biomedicina slovenica


"DECOMPRESSION" : 123

 1. Steiner Nejc; Battelino Saba
  Dekomresija poškodovanega obraznega živca v notranjem sluhovodu po obsežnem zlomu lobanjske baze z uporabo srednjekotanjskega pristopa
  [Decompression of damaged facial nerve through middle fossa approach after extensive basal skull fracture]
  2016
 2. Omejec Gregor; Božikov Krešimir
  Cubital tunnel decompression surgery with intraoperative neurophysiological studies
  2015
 3. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Velnar Tomaž
  Treatment of lumbar stenosis using a classical approach: our experience
  2010
 4. Mugerli Sara; Njenjić Gordana; Fabjan-Vodušek Vesna; Lučovnik Miha
  Effects of maternal abdominal decompression on umbilical artery and fetal middle cerebral artery blood flow
  [Vpliv abdominalne dekompresije pri materi na pretok krvi v umbilikalni arteriji in plodovi srednji možganski arteriji]
  2015
 5. Jug Marko; Kejžar Nataša; Vesel Miloš; Al Mawed Said; Dobravec Marko; Herman Simon; Bajrović Fajko
  Neurological recovery after traumatic cervical spinal cord injury is superior if surgical decompression and instrumented fusion are performed within 8 hours versus 8 to 24 hours after injury
  2015
 6. Voršič Matjaž; Strojnik Tadej; Ravnik Janez; Bunc Gorazd
  Interspinous devices for the treatment of degenerative lumbar stenosis: short-term results
  2011
 7. Joksimović Tatjana; Baumgartner Saša
  Tabletiranje snovi, občutljivih na povišan tlak
  [Tabletting of pressure-sensitive materials]
  2008
 8. Porčnik Andrej; Spazzapan Peter; Jugović Domagoj; Prestor Borut
  Partial recovery of sight after the sur - gical decompression of optic chiasm performed 3 days after the onset of total blindness
  2013
 9. Mugerli Sara; Njenjić Gordana; Fabjan-Vodušek Vesna; Lučovnik Miha
  Effects of abdominal decompression on fetal umbilical artery and middle cerebral artery blood flow
  2014
 10. Lumi Xhevat; Skačej Helena
  Sideroza zrkla po poškodbi
  [Urgent lateral canthotomy for orbital decompressionOsular siderosis after injury]
  2012
 11. Beltram Matej; Grčar Rok
  Urgentna lateralna kantotomija pri dekompresiji orbite
  [Urgent lateral canthotomy for orbital decompression]
  2012
 12. Ravnik Janez; Lanišnik Boštjan; Bunc Gorazd; Čizmarevič Bogdan
  Endoskopski endonazalni pristop do tumorjev lobanjske baze
  [Endoscopic endonasal approach to skull-base tumors]
  2013
 13. Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Bunc Gorazd; Pregelj Rado; Košar Jaka
  Urgentna dekompresija pri travmatskem centralnem sindromu vratne hrbtenjače
  2010
 14. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Velnar Tomaž
  Dorsal-approach decompression for lumbar stenosis treatment - is instrumentation really needed?
  2011
 15. Prosen Gregor; Strnad Matej
  Obravnava šoka in bolečine na mestu prometne nesreče
  [On-site management of shock and pain in road accidents]
  2011
 16. Prestor B
  Microvascular decompression is an efficacious method for treatment of trigeminal neuralgia in elderly patients
  2011
 17. Milotič Franko; Milotić Irena; Flis Vojko
  Isolated atherosclerotic aneurysm of the profunda femoris artery
  2010
 18. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž; Voršič Matjaž
  Sciatica following extraspinal lumbar compression as a cause of occult pelvic expansion: a selection of cases
  2010
 19. Špička Nenad; Lanišnik Boštjan
  Kompresijska optikonevropatija - prikaz primera
  2009
 20. Lanišnik Boštjan; Naji Mateja
  Dekompresija orbite pri endokrini orbitopatiji
  2009
 21. Prestor Borut P
  Microvascular decompression is safe and effective nondestructive method for treatment of typical trigeminal neuralgia in elderly patients
  2009
 22. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Ravnik Maja
  Variable presentations of Currarino syndrome in three members of the same family
  2009
 23. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž
  Dekompresivna kraniektomija pri poškodbi možganov
  [Decompressive craniectomy following traumatic brain injury]
  2009
 24. Dolinar Drago
  Aseptična nekroza stegnenične glavice
  [Avascular necrosis of the femoral head]
  2008
 25. Kupnik Dejan; Brodnik Tomaž; Praper Lidija
  Lumbalna spinalna stenoza
  2008
 26. Prestor B; Jugović D
  Microvascular decompression is effective method for treatment of trigeminal neuralgia in elderly patients
  2007
 27. Jaki Polona; Mekjavić Igor B
  Decompression-induced ocular tear film bubbles reflect the process of denitrogenation
  2007
 28. Prestor Borut; Jugović Domagoj
  Mikrovaskularna dekompresija je učinkovita in varna metoda zdravljenja trigeminusne nevralgije pri starejših bolnikih
  [Microvascular decompression is effective method for treatment of trigeminal neuralgia in elderly patients]
  2007
 29. Lanišnik B; Špička N; Čizmarevič B
  Endoscopic medial orbital decompression for traumatic compressive optic neuropathy - a case report
  2007
 30. Finderle Ž; Cankar K; Štrucl M
  Kaser-Doppler flux changes during cold exposure test by CO2 decompression: the effect of noise
  1998
 31. Ocepek Ivan
  Urgentna kraniotomija: ali jo lahko in ali jo moramo izvesti v regionalni bolnišnici?
  [Emergency craniotomy: should it be or must be performed in a regional hospital?]
  2006
 32. Radan Ivan; Ploj Tom
  Kaj je novega v smernicah za oživljanje 2005
  [What is new in guidelines for resuscitation 2005]
  2006
 33. Krkovič Matija
  Elektrofiziološko spremljanje delovanje ulnarnega živca med operacijsko oskrbo znotrajsklepnih zlomov končnega dela nadlahtnice pri odraslih
  2006
 34. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Minimal invasive decompression of the ulnar nerve at the elbow with endoscopic assistance and anterior transposition
  2005
 35. Ahčan U; Zorman P
  Endoscopic ulnar nerve decompression in the elbow region
  2006
 36. Fokter Samo K; Vengust Vilibald
  Masivna ekstruzija medvretenčnega diska - spondilodeza da ali ne
  [Massive disc herniation: to fuse or not to fuse]
  2005
 37. Vengust Rok; Gorenšek Miro; Travnik Ludvik; Košak Robert; Roš T
  Operativno zdravljenje metastaz v hrbtenici
  [Surgical treatment of spinal metastasis]
  2005
 38. Fokter Samo K; Vengust Vilibald
  Primerjava rezultatov operativnega zdravljenja spinalne stenoze s sočasno zatrditvijo ledvene hrbtenice in brez nje
  [Outcomes for the operative treatment of degenerative lumbar spinal stenosis with and withput fusion]
  2005
 39. Cirman Robert; Hero Nikša; Kramar Robert; Pavlin Boris
  Operativno zdravljenje pacientov z Faild back surgery syndrome po predhodno operirani diskus herniji v ledveni hrbtenici
  [Operative treatment of patient with Fails back surgery syndrome after previously operated herniated discs of lumbar spine]
  2005
 40. Al-Mawed Said
  Operativno zdravljenje poškodb prsne hrbtenice
  [Operative treatment of thoracic spine injuries]
  2005
 41. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Atroskopsko zdravljenje utesnitvenega sindroma rame v okviru enodnevne 108
  [Arthroscopic treatment of shoulder impingement syndrome in one-day hospital]
  2004
 42. Trotovšek Blaž; Tomažič Aleš
  Palliative and simptomatic surgical management of patients with jaundice
  2004
 43. Bošnjak R; Štunf Š; Rodi Z; Pregelj R; Dolenc VV
  Foramen magnum decompression in syringohydromyelia. A report of three cases
  2004
 44. Rogelj Klemen; Jaki-Mekjavić Polona; Mekjavić Igor B
  Ocular tear film bubble count following decompression: comparison of hand-held and stationary slit lamp microscopes results
  [Število solznih mehurčkov po dekompresiji. Primerjava mikroskopskih rezultatov pri ročni in stacionarni osvetlitvi s špranjsko svetilko]
  2004
 45. Fokter Samo K; Vengust Vilibald
  Zatrditev po herniaciji ledvenega diska L4-L5 s poprejšnjo operacijo in brez nje
  [Fusion in disc herniation at L4-L5 level with or without previous surgery]
  2004
 46. Potočnik Slavko; Burnik Stojan; Skočić Milorad; Zadnikar Lojze; Pori Lucija; Jug Snežana
  Slovenska šola potapljanja: priročnik za tečaj inštruktorjev
  2003
 47. Ahčan U; Arnež ZM; Bajrović FF; Hvala A; Zorman P
  Nerve fibre composition of the palmar cutaneous branch of the median nerve and clinical implications
  2003
 48. Bošnjak Roman; Štunf Špela; Rodi Zoran; Dolenc Vinko V
  Intraoperative spinal monitoring during foramen magnum decompression in syringohydromyelia. A report of three cases
  2003
 49. Bošnjak Roman; Makovec Matej
  Intraoperative monitoring of the tibial H-reflex in S1 root decompression. A preliminary study
  2003
 50. Karamarković Aleksandar R; Gadžijev Eldar M; Nikolić Valentina; Djukić Vladimir R
  Surgical anatomy of the segmental bile duct (B3) of the liver: surgical importance of the round ligament approach
  2002
 51. Muri Simona
  Dermatološki bolnik in preventiva razjede zaradi pritiska
  2002
 52. Osredkar Damjan
  Kako globoko s polnimi pljuči zraka?
  2001
 53. Ahčan Uroš; Arnež Zoran M; Bajrović Fajko; Zorman Peter
  Surgical technique to reduce scar discomfort after carpal tunnel surgery
  2002
 54. Grmec Štefek; Piberl Sebastijan; Schaubach Tomaž
  Diagnostika in terapija tenzijskega pnevmotoraksa v predbolnišničnem okolju - prikaz dveh primerov
  [Recognition and management of tension pneumothorax in pre-hospital setting. Two case reports]
  2002
 55. Vilman Jelena
  Oživljanje nosečnice
  [Resuscitation of pregnant woman]
  2002
 56. Fokter Samo K; Glavnik Metod
  Zdravljenje sindroma zapestnega prehoda z endoskopsko metodo
  [Endoscopic treatment of carpal tunnel syndrome]
  2001
 57. Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  Presentation of a previously asymptomatic Chiari I malformation by a flexion injury to the neck
  2001
 58. Potočnik Slavko; Pori Lucija
  Ali lahko avtonomno potapljanje škoduje noseči ženski in njenemu razvijajočemu plodu
  [Is scuba diving harmful for a pregnant woman and her unborn child?]
  2001
 59. Fokter Samo K
  Rekonstrukcija rotatorne manšete ramenog zgloba
  1999
 60. Čander Darko
  Razbremenilna punkcija prsnega koša v predbolnišničnem okolju
  [Thoracocentesis in prehospital setting]
  2001
 61. Zupanc Oskar; Vengust Rok; Bunc Matjaž; Pavlovčič Vinko
  Akutna parapareza zaradi osteoblastoma lumbalnega vretenca pri adolescentki po dolgoletnem zdravljenju zaradi "idiopatske skolioze"
  [Acute paraparesis due to lumbal vertebral osteoblastoma in an adolescent patient after several years of treatment for "idiopatic scoliosis"]
  2001
 62. Milavec Dragica
  Preventivni pregledi pilotov: pomen poznavanja dejavnikov, ki so povezani z varnostjo pri letenju
  [Preventive check-ups of pilots: the significance of familiarity with factors of safe flying]
  2001
 63. Gennser Mikael
  Diving and hyperbaric medicine. Collection of manuscripts for the 24th annual scientific meeting of the European underwater and barometrical society; 1998 Aug 12-15; Stockholm
  1998
 64. Petri Nadan M; Andrić Dejan; Ropac Darko
  Book of proceedings of the 1st congress of the Alps-Adria working community on maritime, undersea and hyperbaric medicine, 2001 Apr 18-21; Opatija
  2001
 65. Jaki P; Mekjavić B; Dovšak P
  Tear film bubble counting as a method for evaluating decompression stress in divers
  1997
 66. Pori Lucija; Potočnik Slavko
  Primerjava med spoloma v porabi zraka pri avtonomnem potapljanju
  [A comparison of air consumption between sexes in autonomous diving]
  2000
 67. Možina Hugon
  Nevarnosti, povezane s potapljanjem
  [The medical problems of underwater diving]
  2000
 68. Jaki-Mekjavić Polona; Mekjavić Igor B
  Persistency of tear film bubbles following decompression
  2000
 69. Dolinar D; Pavlovčič V; Kaplan-Pavlovčič S
  Femoral head necrosis following renal transplantation treated by core decompression
  2000
 70. Babnik-Peskar D; Kropivnik M
  Spontaneous pelveocaliceal decompression type extravasation due to urinary obstruction detected by imaging methods
  2000
 71. Dolinar D; Pavlovčič V; Kaplan-Pavlovčič S; Milčinski M; Jevtič V; Sedonja I
  Femoral head necrosis following renal transplantation treated by core decompression
  2000
 72. Bošnjak Roman; Dolenc Vinko V; Pregelj Rado; Kralj Alojz
  Motor response of the leg muscles produced by position-selective stimulation of spinal nerve roots
  2000
 73. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 74. Gros Anton; Vatovec Jagoda; Šereg-Bahar Maja
  Zdravljenje ohromelosti obraznega živca pri poškodbah senčnih kosti
  [Treatment of facial nerve palsy in temporal bone injuries]
  2000
 75. Potočnik Slavko
  Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja: priročnik za potapljače
  2000
 76. Možina Hugon
  Nevarnosti potapljanja
  [Diving dangerous]
  1999
 77. Starc B; Hollan J; Pečan M
  Active compression decompression cardiopulmonary resuscitation in anaesthesiology emergency service
  1998
 78. Koželj V; Sotošek B
  Inflammatory dentigerous cysts of children treated by tooth extraction and decompression - report of four cases
  1999
 79. Dolenc VV
  A combined transorbital-transclinoid and transsylvian approach to carotid-ophthalmic aneurysms without retraction of the brain
  1999
 80. Hochstaedter H; Bekavec-Bešlin M; Mijić A; Karapandža N; Hamel D
  Thoracoscopic decompression of pericardial space by creatin of pericardial window
  1999
 81. Kamenik Borut
  Ali je mogoče oživljati drugače? (Fiziološke osnove temeljnih postopkov oživljanja)
  [Are there other ways of cardiopulmonary resuscitation? (Physiological basics of basic cardiac life support)]
  1998
 82. Kralj Marko
  Naše izkušnje z artroskopsko subakromialno dekompresijo
  1996
 83. Kralj Marko
  Artroskopska subakromialna dekompresija
  1996
 84. Dolinar Drago
  Aseptična nekroza glavice stegnenice pri odraslih
  1998
 85. Finderle Žarko
  Hyperbaric oxygen therapy
  1998
 86. Bošnjak R; Kralj A; Dolenc VV
  Isometrical ankle torque in direct L5 root electrical stimulation
  1997
 87. Jaki P; Dovšak P; Mekjavić IB
  Evaluation of decompression stress with tear film bubbles
  1997
 88. Mekjavić Igor B; Jaki Polona; Dovšak Peter
  Detection of tear film bubbles during decompression to altitude
  1997
 89. Starc V
  Fiziološki dejavniki, povezani z varnostjo pri letenju
  1996
 90. Le Pechon Jean-Claude; Boulestreau Lue; Deguen Michel; Larue Erie
  A new airlock system for a tunnel boring machine
  1997
 91. Nashimoto Ichiro; Mochizuki Tohru; Hagihara Yumiko
  Diving profiles and decompression risk in occupational SCUBA divers
  1997
 92. Barković Danica; Dobi Renata; Cuculić Dražen
  Fatal diving accidents in recreational and sport diving in northern Adriatic in a 3-year period (1994-1996)
  1997
 93. Desola J; Sala J; Bohe J; Garcia A; Gomez M; Graus S; Martinez E; Montanya J; Rabella A
  Outcome of dysbaric disorders is not related to delay in treatment: preliminary results of a multivariate analysis of 466 cases following a prospective study
  1997
 94. Stephenson RN; Godden DJ; Lonsdale PJ; Murchison AG; Watt SJ; Wilson CM; Ross JAS
  Dive history: a predictive factor in relapse after treatment of decompression illness
  1997
 95. Peusch-Dreyer Doreen; Ahrens Jourg; Dreyer Karl-H; Bosbach Heike; Maennche Karl-H
  Testicle implants - diving exposure
  1997
 96. Sipinen Seppo A; Ahovuo Juhani
  Effects of diving and diving accidents on supraspinal MR-imaging compared to normal, haelthy controls
  1997
 97. Sićko Zdzislaw; Kot Jacek; Doboszynski Tadeusz
  Saturation decompressions using trimix with nitrogen content between 16 and 44%
  1997
 98. Olszanski Romuald; Baj Zbigniew; Buczynski Andrzej; Konarski Maciej J; Klos Ryszard; Skrzynski Stanislaw; Zeman Krzysztof
  Evaluation of decompression sickness risk in saturated air and nitrox dives judged on the basis of changes in haemostasis
  1997
 99. Jaki Polona; Fidler Petra; Jurič Peter; Dovšak Peter; Mekjavić Igor B
  The effect of PO2 on tear film bubble formation
  1997
 100. Mekjavić Igor B; Jaki Polona; Dovšak Peter; Kindwall Eric P
  Persistence of tear film bubbles following decompression
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics