biomedicina slovenica


"ACOUSTICS" : 59

 1. Zorović Maja
  Using laser vibriometry to detect incidental vibrational signals
  2014
 2. Ecoacoustics
  2014
 3. Virant-Doberlet Meta; Bluemel Joanna K.; Derlink Maja; Pavlovčič Petra; King R. Andrew; Wilson Michael; Stewart Alan; Symondson William O. C.
  Enigmatic Aphrodes
  2012
 4. Čokl Andrej; Virant-Doberlet Meta
  Communication through the substrate as a solution for small plant-dwelling insects
  2010
 5. Evander Mikael; Johansson Linda; Lilliehorn Tobias; Piškur Jure; Lindvall Magnus; Johansson Stefan; Almqvist Monica; Laurell Thomas; Nilsson Johan
  Noninvasive acoustic cell trapping in a microfluidic perfusion system for online bioassays
  2007
 6. Hočevar-Boltežar Irena; Boltežar Miha; Žargi Miha
  The influence of cochlear implantation on vowel articulation
  2008
 7. Holeček Nikola; Širok Brane; Hočevar Marko; Podgornik Rudolf; Grudnik Rok
  Reducing the noise emitted from a domestic clothes-drying machine
  2006
 8. Prešern Janez; Gogala Matija; Trilar Tomi
  Bioacoustics as a systematic tool: Dundubia vaginata from south-east Asia
  2004
 9. Šimunjak Boris; Globlek Dubravka; Bolfan Natalija; Bonetti Ana
  Comparative analysis of acoustic parameters of voice in partially ablated larynx
  2004
 10. Grad Ladislav; Diaci Janez; Možina Janez
  Optoacoustic monitoring of laser beam focusing
  1993
 11. Grad Ladislav; Možina Janez
  Acoustic in situ monitoring of excimer lase ablation of different ceramics
  1993
 12. Pavičić-Dokoza Katarina; Šindija Branka
  Evaluacija terapijskog tretmana kod djece s ugrađenim kohlearnim implantom na temelju akustičkih karakteristika fonacije i govora
  [Evaluation of the therapeutic procedures in children with cochlear implant on the basis of acoustic characteristics of phonation and speech]
  2003
 13. Vranić Ðurđica
  Akustičke karakteristike glasa djece s umjetnom pužnicom
  [Voice acoustic characteristics in children with cohlear implant]
  2003
 14. Jeličić Mladen; Remic-Čuček Radejka; Krump Jasna
  "Zdrav glas v pedagoških poklicih" - interdisciplinarni program preprečevanja motenj glasu
  ["Healthy voice in teaching professions" - interdisciplinary prevention programme for voice disorders]
  2003
 15. Salihović Nevzeta; Hrustić Enes; Akšamić Nedžad; Brkić Fuad; Džinić Selma; Junuzović Lajla
  Logopedska dijagnostika i tretman pacijenata sa organskim poremećajima glasa
  [The logopedic diagnostics and treatment of patients with organic voice disorders]
  2003
 16. Rodriguez Mario EG; Garcia Jose
  Abstract book of the 12th international conference on photoacoustic and photothermal phenomena; 2002 Jun 23-27; Toronto
  2002
 17. Deželak Ferdinand; Novak Andrej
  Nevarnosti uporabe petard s poudarkom na akustičnih travmah
  2002
 18. Fajdiga Igor; Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Voice prostheses - ten years after
  [Traheoezofagalne govorne proteze, izkušnje desetih let]
  2002
 19. Gogala M; Virant M; Blejec A
  Mocking bug Phymata crassipes (Heteroptera)
  1984
 20. Gogala M
  Physiological investigations of bioacoustics in insects
  1983
 21. Štrancar Andrej; Rozman Robert; Kodek Dušan M
  Razpoznavanje govora z nevronskimi mrežami
  [Automatic speech recognition using neural networks]
  1999
 22. Šef Tomaž; Gams Matjaž
  Obravnava homografov pri sintezi slovenskega govora
  [Homograph disambiguation in Slovenian text-to-speech synthesis]
  2000
 23. Sekulić Damjana
  Opredelitev akustičnih pogojev osnovnih šol z vidika sprejema zvoka oseb z motnjo sluha
  [Acoustic conditions in primary schools and speech and sound perception in persons with impaired hearing]
  2000
 24. Marn Borut
  Evocirani potenciali možganskega debla in spremembe sluha pri prezbiakuziji
  [Evoked brainstem potentials and hearing impairment in presbyacusis]
  2000
 25. Jeličić Mladen
  Akustične značilnosti ezofagalnega glasu pri laringektomiranih osebah
  [Acoustic characteristics of esopahageal voice in laryngectomy patients]
  2000
 26. Grabec I; Sachse Wolfgang; Grabec D
  Intelligent processing of ultrasonic signals for process control applications
  1993
 27. Deželak Ferdinand
  Some analytical aspects of room acoustics
  [Nekaj analitičnih prijemov v sobni akustiki]
  1998
 28. Buić Goran; Janžeković Hrvoje
  Speech intelligibility of the faculty assembly hall
  [Razumljivost govora v fakultetni sejni dvorani]
  1998
 29. Schick August
  Conceptions of hearing - a survey of the history of psychological auditory research
  [Koncepti poslušanja - pregled zgodovine raziskav na področju psihologije poslušanja]
  1998
 30. Čudina Mirko
  Zbornik referatov 1. kongresa Slovenskega društva za akustiko z mednarodno udeležbo in razstavo; 1998 okt 7-8; Portorož
  [Proceedings of the 1st congress of Slovenian acoustial society with international participation and exhibition, 1998 Okt 7-8; Portorož]
  1998
 31. Kaiser Janez; Kalčič Zdravko
  Učenje prikritih modelov Markova z genetskimi algoritmi
  [Training of hidden Markov models with genetic algorithms]
  1998
 32. Dobrišek Simon; Gros Jerneja; Mihelič France; Pavešić Nikola
  Analysis of speech format characteristics for selection of basic Slovenia speech units
  1998
 33. Ipšić I; Mihelič F; Pavešić N
  Slovenian word recognition
  1996
 34. Gros Jerneja; Pavešić Nikola; Mihelič France
  Speech timing in Slovenian text-to-speech synthesis
  1997
 35. Gros J; Pavešić N; Mihelič F; Benedik M
  Analiza časovnega trajanja govornih enot pri različnih hitrostih govora
  [Analysis of different segment duration at different speaking rates]
  1996
 36. Aljančič Marko
  Sto let spoznanja o sluhu pri žuželkah
  [A hundred years of awareness of insect hearing]
  1996
 37. Čokl A; Jeram S; Virant-Doberlet M; Pehani Š; Ota D; Amon T
  Nevronalna modulacija vedenja in plastičnost v centralnem živčevju žuželk: letno poročilo
  1997
 38. Čokl A; Jeram S; Virant-Doberlet M; Pehani Š; Ota D; Amon T
  Nevronalna modulacija vedenja in plastičnost v centralnem živčevju žuželk: zaključno poročilo
  1997
 39. Čokl A; Jeram S; Virant-Doberlet M; Pehani Š; Ota D; Amon T
  Mehanorecepcija pri jamskih kobilicah vrst Troglophilus cavicola (Kollar) in Troglophilus neglectus (Krauss): bioakustika, nevrobiologija in vedenje: zaključno poročilo
  1997
 40. Čokl A; Amon T; Jeram S; Virant-Doberlet M
  Mate location by pentatomids mediated by substrate-borne signals
  1996
 41. Radšel Zora; Hočevar-Boltežar Irena; Šmid Lojze; Žargi Miha; Fajdiga Igor
  Motnje izreke po zdravljenju malignomov ustne votline
  [Articulation disorders after the treatment of oral cavity cancer]
  1996
 42. Čokl A; Theiss J
  Responses to pure tone stimuli and model songs of ventral cord neurones of Corixa punctata. 3. (Heteroptera: Corixidae)
  1987
 43. Čokl A
  Mehanorecepcija pri jamskih kobilicah vrst Troglophilus cavicola (Kollar) in Troglophilus neglectus (Krauss): bioakustika, nevrobiologija in vedenje
  1996
 44. Čokl A
  Mehanorecepcija pri jamskih kobilicah vrst Troglophillus cavicola (Kollar) in Troglophilus neglectus (Krauss): bioakustika, nevrobiologija in vedenje
  1994
 45. Bašar M
  Vpliv temperature na napeve stenic vrste Trigomegas bicolor (L.) (Heteroptera: Cydnidae)
  [Temperature effects on vibration songs in land bugs Trigomegas bicolor (L.) (Heteroptera: Cydnidae)]
  1995
 46. Gogala Matija
  Sosledje zvokov v Belumskem pragozdu
  [Sound sequences in the jungle of Belum]
  1994
 47. Jeram S
  Raziskovanje vibroreceptorjev tipalnice pri stenici Nezara viridula
  [Vibroreceptors on the antennae of the bug Nezara viridula]
  1994
 48. Ribarič D
  Akustično vedenje metuljev nekaterih vrst rodu Erebia
  [Acoustic behaviour of some species of the butterfly genus Erebia]
  1994
 49. Institute of biology, University of Ljubljana ;
  7th international meeting on insect sound and vibration; 1990 11-14 Sept; Piran
  1990
 50. Gogala M
  Z mikrofilmom, mrežo in fotoaparatom v deželi belega slona
  [To the land of the white elephant with a microphone, a net, and a camera]
  1993
 51. Gogala M; Čokl A; Stušek P; Amon T; Devetak D; Ota D; Virant-Doberlet M
  Nevrobiologija sezoričnih sistemov
  1993
 52. Ota D; Čokl A
  Mate location in the southern green stink bug, Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae), mediated through substrate-borne signals on ivy
  1991
 53. Amon T
  Electrical brain stimulation elicits singing in the bug Nezara viridula
  1990
 54. Gogala M
  Uporaba računalnika pri raziskovanju živalskih zvokov
  [The use of a computer in research of animal sounds]
  1993
 55. Gogala N; Čokl A; Amon T; Ota D; Jeram S
  Nevrobiologija senzoričnih sistemov
  1991
 56. Gogala M; Čokl A; Amon T; Virant-Doberlet M; Devetak D
  Nevrobiologija senzoričnih sistemov
  1990
 57. Gogala M; Čokl A; Amon T; Virant-Doberlet M; Ota D
  Mehanorecepcija in bioakustika
  1988
 58. Čokl A; Amon T; Virant-Doberlet M; Kuštor V; Brvar V; Theiss J; Tantz J; Surlykke A
  Mehanorecepcija in bioakustika
  1987
 59. Gogala M; Čokl A; Amon T; Kuštor V; Virant-Doberlet M; Brvar V; Dietmar O; Surlykke A; Theiss J; Devetak D
  Mehanorecepcija in bioakustika
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics