biomedicina slovenica


"HYPOTHYROIDISM" : 125

 1. Bajuk Vid; Zaletel Katja; Pirnat Edvard; Hojker Sergej; Gaberšček Simona
  Effects of adequate iodine supply on the incidence of iodine-induced thyroid disorders in Slovenia
  2017
 2. Mihor Ana; Gergar Maša; Gaberšček Simona; Lenasi Helena
  Skin microvascular reactivity in patients with hypothyroidism
  2016
 3. Zaletel Katja; Pirnat Edvard
  Diagnosis and treatment of subclinical hypothyroidism
  2014
 4. Šmon Andraž; Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Biček Ajda; Oblak Adrijana; Zupančič Mirjana; Kržišnik Ciril; Repič-Lampret Barbka; Murko Simona; Hojker Sergej; Battelino Tadej
  Newborn screening in Slovenia
  [Presejanje novorojencev v Sloveniji]
  2015
 5. Rožman Samo; Pečanac Olivera
  Hipotiroza in spremenjena biološka razpoložljivost levotiroksina
  2010
 6. Soukup Tomáš; Smerdu Vika
  Effect of altered innervation and thyroid hormones on myosin heavy chain expression and fiber type transitions
  2014
 7. Vergult Sarah; Krgović Danijela; Loeys Bart; Stoppa-Lyonet Dominique; Liedén Agne; Anderlid Britt-Marie; Sharkey Freddie; Joss Shelagh; Mortier Geert; Menten Björn
  Nasal speech and hyperthyroidism are common hallmarks of 12q15 microdeletions
  2011
 8. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice v perimenopavzi in kasneje
  [Thyroid diseases in perimenopause and beyond]
  2012
 9. Lenasi Helena
  Hypothyroidism impacts skin microcirculation
  2012
 10. Lenasi Helena
  #The #impact of hormonal disbalance on skin microvascular reactivity - hypothyroidism
  2012
 11. Gergar Maša; Mihor Ana; Gaberšček Simona; Lenasi Helena
  Ocena pookluzivne reaktivne hiperemije pri bolnikih s hipotirozo
  [Evaluation of posrocclusive reactive hyperemia in patients with hypothyroidism]
  2013
 12. Vergult Sarah; Krgović Danijela; Loeys Bart; Lyonnet Stanislas; Liedén Agne; Anderlid Britt-Marie; Sharkey Freddie; Joss Shelagh; Mortier Geert; Menten Björn
  Nasal speech and hypothyroidism are common hallmarks of 12q15 microdeletions
  2011
 13. Stirn-Kranjc Branka
  Ocular abnormalities and systemic disease in Down syndrome
  2012
 14. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja
  Hude neščitnične bolezni in delovanje ščitnice
  [Nonthyroidal illness syndrome]
  2012
 15. Zaletel Katja; Gaberšček Simona; Doma Andrej; Hojker Sergej
  Huda hipotiroza zaradi pomanjkanja joda ob neslani presni vegetarijanski prehrani
  [Severe hypothyroidism caused by iodine deficiency related to the consumption of unslated uncooked vegetarian food]
  2012
 16. Rajić Vladan; Zdravković Dragan; Milenković Tatjana; Banicevic Miloš
  Ektopija tiroidne žlezde kao uzrok tumora na vratu ili na bazi jezika
  [Ectopy of the thyroid gland as cause of neck or tongue base tumour]
  2001
 17. Zaletel Katja; Gaberšček Simona
  Hashimoto's thyroiditis: from genes to the disease
  2011
 18. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Thyroid physiology and autoimmunity in pregnancy and after delivery
  2011
 19. Topalovič Mitja; Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik
  Avtoimunske bolezni ščitnice
  [Autoimmune thyroid diseases]
  2011
 20. Avsec Brigita; Predalič Erika; Pajnič Biserka; Pirnat Edvard; Molnar-Novak Helena
  The role of nuclear medicine in congenital hypothyroidism
  2011
 21. Hojker Sergej
  Hypothyroidism
  2009
 22. Zaletel K; Krhin B; Gaberšček S; Biček A; Pajič T; Hojker S
  Association of CT60 cytotoxic T lymphocyte antigen-4 gene polymorphism with thyroid autoantibody production in patients with Hashimoto's and postpartum thyroiditis
  2010
 23. Pečanac Olivera; Rožman Samo
  Hipotiroza in spremenjena biološka razpoložljivost levotiroksina: primer bolnice
  2010
 24. Kogovšek K; Rotovnik-Kozjek N; Ećimović P
  Severe hypothyroidism detected on preoperative evaluation
  2007
 25. Avbelj Magdalena; Tahirović Husref; Debeljak Maruša; Kusekova Maria; Toromanović Alma; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  High prevalence of thyroid peroxidase gene mutations in patients with thyroid dyshormonogenesis
  2007
 26. Zaletel Katja
  Determinants of thyroid autoantibody production in Hashimoto's thyroiditis
  2007
 27. Antolič Bor; Geršak Ksenija; Verdenik Ivan; Novak-Antolič Živa
  Adverse effects of thyroid dysfunction on pregnancy and pregnancy outcome: epidemiologic study in Slovenia
  2006
 28. Hojker Sergej
  Nujna stanja v tirologiji
  2006
 29. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice in arterijska hipertenzija
  2006
 30. Gaberšček Simona
  Pogoste, toda ozdravljive: bolezni ščitnice
  2006
 31. Fister Nina
  Vpliv koncentracije tirotropina na prekrvitev v ščitnici pri bolnikih s hashimotovim tiroiditisom
  2006
 32. Gaberšček Simona
  Klinične in laboratorijske manifestacije hipotiroze
  2006
 33. Molnar-Novak Helena; Bedernjak-Bajuk Nataša; Hojker Sergej
  Hipertiroza povzročena z amiodaronom - prikaz dveh primerov
  [Cordarone induced hyperthyroidism - presentation of two cases]
  2006
 34. Drev Andreja
  Vas mučita srce in depresija?
  2006
 35. Pirnat Edvard
  Prepoznavanje in diagnostika ščitničnih bolezni
  2006
 36. Avbelj Magdalena; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Bratanič Nevenka; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Two novel TPO gene mutations in congenital hypothyroidism
  2005
 37. Avbelj Magdalena; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Bratanič Nina; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Molecular diagnostics of congenital hypothyroidism
  [Molekularna diagnostika pri kongenitalni hipotireozi]
  2005
 38. Battelino Tadej; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Avbelj Magdalena; Kržišnik Ciril
  Genetic diagnostics of monogenic diseases
  [Molekularna diagnostika prirojenih monogenskih bolezni]
  2005
 39. Bedernjak-Bajuk Nataša; Rot Uroš; Hojker Sergej
  Miopatija ob hudi hipotirozi
  [Severe hypothyrosis presenting as myopathy]
  2005
 40. Zaletel Katja
  Delovati mora brezhibno: ščitnica v nosečnosti
  2004
 41. Pirnat Edvard
  Prepoznavanje in diagnostika ščitničnih bolezni
  2005
 42. Subotić Z; Banićević M; Kurt N; Žagar I; Nastić-Mirić D; Han R
  Screening of neonatal hypothyroidism - 10 years of experience
  1995
 43. Zaletel Katja
  Ščitnica: majhna, a lahko povzroči velike težave
  2003
 44. Novak-Jankovič Vesna; Stecher Adela
  Drugs acting on the endocrine system
  2005
 45. Žagar Ivana
  Scintigrafska dijagnostika malignih tumora štitaste žlezde
  2002
 46. Avbelj M; Bratanič N; Debeljak M; Trebušak-Podkrajšek K; Kržišnik C; Battelino T
  Genetics of congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis
  2004
 47. Tekauc Andreja
  Je moj novorojenček zdrav?
  2004
 48. Pregelj P; Sketelj J
  Muscle acetylcholinesterase expression in hyperthyreotic and hypothyreotic rats
  2004
 49. Kogoj A
  Agitation in dementia due to hypothyroidism
  2002
 50. Kocjan Tomaž
  Urgentna stanja pri ostalih endokrinoloških obolenjih
  [Other endocrinological emergencies]
  2004
 51. Molnar-Novak Helena; Bedernjak-Bajuk Nataša
  Agranulocitoza in hepatitis po metimazolu pri bolnici z bazedovko, ki je nastala po terapiji z radiojodom
  [Methimazole induced agranulocitosis and hepatitis in patient with Graves disease appeared after radioiodine treatment]
  2004
 52. Pirnat Edvard
  Prepoznavanje in diagnostika ščitničnih bolezni
  2004
 53. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Završnik Matej
  Sindrom šoka pri bolnici s hipopituitarizmom zaradi tumorja hipofize
  [Shock syndrome in a patient with hypopituitarism due to brain tumor]
  2004
 54. Gaberšček Simona; Geršak Ksenija; Cerar Vasilij Matko; Hojker Sergej; Kornhauser-Cerar Lili; Meglič-Matoh Veruška; Molnar-Novak Helena; Novak-Antolič Živa; Pirnat Edvard; Zaletel Katja
  Nosečnost in ščitnica
  [Pregnancy and thyroid]
  2004
 55. Ravnikar Tinkara; Ambrožič Jana; Černič-Šuligoj Nataša
  Obsežen perikardni izliv z znaki tamponade srca pri bolnici s primarno hipotirozo
  [Massive pericardial effusion with signs of cardiac tamponade in a femle patient with primary hypothyroidism]
  2003
 56. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice
  2003
 57. Gaberšček Simona
  Motnje v delovanju ščitnice pomembno vplivajo na srce in ožilje
  2003
 58. Osredkar Joško
  Stopenjska laboratorijska diagnostika kardiovaskularnih bolezni
  [Stes in laboratory diagnostic of cardiovascular diseases]
  2003
 59. Požlep Gorazd; Godec Marija
  Metabolične nevropatije
  2003
 60. Pirnat Edvard
  Zdravljenje hipo- in hipertiroze
  2003
 61. Krivec Štefka
  Laboratorijska diagnostika ščitničnih obolenj
  2002
 62. Zadravec-Zaletel L; Bratanič N; Jereb B
  Endocrine dysfunction after treatment of brain tumors in childhood
  2002
 63. Rakuša Martin; Štern Savo
  Vpliv hipotiroidizma na izražanje acetilholinesteraze v normalni in v reinervirani mišici podgan
  2002
 64. Hojker Sergej
  Nujna stanja v tirologiji
  2002
 65. Soukup T; Zacharova G; Jirmanova I; Vadaszova A; Smerdu V; Asmussen G
  Expression of muscle phenotype in altered thyroid status
  2002
 66. Vidergar-Kralj B; Bešič N; Schwarzbartl-Pevec A
  Uporaba rekombinantnega humanega TSH pri zdravljenju diferenciranega karcinoma ščitnice z radiojodom
  2002
 67. Navodnik-Preložnik M; Kocjan T; Preželj J
  Mišični krči in urtikarija pri bolnici s hipotirozo - nenavadna pot do diagnoze pluriglandularnega avtoimunskega sindroma
  2002
 68. Pirnat Edvard
  Motnje zaradi pomanjkanja joda
  [Iodine deficiency disorders]
  2002
 69. Kersnik Janko
  Bolnik z motnjami v delovanju ščitnice in zdravnik družinske medicine
  [A patient with thyroid malfunction and the family physician]
  2002
 70. Topalovič Mitja
  Vnetne bolezni ščitnice
  [Inflammatory diseases of thyroid gland]
  2002
 71. Preželj Janez
  Motnje v delovanju žlez z notranjim izločanjem
  2002
 72. Gaberšček Simona; Hojker Sergej
  Vpliv kajenja na ščitnico
  [Influence of cigarette smoking on thyoid gland]
  2002
 73. Soukup T; Zacharova G; Smerdu V; Jirmanova I
  Body, heart, thyroid gland and skeletal muscle weight changes in rats with altered thyroid status
  2001
 74. Tar A; Kemeny J; Muzsnai A; Hegedues E; Peter F
  Hypothyroidism caused by chronic autoimmune thyroiditis in a Hungarian male infant
  2001
 75. Kovacs J; Szuets P; Peter F; Sallay E
  Serum prolactin levels during the first 3 months of therapy in congenital hypothyroidism
  2001
 76. Bedernjak-Bajuk N; Lainščak M; Horvat Š
  Dolgo neprepoznana huda oblika hipotireoze pri moškem
  2001
 77. Vidmar Stanko
  Kirurško zdravljenje benigne golše
  [Surgical treatment of benign thyroid diseases]
  2001
 78. Kocjan Tomaž; Salobir Boštjan
  Motnje v delovanju ščitnice - psihični aspekti
  2001
 79. Hoxha P; Pano A; Bushati A; Grimci L
  Preliminary data of the screening for congenital hypothyroidism in Albania
  2000
 80. Zadravec-Zaletel Lorna; Bratanič Nevenka; Jereb Berta
  Endocrine late effects after treatment of childhood cancer
  2000
 81. Čokolič Miro
  Bolezni žlez z notranjim izločanjem in presnove
  2000
 82. Gaberšček Simona; Kališnik Miroslav; Hojker Sergej
  Litij in ščitnica
  [Lithium and thyroid]
  2000
 83. Žerjav-Tanšek Mojca; Kržišnik Ciril
  Genetski in endokrinološki vzroki debelosti
  2000
 84. Majdič Gregor; Snoj Tomaž; Horvat Aleš; Mrkun Janko; Kosec Marjan; Cestnik Vojteh
  Relationship between postnatal thyorid hormone levels and testis size
  2000
 85. Varl Bojan
  Hipotirotična arterijska hipertenzija
  1998
 86. Žnidar Zvonka
  Zdravstvena nega novorojenčka s prirojeno hipotirozo
  1999
 87. Zupančič Ivica
  Vloga medicinske sestre pri organizaciji in izvedbi neonatalnih presejalnih testov
  1999
 88. Kržišnik Ciril
  Neonatalni presejalni testi - odkrivanje konatalne hipotiroze
  1999
 89. Vitorovič Sveto
  Reverzibilne demence
  [Reversible dementias]
  1998
 90. Podbregar Matej; Voga Gorazd; Žuran Ivan; Krivec Bojan; Skale R; Parežnik Roman; Bunc Matjaž
  Torsades de pointes: sočasen vpliv amiodarona, digoksina in hipotiroze
  [Amiodarone-induced torsades de pontes: the possible role of digoxin and hypothroidism]
  1998
 91. Zadravec-Zaletel Lorna; Bratanič Nina
  Pozne posledice na ščitnici po zdravljenju raka v otroštvu
  1998
 92. Kržišnik C; Battelino T; Žerjav-Tanšek M; Bratanič N; Bratina-Uršič N
  30 let zdravljenja hipofizne nanosomije
  [Our 30-year experience in the treatment of pituitary dwarfism in Slovenia]
  1998
 93. Bratanič Nina
  Kasne endokrinološke posledice zdravljenja raka pri otrocih
  1998
 94. Fornara C; Locatelli T; Medaglini S; Cursi M; Leocani L; Weber G; Chiumello G; Comi G
  EEG modifications in children with congenital hypothyroidism
  1998
 95. Hojker Sergej
  Nujna stanja v tirologiji
  1998
 96. Jaki Polona
  Vpliv radiojodne terapije na vrsto protiteles proti receptorju za tirotropin pri bolnikih z bazedovko
  [The effect of radioiodine (131J) therapy upon thyroid-stimulating hormone receptor (TSH-R) related antibody (TRAb) was studied in forty-eight patients with Graves' disease]
  1997
 97. Keber I
  Dislipidemije v otroštvu
  [Dyslipidemias in childhood]
  1996
 98. Vatovec J; Kržišnik C; Černelč S; Žargi M
  Auditory findings in children with congenital hypothyroidism
  1995
 99. Galac S; Cestnik V
  Hipotiroidizem pri psih
  [Hypothyroidism in dogs]
  1995
 100. Preželj J
  Intenzivna terapija v endokrinologiji
  1995

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics