urologic emergencies]
  2010
 14. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Heart ultrasound in emergency medicine]
  2007
 15. Norčič Gregor; Jelenc Franc; Starc Radovan
  Neokluzivna mezenterična ishemija
  [Non-occlusive mesenteric ischemia]
  2006
 16. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka; Završnik Tončka
  Motnja strjevanja krvi (DIK) pri novorojencu po intrauterinem odmrtju ploda dvojčka
  [Haemostatic disturbance (DIC) in newborn after intrauterine death of her twin]
  2006
 17. Pražnikar Aleš; Marn-Vukadinović Duša
  Predlog programa Centra za rehabilitacijo bolnikov s kronično bolečino
  [Proposal of program for Centre for rehabilitation of patients with chronic pain]
  2006
 18. Živčec-Kalan Gordana
  Komunikacija med nivoji zdravstvene oskrbe
  [Communication between different levels of healthy care]
  2006
 19. Zajec Mihael
  Urgentna laparoskopska holecistektomija zaradi akutnega holecistitisa
  [Emergency laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis]
  2005
 20. Bratanič N
  Nadomeščanje kortikosteroidov v primeru bolezenskih stanj
  [Corticosteroid replacement therapy in disease states]
  2005
 21. Avberšek Andreja; Blatnik Olga; Jensterle Jože; Mlakar Janez; Vodušek David B
  Uspešnost preizkusa risanja ure pri nedementnih slovenskih starostnikih z različno izobrazbo
  [Clock-drawing test in non-demented Slovene elderly people with different levels of education]
  2005
 22. Fras Zlatko; Zaletel Lijana
  Povezanost telesne dejavnosti in nekaterih bolezenskih stanj pri Slovencih ter nekatere možne smeri za izboljšanje
  2004
 23. Pšenica Janez
  Artroskopija zapestja. Indikacije in izvedba
  [Wrist arthroscopy. Indications and technique]
  2003
 24. Mlakar Uroš
  Ugotavljanje vzrokov za eritrocitozo
  [Etiology of erythrocythosis]
  2003
 25. Rode Matjaž; Oblak Samo
  Spremembe v ustni votlini pri motnjah hranjenja - opis primera
  [Eating disorders: dental implications - case report]
  2003
 26. Vuga Vanja
  Ocenjvanje zdravstvene zmožnosti športnika - začetnika za izbrano športno panogo
  [Estimate of sportsmen - beginner's health capacity for the chosen sports discipline]
  2002
 27. Šabovič Mišo; Mavri Alenka
  Leptin in debelost - nevroendokrini, presnovni in aterogeni učinki leptina
  [Leptin and obesity - neuroendocrine, metabolic and atherogenic effects of leptin]
  2003
 28. Mičetić-Turk D
  Novosti v otroški prehrani - novejše sestavine v mlečnih formulah
  [The news in infant nutrition - newer components of milk formulas]
  2002
 29. Kovačič Primož; Jamar Breda
  Gastroparesis in a young diabetic patient
  [Gastropareza pri mladi bolnici s sladkorno boleznijo. Prikaz primera]
  2002
 30. Karpljuk D; Videmšek M; Štihec J; Srše V; Kolar M; Derviševič E
  Športna vzgoja za zdravje
  [Physical education for health]
  2002
 31. Konjajev Z; Dolničar M
  ZDRAVLJENJE NEKATERIH BOLEZENSKIH STANJ ZAHIRANčKOV
  1977
 32. Urlep-Šalinovič Veronika; Jelatancev Biserka; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Majcen-Vivod Božislava
  Nadzor in vodenje oralnega antikoagulantnega zdravljenja - pregled dela v obdobju 1995-1999
  [Control and management of oral anticoagulant therapy in the period from 1995 to 1999]
  2000
 33. Malešič Ivan; Meško Metoda
  Vrednosti askorbinske kisline v krvnem serumu zdravih ljudi in bonikov
  [Values of ascorbic acid in blood serum of healthy individuals and patients]
  1999
 34. Pikelj Franjo; Trampuž Andrej
  Pristop k bolniku z vročino
  [Aproach to febrile patient]
  2000
 35. Pšenica Janez
  Artroskopija zapestja
  [Wrist arthroscopy]
  1999
 36. Turk Josip
  Predlog spremembe seznama bolezenskih stanj srca za oceno telesne okvare
  1998
 37. Schiffman SS
  Izguba okusa in voha pri normalnem staranju in bolezni
  [Taste and smell losses in normal aging and disease]
  1998
 38. Žižek Bogomir
  Endotelijska disfunkcija in ateroskleroza
  [Endothelium dysfunction and atherosclerosis]
  1998
 39. Quinn N
  Parkinsonism - recognition and differential diagnosis
  [Parkinsonizem - diagnoza in diferencialna diagnoza]
  1996
 40. Fras Zlatko
  31P magnetno resonančna spektroskopija
  [31P magnetic resonance spectroscopy]
  1996
 41. Poredoš Pavel; Likar Borut
  Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (TcPO2) pri motnjah prekrvitve udov
  [Transcutaneous measurement of partial pressure of oxygen (TcPO2) in circulatory disorders of extremities]
  1996
 42. Poredoš Pavel
  Hemoreologija in mikrocirkulacija
  [Haemorheology and microcirculation]
  1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko