biomedicina slovenica


psihoterapevtske : 48

 1. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Dopolnjujoče psihoterapevtske tehnike
  2017
 2. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) kot dopolnjujoča psihoterapevtska metoda
  2017
 3. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 4. Škodlar Borut
  Psihoterapevtske možnosti pri obravnavi suicidalnega pacienta s shizofrenijo
  2012
 5. Prezelj Anita
  Predstavitev psihoterapevtskega procesa dečka s tesnobo in paničnimi napadi
  2010
 6. Moškrič Bojana
  Faze psihoterapevtskega procesa v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2009
 7. Borštnar Jana; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca; Rus-Makovec Maja; Trampuž Dubravka
  Faze terapevtskega procesa v sistemski družinski psihoterapiji
  2009
 8. Adamčič-Pavlovič Doris; Ožura Ana
  Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
  2009
 9. Lešnik Bogdan
  Opomba o fazah psihoterapevtskega procesa v skupinski psihoterapiji
  2009
 10. Matjan-Štuhec Polona
  Faze psihoterapevtskega procesa - splošni teoretični pregled
  2009
 11. Srpak Milena
  Uvodna beseda
  2009
 12. Srpak Milena; Berić Miro; Korenjak Roman
  Zbornik predavanj Faze psihoterapevtskega procesa; 2009; Radenci
  2010
 13. Stefanova Valentina
  Psihoterapevtske intervence pri zdravljenju cistične fibroze
  2009
 14. Kobal Miloš F
  Štirideset let organizirane psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji
  2008
 15. Pišec Andrej; Kaube Sanja; Kmetec Irena; Kodrič Petra
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Zdravstveni dom "dr. A. Drolca" Maribor
  [Center for prevention and treatment of drug addiction primary Health centre "dr. A. Drolca" Maribor]
  2005
 16. Židanik Miloš
  Anksioznost ali nevroza: prikaz primera
  [Anxiety or neurosis: case report study]
  2005
 17. Gregorič Milan
  Klinična slika nevropatske bolečine in smernice za zdravljenje
  [The clinical picture of neuropathic pain and therapeutic guidelines]
  2005
 18. Žunter-Nagy Ana Marija; Mayer Nina
  Specifičnosti vzpostavljanja terapevtske delovne zveze - alianse v psihoterapevtskem procesu bolnikov s psihozo
  2004
 19. Regovec Matjaž
  Sonja: primer psihoterapevtskega dela v jungovski analizi
  2004
 20. Vajd-Ledinek Barbara; Potočnik-Dajčman Nataša
  Prikaz psihoterapevtske obravnave skupine adolescentov v ambulantnih pogojih
  2004
 21. Mrzlekar-Svetel Danijela
  Prikaz kontratransfernega odzivanja pri psihoterapevtskem delu z osebo z zgodnjimi razvojnimi deficiti
  2004
 22. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 2: odnos med terapevtom in klientom
  2004
 23. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 1: odpori, zastoji in psihične dekompenzacije
  2004
 24. Židanik Miloš
  Prisilne misli: prikaz primera
  [Obsessions: case report study]
  2004
 25. Sernec Karin
  Predstavitev psihoterapevtske obravnave bolnice z mejno osebnostno organizacijo
  2003
 26. Strniša Zdravko
  Dimenzije odnosov psihoterapevtskega procesa v integrativni psihoterapiji
  2003
 27. Cvetko Heliodor
  Karakteristike in učinkovitost integrativne terapije (IT) kot psihoterapevtske metode
  2003
 28. Prosnik Anica
  Možnosti psihoterapevtskega pristopa pri zdravljenju psihoz
  2002
 29. Vrba L
  Vloga psihologa pri obravnavi otrok in mladostnikov z glavobolom
  [The role of psychologist in management of children and adolescents with headaches]
  2002
 30. Kobal Miloš Frančišek
  Ali bodo terapevtske skupnosti, velike in psihoterapevtske skupine na psihiatričnih oddelkih preživele?
  2001
 31. Židanik Miloš
  Hodgkinova bolezen v luči psihodinamičnih in razvojnih faktorjev: prikaz primera
  [Hodgkin's disease - an approach regarding psychodinamic and developmental factors]
  1999
 32. Židanik Miloš
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu: prikaz primera
  [Developmental-period specific tasks in psychoanalytically oriented psychotherapy: a case report]
  2000
 33. Zavasnik A
  Psihoterapevtske intervencije v okviru oddelka za psihiatrično hitro pomoč
  1983
 34. Kobolt A; Umek P
  Posebnosti skupinskega psihoterapevtskega dela v vzgojnem zavodu za osnovnošolce
  1983
 35. Ziherl S; Mrevlje G
  PSIHOTERAPEVTSKE METODE V KRIZNIH SITUACIJAH
  1977
 36. Damej M
  PSIHOTERAPEVTSKE MOžNOSTI PRI STAROSTNIKIH
  1976
 37. Hladnik B
  TERAPEVTSKA SKUPNOST NA PSIHOTERAPEVTSKEM ODDELKU KLINIčNE BOLNIŠNICE ZA PSIHIATRIJO LJUBLJANA. ( VLOGA IN DELOVANJE V SKUPINSKIH DEJAVNOSTIH ODDELKA )
  1976
 38. Židanik Miloš
  Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja. Pikraz primera
  [Anxious (avoidant) presonality disorder. Case report]
  2000
 39. Živec Silva
  Doprinos delovnega terapevta v procesu psihoterapevtskega zdravljenja
  [Contribution of occupational therapists to the proces of psyhotherapeutic treatment]
  1999
 40. Sever Alenka
  Psihoterapevtske intervencije v terapiji bolečine
  1998
 41. Rojšek Janez
  Psihoterapevtske intervencije splošnega zdravnika
  1997
 42. Žemva Barbara
  Izkustvena družinska terapija Walterja Kemplerja
  1994
 43. Peternel Franc
  Psihoterapija in psihoterapevt v Sloveniji ob koncu 20. stoletja
  1994
 44. Peternel Franc; Kramar Meta; Korenjak Roman
  Srečanja psihoterapevtov 1. Zbornik Psihoterapevtske sekcije Slovenskega zdravniškega društva 1990-93; 1994; Ljubljana
  1994
 45. Moškrič B
  Predstavitev psihoterapevtske obravnave
  1993
 46. Latifi A
  Primer psihoterapevtske obravnave konverzivne nevroze
  1993
 47. Kogovšek B; Škerbinek L
  Izkušnje pri psihoterapevtskem delu s skupino osebja
  [The experience with psychotherapeutic work in a group of staff]
  1993
 48. Vodopivec M
  Disfunkcionalna komunikacija v družini in usmeritev psihoterapevtskega dela v komunikacijski vidik motnje
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko