biomedicina slovenica


"Bezgavke" : 130

 1. Bešić Nikola; Dolžan Vita; Goričar Katja; Jeriha Jakob; Stražišar Branka
  CYP2D6 phenotype and tramadol-related adverse events in breast cancer patients
  2018
 2. Novak Jerica; Bešić Nikola; Dzodić Radan; Gazić Barbara; Vogrin Andrej
  Pre-operative and intra-operative detection of axillary lymph node metastases in 108 patients with invasive lobular breast cancer undergoing mastectomy
  2018
 3. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Rylander Ragnar
  [Beta]-glucan in the lymph nodes in sarcoidosis and in Kveim-Siltzbach test reagent
  2017
 4. Zorko Brodnik Aleksandra
  Smotrna uporaba antibiotikov pri obravnavi povečanih bezgavk
  [Rational use of antibiotics in the treatment of enlarged lymph nodes]
  2017
 5. Vakselj Aleš; Merlo Sebastjan
  Biopsija varovalne bezgavke pri raku zunanjega spolovila
  2017
 6. Bešić Nikola
  Nakon sentinel node biopsije sa pozitivnom aksilom je potrebna evakuacija aksile - contra
  2017
 7. Rozman Aleš; Fležar Matjaž; Kovač Viljem; Terčelj-Zorman Marjeta; Šurlan Popović Katarina; Crnjac Anton
  Ugotavljanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke na osnovi elastičnosti mediastinalnih bezgavk pri bolnikih s sumom na karcinom pljuč
  [Detection of lung cancer metastases in mediastinal lymph nodes based on the elasticity of mediastinal lymph nodes in patients with suspected lung cancer]
  2017
 8. Grošelj Aleš
  Limfadenitis na vratu
  2017
 9. Goran Merima; Pekmezović Tatjana; Marković Ivan; Santrač Nada; Buta Marko; Gavrilović Dušica; Bešić Nikola; Ito Yasuhiro; Djurišić Igor; Pupić Gordana; Dzodić Radan
  Lymph node metastases in clinically N0 patients with papillary thyroid microcarcinomas
  2017
 10. Boltežar Lučka; Žagar Ivana; Jezeršek Novaković Barbara
  Granulomatosis after autologous stem cell transplantation in nonHodgkin lymphoma
  2016
 11. Meretoja Tuomo J.; Žgajnar Janez; Perhavec Andraž; Gazić Barbara
  International multicenter tool to predict the risk of four or more tumor-positive axillary lymph nodes in breast cancer patients with sentinel node macrometastases
  2013
 12. Vakselj Aleš
  Biopsija varovalnih bezgavk pri raku materničnega telesa
  2016
 13. Kokalj Marko; Zadnik Vesna; Aničin Aleksandar; Plavc Gaber; Didanovič Vojislav; Šifrer Robert; Lanišnik Boštjan; Strojan Primož
  Ploščatocelični karcinom neznanega izvora z zasevki v bezgavkah na vratu
  [Squamous cell carcinoma of unknown primary tumor metastatic to neck nodes]
  2016
 14. Jagrič Tomaž; Gorenjak Maksimiljan; Goropevšek Aleš
  Could the immune response in the sentinel lymph nodes of gastric cancer patients be the key to tailored surgery?
  2016
 15. Steinacher Mateja; Ratoša Ivica
  Obsevanje v globokem zadržanem vdihu po operaciji raka dojk
  2016
 16. Marinko Tanja; Stanič Karmen
  Do breast cancer patients with many positive axillary lymph nodes really need postmastectomy radiotherapy
  2016
 17. López Fernando; Rodrigo Juan Pablo; Silver Carl E.; Haigentz Missak; Bishop Justin A.; Strojan Primož; Hartl Dana M.; Bradley Patrick J.; Mendenhall William M.; Suárez Carlos
  Cervical lymph node metastases from remote primary tumor sites
  2016
 18. Jakič Maja; Šurlan Popović Katarina
  Radiološka obravnava bolezensko spremenjenjih bezgavk na vratu
  [Radiological evaluation of pathologically altered neck lymph nodes]
  2016
 19. Homšak Matjaž; Koren Brigita; Tomazin Maja; Brunčko Aleksander
  Mehanizmi imunoterapije z alergeni apliciranimi pod jezik (SLIT)
  2008
 20. Bešić Nikola; Stražišar Branka; Perhavec Andraž
  Severity of acute pain after axillary lymphadenectomy and primary reconstruction with a tissue expander in breast cancer patients
  2015
 21. Offersen Birgitte V.; Boersma Liesbeth J.; Kirkove Carine; Hol Sandra; Aznar Marianne C.; Sola Albert Biete; Kirova Youlia M.; Pignol Jean-Philippe; Remouchamps Vincent; Verhoeven Karolien; Marinko Tanja
  ESTRO consensus guideline on target volume delineation for elective radiation therapy of early stage breast cancer
  2015
 22. Karner Primož; Pikelj Pečnik Andreja; Bogovič Petra; Vidmar Ludvik
  Zunajpljučna tuberkuloza
  [Extrapulmonary tuberculosis]
  2010
 23. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan; Debevc David; Levart Primož
  Accurate histopathological determination of the status of the neck with the serial cuts and immunohistochemical staining of the sentinel node
  2012
 24. Jezeršek Novaković Barbara; Ðokić Zdenka
  Povečane bezgavke so lahko znamenje resnega obolenja
  2006
 25. Zidar Nina
  Classical Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis
  [(Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis)]
  2013
 26. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan; Debevc David; Levart Primož
  Natančna določitev statusa vratu s serijskimi rezi in imunohistokemijskimi barvanji varovalne bezgavke
  [Determining neck status with serial cuts and immunohistochemical staining of the sentinel lymph node]
  2012
 27. Čebulj Maja; Pakiž Maja; Takač Iztok
  Prvi pri nas uvajajo metodo biopsije varovalne bezgavke pri zdravljenju raka na maternični sluznici
  2014
 28. Marolt-Mušič Maja
  Specifics in functional diagnostic imaging in melanoma
  2008
 29. Čebulj Mojca; Arko Darja; Gorišek Borut; Takač Iztok
  Prediction of lymph node metastases in cervical cancer on the basis of ultrasonographic tumor characteristics
  2012
 30. Jagrič Tomaž; Marš Tomaž; Potrč Stojan
  Klinični pomen mikrozasevkov, dokazanih z metodo RT-qPCR, v varnostnih bezgavkah bolnikov z rakom želodca
  [Clinical significance of RT-qPCR detected micrometastases in sentinel lymph nodes og gastric cancer patients]
  2013
 31. Bešić Nikola; Bešič Hana; Perić Barbara; Pilko Gašper; Petrič Rok; Žmuc Jan; Perhavec Andraž
  Kirurško zdravljenje raka dojk pri starejših od 80 let
  2013
 32. Pilko Gašper; Hočevar Marko
  Predictors of nonsentinel lymph node metastases in patients with cutaneous melanoma
  2012
 33. But Igor
  Laparoskopsko zdravljenje bolnic z rakom endometrija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
  [Laparoscopic treatment of patients with endometrial cancer in University Clinical Centre Maribor]
  2013
 34. Jagrič Tomaž; Ivanecz Arpad; Horvat Matjaž; Plankl Mojca; Kavalar Rajko; Potrč Stojan; Miš Katarina; Marš Tomaž
  Evaluation of a focused sentinel lymph node protocol in node-negative gastric cancer patients
  2013
 35. Cserni Gábor; Žgajnar Janez; Perhavec Andraž; Gazić Barbara
  Multi-institutional comparison of non-sentinel lymph node predictive tools in breast cancer patients with high predicted risk of further axillary metastasis
  2013
 36. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Zasevek ploščatoceličnega karcinoma v bezgavki
  [Carcinoma planocellulare metastaticum nodi lymphatici]
  2012
 37. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Reaktivni limfadenitis
  [Lymphadenitis reactiva]
  2012
 38. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Zasevek malignega melanoma v bezgavki
  [Melanoma malignum metastaticum nodi lymphatici]
  2012
 39. Gale Nina
  Sarkoidoza bezgavke
  [(Sarcoidosis lymphonodi)]
  2012
 40. Bešić Nikola; Gazić Barbara; Marolt-Mušič Maja; Žgajnar Janez
  Kirurško zdravljenje netipnega raka dojke z lokalizacijo z izotopom in biopsijo varovalne bezgavke
  2010
 41. Mujezinović Faris
  Vloga tumorskega označevalca CA 125 in ultrazvočna analiza pretoka krvi pri ugotavljanju zasevanja raka jajčnikov v bezgavke
  2011
 42. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract]
  2009
 43. Ivanecz Arpad; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko; Gajzer Borut; Horvat Matjaž; Potrč Stojan
  Ali starost bolnika vpliva na izid zdravljenja bolnikov z resektabilnim rakom želodca
  [Does age influences the outcome of treatment in patients with resectable gastric cancer]
  2009
 44. Gajzer Borut; Crnjac Anton; Ivanecz Arpad; Horvat Matjaž; Potrč Stojan
  Rezultati standardiziranega multimodalnega zdravljenja bolnikov z resektabilnim rakom želodca
  [Results of the standardized multimodal treatment in patients with resectable gastric cancer]
  2009
 45. Mekicar Jernej
  Napoved zasevanja raka želodca v regionalne bezgavke s pomočjo računalniško podprtega ekspertnega sistema
  2009
 46. Osrajnik Ilonka
  Etiopatogeneza in klinična slika tuberkuloze
  2008
 47. Perdija Željko; Haložan Katja
  Sarkoidoza s prizadetostjo centralnega živčnega sistema
  [Sarcoidosis and central nervous system involvement]
  2007
 48. Andoljšek Dušan
  Zvečane bezgavke pri rakastih boleznih
  2007
 49. Lahajnar Slavica
  Kronična bolečina in druge kasne posledice po operaciji raka dojk pri bolnicah z biopsijo prve bezgavke in bolnicah z odstranjenimi bezgavkami v pazduhi
  2007
 50. Debevec Lučka; Cesar Rok; Kern Izidor
  Triple synchronous cancers: a medical and ethical problem
  [Trojni sočasni rak: medicinski in etični problem]
  2007
 51. Marčec Mateja
  Zasevanje raka endometrija v področne bezgavke
  2007
 52. Takač Iztok
  Rak jajčnikov - diagnostika in zdravljenje
  [Ovarian cancer - detection methods and treatment]
  2007
 53. Vakselj A
  Pomen biopsije varovalne bezgavke pri raku zunanjega spolovila
  [The role of sentinel node detection]
  2007
 54. Čižmarevič Bogdan
  Pomen zaščitne bezgavke za izbiro zdravljenja raka ustne votline in srednjega dela žrela
  2006
 55. Omejc Mirko; Lučovnik Miha
  Sodobno zdravljenje raka danke
  [The modern treatment of rectal cancer]
  2006
 56. Perhavec A; Bešić N; Hočevar M; Podkrajšek M; Hertl K; Grazio S; Žgajnar J
  Ultrazvočna preiskava pazdušnih bezgavk pred biopsijo prve bezgavke pri raku dojk
  2006
 57. Ocvirk Janja
  Priporočila za zdravljenje bolnikov z malignim melanomom
  [Treatment recommendations for malignant melanoma]
  2006
 58. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures in biliary tract diseases]
  2006
 59. Janežič Tomaž; Banič Vladimir
  Kožni melanom in biopsija varovalne bezgavke
  [Melanoma of the skin and sentinel node biopsy]
  2006
 60. Rajer Mirjana; Kmet Marko
  Quantitative analysis of fine needle aspiration biopsy samples
  [Kvantitativna analiza vzorcev aspiracijske biopsije]
  2005
 61. Bitenc Marko; Eržen Janez; Grosek Jan; Sok Mihael
  Rak gastroenzofagealnega prehoda - prikaz naših izkušenj
  [Cancer of oesophagogastric junction - our experiences]
  2005
 62. Bešlić Šerif; Dalagija Faruk; Ðurović Vesna
  Multislice computed tomography of pulmonary embolism: spectrum of findings
  [Večrezna računalniška tomografija pljučne embolije]
  2005
 63. Žgajnar J; Hočevar M; Bešić N; Hertl K; Podkrajšek M; Vidergar-Kralj B
  Biopsija prve bezgavke in sočasna lokalizacija netipnega raka dojk z uporabo enega izotopa
  2005
 64. Žgajnar Janez
  Sodobno kirurško zdravljenje raka dojk
  2004
 65. Vidergar-Kralj Barbara; Žagar Ivana; Schwarzbartl-Pevec Andreja
  Novejši nuklearno-medicinski postopki pri netipljivih lezijah v dojki
  2004
 66. Podkrajšek Maja
  Ultrazvočna preiskava pazduhe
  2004
 67. Cvetko E; Skalerič U
  Limfna drenaža obzobnih tkiv
  [Lymphatic drainage of periodontal tissues]
  2004
 68. Triller Nadja; Kecelj Peter; Kern Izidor
  Bronhoskopska igelna aspiracija povečanih mediastinalnih bezgavk s pomočjo endobronhialnega ultrazvoka
  [Endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration of enlarged mediastinal lymp nodes]
  2005
 69. Glumac N; Žgajnar J
  Predstavitev primera 47 letne bolnice s karcinomom leve dojke in klinično tipnim zasevkom v pazdušne bezgavke
  2004
 70. Bebar Sonja; Vakselj Aleš
  Biopsija varovalne bezgavke pri raku zunanjega spolovila
  2004
 71. Pikelj Franjo
  Obravnava bolnika po vrnitvi iz tropov: vročina, hepatopatije
  [Approach to a traveller returing from the tropics: fever, hepatopathy]
  2004
 72. Mujezinović Faris
  Vloga predoperativnega dvodimenzionalnega ultrazvoka in tumorskega označevalca CA 125 pri ugotavljanju zasevanja raka jajčnikov v bezgavke
  2004
 73. Mujezinović F; Takač I; Arko D; Gorišek B; Bali R; Čas-Sikošek N; Zukanović D
  Ali je možno napovedati zasevke v bezgavke pred operativnim posegom pri bolnicah z rakom jajčnikov?
  2004
 74. Bebar Sonja
  Biopsija varovalne bezgavke pri raku zunanjega spolovila
  2004
 75. Čizmarevič Bogdan; Žargi Miha
  Varovalna bezgavka pri epitelisjkih malignih neoplazmah ustne votline in ustnega dela žrela: prve izkušnje
  [Sentinel node in epithelial malignant neoplasms of the oral cavity and oropharynx: first experiences]
  2004
 76. Regvat Jurij; Edelbaher Natalija; Kreuh-Kuhta Blanka
  Tuberkuloza dojke - redka oblika zunajpljučne tuberkuloze - prikaz primera
  [Tuberculosis of the breast - a rare form of extrapulmonary tuberculosis - case report]
  2004
 77. Švara T; Juntes P; Pogačnik M; Gombač M; Hostnik P
  Imunohistokemično dokazovanje virusnega antigena v organih psov pri parvovirozi
  [Immunohistochemical demonstration of parvoviral antigen in the organs of dogs with canine parvovirus]
  2003
 78. Haraguchi Norihiro; Satoh Hiroaki; Homma Toshiaki; Sekizawa Kiyohisa
  Long-term disease-free interval after irradiation for locally advanced lung cancer
  [Dolgotrajno preživetje brez znakov bolezni pri bolnici, ki smo jo obsevali zaradi lokalno napredovalega pljučnega raka. Prikaz primera]
  2003
 79. Juretić Antonio; Živković Mirko; Gamulin Marija; Herceg Tonko; Bagović Davorin; Kučan Damir; Zeljko Žarko; Ajduković Radmila
  Radiotherapy for stage IAE non-Hodgkin's lymphoma of the testicle - a case report
  [Radioterapija pri bolniku z ne-Hodgkinovim limfomom testisa, stadij IAE - prikaz primera]
  2003
 80. Takač Iztok; Arko Darja; Bali Robert; Čas-Sikošek Nina; Gorišek Borut; Zukanović Dunja
  Pomen limfadenektomije pri raku endometrija
  [The role of lymphadenectomy in endometrial cancer]
  2003
 81. Bratuš Dejan; Kolenc Alojzij; Hlebič Gregor
  Naše izkušnje z zdravljenjem omejenega karcinoma prostate z radikalno retropubično prostatektomijo
  [Our results of treating early prostatic cancer by radical retropubic prostatectomy]
  2003
 82. Trotovšek Blaž; Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragan; Tomažič Aleš
  Rak žolčnika
  [Gallbladder carcinoma]
  2003
 83. Soumarova Renata; Horova Hana; Šeneklova Zuzana; Horova Ivana; Budikova Marie
  Prognostic outcome of local recurrence in breast cancer after conserving surgery and mastectomy
  [Prognostična vrednost lokalne ponovitve bolezni pri raku dojke po ohranitveni kirurgiji in mastektomiji]
  2003
 84. Veingerl Bojan
  Early postoperative serum carcinoembryonic antigen levels in patients operated for colorectal carcinoma - a new method for following-up
  [Določanje zgodnjega postoperativnega nivoja karcinoembrionalnega antigena v serumu pri bolnikih, ki so bili operirani zaradi raka širokega črevesa in danke - nova metoda sledenja bolnikov]
  2003
 85. Aigner Reingard M; Schultes Guenter; Wolf Gerald; Schwarz Thomas; Lorbach Mark
  F-18-FDG PET in presurgical oro-maxillofacial carcinomas
  [Diagnostičen pomen F-18-FDG PET pri oro-maksilofacialnih malignomih pred kirurškim zdravljenjem]
  2002
 86. Repše Aljaž
  Napovedni dejavniki za prizadetost področnih bezgavk pri bolnikih z zgodnjim rakom želodca
  [Predictive factors for regional lymph node involvement in early gastric cancer patients]
  2002
 87. Sudol-Szopinska Iwona; Konodziejczak Malgorzata; Jakubowski Wieslaw
  Anal ultrasound in patient with leukoplakia of the anal canal. Case report
  [Transrektalni ultrazvok pri bolniku z levkoplakijo analnega kanala. Prikaz primera]
  2002
 88. Triller Nadja; Kern Izidor
  Endobronhialni ultrazvok v diagnostiki sprememb dihalnih poti in sprememb v mediastinumu
  [Endobronchial ultrasound in the diagnosis of tracheobronchial and mediastinal lesions]
  2002
 89. Terčelj-Zorman Marjeta; Turel Matjaž
  Endobronhialni ultrazvok z upogljivim bronhoskopom
  [Endobronchial ultrasound with flexible bronchoscopy]
  2002
 90. Mavri Magdalena; Papler Neva
  Delo medicinske sestre pri kirurgiji varovalne bezgavke
  2001
 91. Debeljak Andrej; Triller Nadja; Kecelj Peter
  Upogljiva bronhoskopija v diagnostiki perifernih pjučnih malignomov
  [Flexible bronchoscopy in the diagnostics of peripheral lung malignant tumours]
  2001
 92. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojko; Kramberger Kristina
  Combined therapy for oral cavity and oropharyngeal squamous cell carcinoma: Depth of invasion as prognostic factor
  [Kombinirano zdravljenje ploščatoceličnega karcinoma ustne votline in ustnega žrela. Globina tumorske invazije kot napovedni dejavnik]
  2001
 93. Šustić Alan; Cerović Robert; Juretić Mirna
  Ultrasound-guided central venous cannulation in patient with radical dissection on both sides of neck: case report
  [Ultrazvočno vodeno uvajanje centralnega venskega katetra pri bolniku, ki je imel obojestransko radikalno odstranjene vratne bezgavke: prikaz primera]
  2001
 94. Milohnoja Maja
  Bolezni dojk - pristop družinskega zdravnika
  [Breast diseases - family doctor approach]
  2001
 95. Mavri M; Papler N
  Delo medicinske sestre pri kirurgiji varovalne bezgavke
  2001
 96. Mlakar Boštjan; Ravnik Dean
  Podkolenska kotanja
  [Popliteal fossa]
  2000
 97. Baichev George; Sergieva Sonia; Gorchev Grigor
  Sentinel lymph nodes identification in early breast cancer - peritumoral or subareolar injection of lymphotropic blue dye?
  [Ali naj pri ugotavljanju varovalnih bezgavk pri bolnicah z zgodnjim rakom dojke uporabljamo peritumorsko ali subareolno iniciranje limfotropnega modrila?]
  2001
 98. Proulx Gary M; Hurd Thelma; Lee R Jeffrey; Stomper Paul C; Podgorsak Matthew B; Edge Stephen B
  Intraoperative radiation therapy (IORT) to the tumor bed only for breast cancer: technique and outcome
  [Intraoperativno obsevanje (IORT) ležišča tumorja pri karcinomu dojke]
  2001
 99. Štiblar-Martinčič D; Kališnik M; Zorc-Pleskovič R
  VPLIV PRESAJENEGA EHRLICHOVEGA ASCITESNEGA TUMORJA IN OBSEVANJA NA MIKROSKOPSKO ZGRADBO MIŠJE BEZGAVKE
  1980
 100. Zorc-Pleskovič R; Kališnik M; Štiblar-Martinčič D
  VPLIV STAROSTI IN STRESA NA MIKROSKOPSKO ZGRADBO MIŠJE BEZGAVKE
  1980

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics