biomedicina slovenica


"ACOUSTICS" : 60

 1. Dovjak Mateja; Možina Nika; Prislan Rok; Kukec Andreja; Tajnikar Sara; Kunič Roman
  Holistic mastering the problems related to inadequate room acoustics in daycare centers
  2018
 2. Zorović Maja
  Using laser vibriometry to detect incidental vibrational signals
  2014
 3. Ecoacoustics
  2014
 4. Virant-Doberlet Meta; Bluemel Joanna K.; Derlink Maja; Pavlovčič Petra; King R. Andrew; Wilson Michael; Stewart Alan; Symondson William O. C.
  Enigmatic Aphrodes
  2012
 5. Čokl Andrej; Virant-Doberlet Meta
  Communication through the substrate as a solution for small plant-dwelling insects
  2010
 6. Evander Mikael; Johansson Linda; Lilliehorn Tobias; Piškur Jure; Lindvall Magnus; Johansson Stefan; Almqvist Monica; Laurell Thomas; Nilsson Johan
  Noninvasive acoustic cell trapping in a microfluidic perfusion system for online bioassays
  2007
 7. Hočevar-Boltežar Irena; Boltežar Miha; Žargi Miha
  The influence of cochlear implantation on vowel articulation
  2008
 8. Holeček Nikola; Širok Brane; Hočevar Marko; Podgornik Rudolf; Grudnik Rok
  Reducing the noise emitted from a domestic clothes-drying machine
  2006
 9. Prešern Janez; Gogala Matija; Trilar Tomi
  Bioacoustics as a systematic tool: Dundubia vaginata from south-east Asia
  2004
 10. Šimunjak Boris; Globlek Dubravka; Bolfan Natalija; Bonetti Ana
  Comparative analysis of acoustic parameters of voice in partially ablated larynx
  2004
 11. Grad Ladislav; Diaci Janez; Možina Janez
  Optoacoustic monitoring of laser beam focusing
  1993
 12. Grad Ladislav; Možina Janez
  Acoustic in situ monitoring of excimer lase ablation of different ceramics
  1993
 13. Pavičić-Dokoza Katarina; Šindija Branka
  Evaluacija terapijskog tretmana kod djece s ugrađenim kohlearnim implantom na temelju akustičkih karakteristika fonacije i govora
  [Evaluation of the therapeutic procedures in children with cochlear implant on the basis of acoustic characteristics of phonation and speech]
  2003
 14. Vranić Ðurđica
  Akustičke karakteristike glasa djece s umjetnom pužnicom
  [Voice acoustic characteristics in children with cohlear implant]
  2003
 15. Jeličić Mladen; Remic-Čuček Radejka; Krump Jasna
  "Zdrav glas v pedagoških poklicih" - interdisciplinarni program preprečevanja motenj glasu
  ["Healthy voice in teaching professions" - interdisciplinary prevention programme for voice disorders]
  2003
 16. Salihović Nevzeta; Hrustić Enes; Akšamić Nedžad; Brkić Fuad; Džinić Selma; Junuzović Lajla
  Logopedska dijagnostika i tretman pacijenata sa organskim poremećajima glasa
  [The logopedic diagnostics and treatment of patients with organic voice disorders]
  2003
 17. Rodriguez Mario EG; Garcia Jose
  Abstract book of the 12th international conference on photoacoustic and photothermal phenomena; 2002 Jun 23-27; Toronto
  2002
 18. Deželak Ferdinand; Novak Andrej
  Nevarnosti uporabe petard s poudarkom na akustičnih travmah
  2002
 19. Fajdiga Igor; Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Voice prostheses - ten years after
  [Traheoezofagalne govorne proteze, izkušnje desetih let]
  2002
 20. Gogala M; Virant M; Blejec A
  Mocking bug Phymata crassipes (Heteroptera)
  1984
 21. Gogala M
  Physiological investigations of bioacoustics in insects
  1983
 22. Štrancar Andrej; Rozman Robert; Kodek Dušan M
  Razpoznavanje govora z nevronskimi mrežami
  [Automatic speech recognition using neural networks]
  1999
 23. Šef Tomaž; Gams Matjaž
  Obravnava homografov pri sintezi slovenskega govora
  [Homograph disambiguation in Slovenian text-to-speech synthesis]
  2000
 24. Sekulić Damjana
  Opredelitev akustičnih pogojev osnovnih šol z vidika sprejema zvoka oseb z motnjo sluha
  [Acoustic conditions in primary schools and speech and sound perception in persons with impaired hearing]
  2000
 25. Marn Borut
  Evocirani potenciali možganskega debla in spremembe sluha pri prezbiakuziji
  [Evoked brainstem potentials and hearing impairment in presbyacusis]
  2000
 26. Jeličić Mladen
  Akustične značilnosti ezofagalnega glasu pri laringektomiranih osebah
  [Acoustic characteristics of esopahageal voice in laryngectomy patients]
  2000
 27. Grabec I; Sachse Wolfgang; Grabec D
  Intelligent processing of ultrasonic signals for process control applications
  1993
 28. Deželak Ferdinand
  Some analytical aspects of room acoustics
  [Nekaj analitičnih prijemov v sobni akustiki]
  1998
 29. Buić Goran; Janžeković Hrvoje
  Speech intelligibility of the faculty assembly hall
  [Razumljivost govora v fakultetni sejni dvorani]
  1998
 30. Schick August
  Conceptions of hearing - a survey of the history of psychological auditory research
  [Koncepti poslušanja - pregled zgodovine raziskav na področju psihologije poslušanja]
  1998
 31. Čudina Mirko
  Zbornik referatov 1. kongresa Slovenskega društva za akustiko z mednarodno udeležbo in razstavo; 1998 okt 7-8; Portorož
  [Proceedings of the 1st congress of Slovenian acoustial society with international participation and exhibition, 1998 Okt 7-8; Portorož]
  1998
 32. Kaiser Janez; Kalčič Zdravko
  Učenje prikritih modelov Markova z genetskimi algoritmi
  [Training of hidden Markov models with genetic algorithms]
  1998
 33. Dobrišek Simon; Gros Jerneja; Mihelič France; Pavešić Nikola
  Analysis of speech format characteristics for selection of basic Slovenia speech units
  1998
 34. Ipšić I; Mihelič F; Pavešić N
  Slovenian word recognition
  1996
 35. Gros Jerneja; Pavešić Nikola; Mihelič France
  Speech timing in Slovenian text-to-speech synthesis
  1997
 36. Gros J; Pavešić N; Mihelič F; Benedik M
  Analiza časovnega trajanja govornih enot pri različnih hitrostih govora
  [Analysis of different segment duration at different speaking rates]
  1996
 37. Aljančič Marko
  Sto let spoznanja o sluhu pri žuželkah
  [A hundred years of awareness of insect hearing]
  1996
 38. Čokl A; Jeram S; Virant-Doberlet M; Pehani Š; Ota D; Amon T
  Nevronalna modulacija vedenja in plastičnost v centralnem živčevju žuželk: letno poročilo
  1997
 39. Čokl A; Jeram S; Virant-Doberlet M; Pehani Š; Ota D; Amon T
  Nevronalna modulacija vedenja in plastičnost v centralnem živčevju žuželk: zaključno poročilo
  1997
 40. Čokl A; Jeram S; Virant-Doberlet M; Pehani Š; Ota D; Amon T
  Mehanorecepcija pri jamskih kobilicah vrst Troglophilus cavicola (Kollar) in Troglophilus neglectus (Krauss): bioakustika, nevrobiologija in vedenje: zaključno poročilo
  1997
 41. Čokl A; Amon T; Jeram S; Virant-Doberlet M
  Mate location by pentatomids mediated by substrate-borne signals
  1996
 42. Radšel Zora; Hočevar-Boltežar Irena; Šmid Lojze; Žargi Miha; Fajdiga Igor
  Motnje izreke po zdravljenju malignomov ustne votline
  [Articulation disorders after the treatment of oral cavity cancer]
  1996
 43. Čokl A; Theiss J
  Responses to pure tone stimuli and model songs of ventral cord neurones of Corixa punctata. 3. (Heteroptera: Corixidae)
  1987
 44. Čokl A
  Mehanorecepcija pri jamskih kobilicah vrst Troglophilus cavicola (Kollar) in Troglophilus neglectus (Krauss): bioakustika, nevrobiologija in vedenje
  1996
 45. Čokl A
  Mehanorecepcija pri jamskih kobilicah vrst Troglophillus cavicola (Kollar) in Troglophilus neglectus (Krauss): bioakustika, nevrobiologija in vedenje
  1994
 46. Bašar M
  Vpliv temperature na napeve stenic vrste Trigomegas bicolor (L.) (Heteroptera: Cydnidae)
  [Temperature effects on vibration songs in land bugs Trigomegas bicolor (L.) (Heteroptera: Cydnidae)]
  1995
 47. Gogala Matija
  Sosledje zvokov v Belumskem pragozdu
  [Sound sequences in the jungle of Belum]
  1994
 48. Jeram S
  Raziskovanje vibroreceptorjev tipalnice pri stenici Nezara viridula
  [Vibroreceptors on the antennae of the bug Nezara viridula]
  1994
 49. Ribarič D
  Akustično vedenje metuljev nekaterih vrst rodu Erebia
  [Acoustic behaviour of some species of the butterfly genus Erebia]
  1994
 50. Institute of biology, University of Ljubljana ;
  7th international meeting on insect sound and vibration; 1990 11-14 Sept; Piran
  1990
 51. Gogala M
  Z mikrofilmom, mrežo in fotoaparatom v deželi belega slona
  [To the land of the white elephant with a microphone, a net, and a camera]
  1993
 52. Gogala M; Čokl A; Stušek P; Amon T; Devetak D; Ota D; Virant-Doberlet M
  Nevrobiologija sezoričnih sistemov
  1993
 53. Ota D; Čokl A
  Mate location in the southern green stink bug, Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae), mediated through substrate-borne signals on ivy
  1991
 54. Amon T
  Electrical brain stimulation elicits singing in the bug Nezara viridula
  1990
 55. Gogala M
  Uporaba računalnika pri raziskovanju živalskih zvokov
  [The use of a computer in research of animal sounds]
  1993
 56. Gogala N; Čokl A; Amon T; Ota D; Jeram S
  Nevrobiologija senzoričnih sistemov
  1991
 57. Gogala M; Čokl A; Amon T; Virant-Doberlet M; Devetak D
  Nevrobiologija senzoričnih sistemov
  1990
 58. Gogala M; Čokl A; Amon T; Virant-Doberlet M; Ota D
  Mehanorecepcija in bioakustika
  1988
 59. Čokl A; Amon T; Virant-Doberlet M; Kuštor V; Brvar V; Theiss J; Tantz J; Surlykke A
  Mehanorecepcija in bioakustika
  1987
 60. Gogala M; Čokl A; Amon T; Kuštor V; Virant-Doberlet M; Brvar V; Dietmar O; Surlykke A; Theiss J; Devetak D
  Mehanorecepcija in bioakustika
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics