biomedicina slovenica


psihoterapevtske : 46

 1. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 2. Škodlar Borut
  Psihoterapevtske možnosti pri obravnavi suicidalnega pacienta s shizofrenijo
  2012
 3. Prezelj Anita
  Predstavitev psihoterapevtskega procesa dečka s tesnobo in paničnimi napadi
  2010
 4. Moškrič Bojana
  Faze psihoterapevtskega procesa v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2009
 5. Borštnar Jana; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca; Rus-Makovec Maja; Trampuž Dubravka
  Faze terapevtskega procesa v sistemski družinski psihoterapiji
  2009
 6. Adamčič-Pavlovič Doris; Ožura Ana
  Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
  2009
 7. Lešnik Bogdan
  Opomba o fazah psihoterapevtskega procesa v skupinski psihoterapiji
  2009
 8. Matjan-Štuhec Polona
  Faze psihoterapevtskega procesa - splošni teoretični pregled
  2009
 9. Srpak Milena
  Uvodna beseda
  2009
 10. Srpak Milena; Berić Miro; Korenjak Roman
  Zbornik predavanj Faze psihoterapevtskega procesa; 2009; Radenci
  2010
 11. Stefanova Valentina
  Psihoterapevtske intervence pri zdravljenju cistične fibroze
  2009
 12. Kobal Miloš F
  Štirideset let organizirane psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji
  2008
 13. Pišec Andrej; Kaube Sanja; Kmetec Irena; Kodrič Petra
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Zdravstveni dom "dr. A. Drolca" Maribor
  [Center for prevention and treatment of drug addiction primary Health centre "dr. A. Drolca" Maribor]
  2005
 14. Židanik Miloš
  Anksioznost ali nevroza: prikaz primera
  [Anxiety or neurosis: case report study]
  2005
 15. Gregorič Milan
  Klinična slika nevropatske bolečine in smernice za zdravljenje
  [The clinical picture of neuropathic pain and therapeutic guidelines]
  2005
 16. Žunter-Nagy Ana Marija; Mayer Nina
  Specifičnosti vzpostavljanja terapevtske delovne zveze - alianse v psihoterapevtskem procesu bolnikov s psihozo
  2004
 17. Regovec Matjaž
  Sonja: primer psihoterapevtskega dela v jungovski analizi
  2004
 18. Vajd-Ledinek Barbara; Potočnik-Dajčman Nataša
  Prikaz psihoterapevtske obravnave skupine adolescentov v ambulantnih pogojih
  2004
 19. Mrzlekar-Svetel Danijela
  Prikaz kontratransfernega odzivanja pri psihoterapevtskem delu z osebo z zgodnjimi razvojnimi deficiti
  2004
 20. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 2: odnos med terapevtom in klientom
  2004
 21. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 1: odpori, zastoji in psihične dekompenzacije
  2004
 22. Židanik Miloš
  Prisilne misli: prikaz primera
  [Obsessions: case report study]
  2004
 23. Sernec Karin
  Predstavitev psihoterapevtske obravnave bolnice z mejno osebnostno organizacijo
  2003
 24. Strniša Zdravko
  Dimenzije odnosov psihoterapevtskega procesa v integrativni psihoterapiji
  2003
 25. Cvetko Heliodor
  Karakteristike in učinkovitost integrativne terapije (IT) kot psihoterapevtske metode
  2003
 26. Prosnik Anica
  Možnosti psihoterapevtskega pristopa pri zdravljenju psihoz
  2002
 27. Vrba L
  Vloga psihologa pri obravnavi otrok in mladostnikov z glavobolom
  [The role of psychologist in management of children and adolescents with headaches]
  2002
 28. Kobal Miloš Frančišek
  Ali bodo terapevtske skupnosti, velike in psihoterapevtske skupine na psihiatričnih oddelkih preživele?
  2001
 29. Židanik Miloš
  Hodgkinova bolezen v luči psihodinamičnih in razvojnih faktorjev: prikaz primera
  [Hodgkin's disease - an approach regarding psychodinamic and developmental factors]
  1999
 30. Židanik Miloš
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu: prikaz primera
  [Developmental-period specific tasks in psychoanalytically oriented psychotherapy: a case report]
  2000
 31. Zavasnik A
  Psihoterapevtske intervencije v okviru oddelka za psihiatrično hitro pomoč
  1983
 32. Kobolt A; Umek P
  Posebnosti skupinskega psihoterapevtskega dela v vzgojnem zavodu za osnovnošolce
  1983
 33. Ziherl S; Mrevlje G
  PSIHOTERAPEVTSKE METODE V KRIZNIH SITUACIJAH
  1977
 34. Damej M
  PSIHOTERAPEVTSKE MOžNOSTI PRI STAROSTNIKIH
  1976
 35. Hladnik B
  TERAPEVTSKA SKUPNOST NA PSIHOTERAPEVTSKEM ODDELKU KLINIčNE BOLNIŠNICE ZA PSIHIATRIJO LJUBLJANA. ( VLOGA IN DELOVANJE V SKUPINSKIH DEJAVNOSTIH ODDELKA )
  1976
 36. Židanik Miloš
  Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja. Pikraz primera
  [Anxious (avoidant) presonality disorder. Case report]
  2000
 37. Živec Silva
  Doprinos delovnega terapevta v procesu psihoterapevtskega zdravljenja
  [Contribution of occupational therapists to the proces of psyhotherapeutic treatment]
  1999
 38. Sever Alenka
  Psihoterapevtske intervencije v terapiji bolečine
  1998
 39. Rojšek Janez
  Psihoterapevtske intervencije splošnega zdravnika
  1997
 40. Žemva Barbara
  Izkustvena družinska terapija Walterja Kemplerja
  1994
 41. Peternel Franc
  Psihoterapija in psihoterapevt v Sloveniji ob koncu 20. stoletja
  1994
 42. Peternel Franc; Kramar Meta; Korenjak Roman
  Srečanja psihoterapevtov 1. Zbornik Psihoterapevtske sekcije Slovenskega zdravniškega društva 1990-93; 1994; Ljubljana
  1994
 43. Moškrič B
  Predstavitev psihoterapevtske obravnave
  1993
 44. Latifi A
  Primer psihoterapevtske obravnave konverzivne nevroze
  1993
 45. Kogovšek B; Škerbinek L
  Izkušnje pri psihoterapevtskem delu s skupino osebja
  [The experience with psychotherapeutic work in a group of staff]
  1993
 46. Vodopivec M
  Disfunkcionalna komunikacija v družini in usmeritev psihoterapevtskega dela v komunikacijski vidik motnje
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko