biomedicina slovenica


"ADNEXITIS" : 64

 1. Uranjek Jasna; Kasnik Darja
  Pljučnica, povzročena s Candido krusei, kot zaplet zdravljenja tubo-ovarijskega abscesa - prikaz primera
  [Candida krusei pneumonia as a complication of a tuboovarian abscess treatment - case report]
  2006
 2. Takač Iztok
  Pelvično vnetje
  2006
 3. Reljič Milan
  Pelvična bolečina pri mladostnicah
  [Pelvic pain among female adolescents]
  2005
 4. Tomaževič Tomaž
  Laparoscopic fimbrioplasty and adhaesiolysis
  2005
 5. Reljič Milan
  Tubal infertility
  2004
 6. Vrtačnik-Bokal Eda
  Okužbe pri nosilkah materničnega vložka
  [Infections in the uterine device users]
  2004
 7. Zore A; Lukanovič A; Mihelič M; Babnik-Peskar D
  Uretero-fallopian fistula after laparoscopic adhesiolysis of pelvic adhesions
  2004
 8. Pospisil L; Stroblova H; Canderle J; Unzeitig V
  The chlamydial heat shock protein (cHSP60) in females participating in fertilization programs (a serological study)
  2004
 9. Kobal Borut; Zupan Pavle
  Laparoscopy in gynecological emergencies
  2004
 10. Pirš Mateja; Lejko-Zupanc Tatjana; Rakar Stelio
  Prikaz primera pelvične aktinomikoze v povezavi z materničnim vložkom
  [A case of pelvic actinomycosis associated with an intrauterine device]
  2004
 11. Kobal Borut; Zupan Pavle
  Laparoscopy in gynecological emergencies
  2003
 12. Sedonja Irena
  Diagnostična vrednost ultrazvoka v ileocekalni regiji
  [Value of ultrasound in diagnosis of diseases in ileocecal region]
  2003
 13. Kirar-Fazarinc Irena; Obersnel-Kveder Dunja
  Epidemiologija pelvičnega vnetja v Sloveniji
  2002
 14. Randić Ljiljana
  Intraauterina kontracepcija - indikacije (Cu, P), rizici, današnja stajališta
  2002
 15. Mahmutovič Renata
  Medicinska sestra in etične dileme v ginekološki ambulanti
  2001
 16. Tomaževič T; Maroulis G
  Return of fertility after contraception
  2001
 17. Kobal Borut; Zupan Pavle
  Laparoscopy in gynecological emergencies
  2002
 18. Matičič Mojca
  Posledice nezdravljene okužbe s C. trachomatis
  [Consequences of untreated infections with C. trachomatis]
  2001
 19. Kobal Borut; Zupan Pavle
  Laparoscopy in gynecological emergencies
  2001
 20. Kobal Borut
  Akutna ginekološka vnetna obolenja
  2001
 21. Kobal Borut; Zupan Pavle
  Laparoscopy in gynecological emergencies
  2000
 22. Gorišek Borut; Reberšek-Gorišek Helena; Kavalar Rajko; Krajnc Ivan; Završnik Suzana
  Pelvic actinomycosis
  1999
 23. Reljič M; But I
  Monitoring parameters in the management of patients with tubo-ovarian complexes
  1999
 24. Merchant Jeanne S; Oh Kim M; Klerman Lorraine V
  Izpiranje nožnice: problem doraščajočih deklet in mladih žensk
  [Douching: a problem for adolescent girls and young women]
  1999
 25. Šoštarič Zvonko; Fišer Jerneja
  Vnetja rodil
  1999
 26. Pretnar-Darovec Alenka
  Maternični vložek in vnetje rodil
  [Intrauterine device and pelvic inflammatory disease]
  1999
 27. Kobal Borut; Zupan Pavle
  Laparoscopy in gynecological emergencies
  1999
 28. Borko E
  Načrtovanje družine in reproduktivno zdravje
  1998
 29. Kralj Božo
  Vnetja in nekateri drugi vzroki za akutni abdomen v ginekologiji in porodništvu
  [Inflammations and other causes of the acute abdomen in obstetrics and gynecology]
  1998
 30. Reljič M; Gorišek B
  C-reactive protein and the treatment of pelvic inflammatory disease
  1998
 31. Kobal Borut
  Laparoskopija pri pelvičnih vnetjih
  1998
 32. Kobal Borut
  Laparoskopija pri pelvičnih vnetjih
  1997
 33. Kobal B; Omahen A; Fetih A
  Laparoskopija v diagnostiki in zdravljenju pelvičnih vnetij
  1996
 34. Maria Bernard; Dublanchet Alain; Strecker Jurgen; Dennemark Nils; Genazzani Andrea; Fioretti Piero; Schoon Marthinus; Ponte Conception; Fetih Alenka; Hren-Vencelj Helena
  Comparative evaluation of clindamycin/gentamicin and cefoxitin/doxycycline for treatment of pelvic inflammatory disease: a multi-center trial
  1992
 35. Kobal B
  Endoskopski postopki pri pelvičnih vnetjih
  1996
 36. Kobal B; Agatone S
  Una puntualizzazione sul rapporto tra contraccettivi orali e infezione pelvica
  1994
 37. Fetih A
  Klinični pristop k problemu spolno prenosljive bolezni - vnetju notranjih rodil
  [Clinical access to problem of sexually transmitted disease - upper genital tract infection]
  1995
 38. Fetih A
  Clinical diagnosis of pelvic inflammatory disease
  1993
 39. Andolšek L
  History of medicine in Slovenia with a special regard to the Ljubljana school of obstetrics and gynecology
  1993
 40. Omahen A; Kobal B; Fetih A
  Zdravljenje gnojnih komplikacij pelvičnih vnetij
  1990
 41. Kobal B; Omahen A; Fetih A; Cerar V
  Laparoskopsko zdravljenje akutnega adnexitisa; korak več
  1990
 42. Kobal B; Andolšek-Jeras L; Cerar V
  Značilnosti bolnic z laparoskopsko ugotovljenim pelvičnim vnetjem
  1990
 43. Fetih A; Kobal B; Omahen A
  Laparoskopska diagnostika akutnega pelvičnega vnetja
  1990
 44. Hren-Vencelj H
  Mikrobni povzročitelji pelvičnega vnetja
  1990
 45. Omahen A
  Pelvična vnetja
  1990
 46. Anonymous ;
  Pelvična vnetja: novosti v diagnostiki in terapiji. 14. intersekcijski sestanek slovenskih in hrvatskih ginekologov
  1990
 47. Kobal B; Andolšek-Jeras L
  Dejavniki tveganja težjih vnetij rodil
  [Risk factors for severe pelvic inflammatory disease]
  1992
 48. Kobal B; Andolšek-Jeras L; Cerar V
  Obilježja bolesnica s laparoskopski utvrđenom pelvičnom upalom
  [Characteristics of patients with laparoscopically verified pelvic inflammatory disease]
  1991
 49. Kožuh-Novak M
  Rodna sposobnost uporabnic intrauterine kontracepcije po prebolelem vnetju rodil
  1991
 50. Hren-Vencelj H
  Komplikacije klamidijskih infekcij
  1989
 51. Fetih A
  Ginekološke bolezni v otroškem in adolescentnem obdobju
  [Gynecological diseases in childhood and adolescency]
  1991
 52. Glušić D
  Vpliv intrauterinih vložkov na pelvična vnetja in ektopično nosečnost
  [The influence of intrauterine devices on pelvic inflammatory disease and ectopic pregnancy]
  1990
 53. Kožuh-Novak M; Andolšek L; Kunej-Planinšček Z; Gubina M; Hren-Vencelj H; Stare J; Zaletel L; Rubin G; Marchbanks P
  Rodna sposobnost uporabnic IUV po prebolelem vnetju rodil
  1986
 54. Pompe-Tanšek M
  Neplodnost in predhodna uporaba kontracepcije
  [Infertility and precendent use of contraception]
  1989
 55. Kralj B
  Vnetja nožnice, maternice in materničnih priveskov
  1989
 56. Borko E
  Vnetje ženskih spolovil
  1989
 57. Andolšek Lidija; Kožuh-Novak Mateja; Balogh Sandor A; Waszak Cynthia S
  Long-term IUD use in Ljubljana, Yugoslavia
  1988
 58. Milićević Lj; Conić Ž; Dimitrova-Jovanović O
  Primena interferentnih struja u lečenju ginekoloških oboljenja
  1987
 59. Kožuh-Novak Mateja; Andolšek Lidija; Kunej-Planišček Zofija; Gubina Marija; Hren-Vencelj Helena; Stare Janez; Zaletel Lijana; Marchbanks Polly; Tyler Carl Jr
  Rizični dejavniki pri vnetju rodil
  [Risk factors for pelvic inflammatory disease]
  1988
 60. Reinprayoon D; Koetsawang S; Ji G; Gupta AN; Xiem TN; de la Conception O; Kononova ES; Kožuh-Novak M; Labanya G
  Microdose intrauterine levonorgestrel for contraception
  1987
 61. Gubina M; Kožuh-Novak M
  Mogućnost dokazivanja gonoreje sa pilusnim antigenom. (The possibility of gonorrhoea demonstration with pilus antigen)
  1986
 62. Kožuh-Novak M
  Rizični faktorji za nastanek vnetij rodil. (Risk factors for the onset of inflammations of reproductive organs)
  1986
 63. Andolšek L; Teeter RA; Kožuh-Novak M; Wheeler R; Fortney J; Rosenberg MJ
  Time to conception after IUD removal: importance of duration of use, IUD type, pelvic inflammatory disease and age.
  1986
 64. Kožuh M; Andolšek L; Allonen H
  A randomized comparative trial of Nova-T and TCu200Ag in Yugoslavia
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics