biomedicina slovenica


"BARIUM" : 59

 1. Steinberg Carlo H.
  The collectors and collections in the Herbarium Webb
  1977
 2. Šturm Rok; Bačič Martina
  Skupina močvirske site (Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis) v Sloveniji
  [Eleocharis palustris group (Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis) in Slovenia]
  2013
 3. Jogan Jernej
  Yellow goatsbeard Tragopogon dubius Scop. (Asteraceae)
  [Velika kozja brada Tragopogon dubius Scop. (Asteraceae)]
  2013
 4. Frajman Božo; Bačič Tinka
  Contributions to the knowledge of the flora od Slovenia and adjacent regions: taxonomic revision and distributional patterns of ten selected species
  2011
 5. Eržen Janez
  Rak požiralnika
  [Esophageal carcinoma]
  2010
 6. Bačič Tinka; Trčak Branka; Jogan Nejc
  Damage by Pests in Herbarium LJU
  [Škoda zaradi herbarijskih škodljivcev v Herbariju LJU]
  2010
 7. Ovtar Simona; Lisjak Darja; Drofenik Mihael
  Priprava plasti barijevega heksaferita z visoko stopnjo magnetne orientacije
  [Preparation of barium hexaferrite films with high degree of magnetic orientation]
  2010
 8. Križaj David; Bao Jian Xin; Schmitz Yvonne; Witkovsky Paul; Copenhagen David R
  Caffeine-sensitive calcium stores regulate synaptic transmission from retinal rod photoreceptors
  1999
 9. Mitić Božena; Vladović Dalibor; Ževrnja Nediljko; Anterić Paula
  Analiza redov Berberideen, Nymphaeaceen, Papaveraceen in Fumariaceen herbarija C. Studniczkega
  [Analysis of Ord. Berberideen, Nymphaeaceen, Papaveraceen and Fumariaceen from C. Studniczka's herbarium]
  2008
 10. Praprotnik Nada
  Baron Nikomed Rastern in njegov herbarij
  [Baron Nikomed Rastern and his Herbarium]
  2008
 11. Štupnik Tomaž; Hafner Tomaž
  Zdravljenje maligne traheoezofagealne fistule z dvema endoluminalnima opornicama - prikaz primera
  [Treatment of malignant tracheoesophageal fistula by double stenting - case report]
  2008
 12. Chandra D; Gupta S; Reddy RM; Gregoric ID; Kar B
  Gastric volvulus after ventricular assist device explantation and cardiac transplantation
  2007
 13. Frajman Božo; Jogan Nejc
  Mlečki (rod Euphorbia) Slovenije
  [The genus Euphorbia in Slovenia]
  2007
 14. Bačič Tinka; Dolenc-Koce Jasna; Jogan Nejc
  Luzula sect. Luzula (Juncaceae) in the south-eastern Alps: morphology, determination and geographic distribution
  2007
 15. Dvoršak-Erker Andreja; Umek-Bradač Stanislava
  Ultrazvočna preiskava črevesja pri otrocih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Ultrasonography of chronic inflammatory bowel disease in children]
  2006
 16. Stražar Klemen; Coer Andrej; Antolič Vane
  Biological impact of polyacetal particles on loosening of isoelastic stems
  2006
 17. Sjekavica Ivica; Batinica Marko; Lušić Mario; Senečič-Čala Irena; Oberman Božidar; Štern-Padovan Ranka
  Communicating saccular pyloroduodenal duplication. Case report
  [Komunikacijska sakularna piloroduodenalna podvojitev - prikaz primera]
  2005
 18. Strgulc-Krajšek Simona; Jogan Nejc
  Epilobium obscurum Schreb., new species in the flora of Slovenia
  [Epilobium obscurum Schreb., nova vrsta v flori SLovenije]
  2004
 19. Jogan Nejc
  Floristic database and herbarium digitalization
  2005
 20. Sedej Simon; Tsujimoto Tetsuhiro; Zorec Robert; Rupnik Marjan
  Voltage-activated Ca2+ channels and their role in the endocrine function of the pituitary gland in newborn and adult mice
  2004
 21. Martinčič Andrej
  Kritični prispevki za mahovno floro Slovenije, 13-15
  [Critical contributions to the bryophyte flora of Slovenia, 13-15]
  2004
 22. Sedej Simon
  Vloga napetostno odvisnih kalcijevih kanalov pri sekrecijski aktivnosti v tkivnih rezinah srednjega režnja hipofize pri novorojencih in odraslih miših
  2004
 23. Strgulc-Krajšek Simona; Jogan Nejc
  Epilobium ciliatum Raf., a new plant invader in Slovenia and Croatia
  2004
 24. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 25. Koprivnik Mateja; Jamar Breda
  Dedicated small bowel follow-through - experience of Clinical institute of radiology in Ljubljana
  [Natančna radiološka preiskava ozkega črevesa - izkušnje na Kliničnem radiološkem inštitutu v Ljubljani]
  2003
 26. Mahne Stanislav; Cvetičanin Branko; Krošnjar Doroteja; Mioč Vanda; Jugovac Nives; Bratina Radoslav; Snoj Vivijana
  Jejunalni Meckelov divertikel kot izvor hude krvavitve pri mladostniku
  [Jejunal Meckel's diverticulum as a source of major bleeding in an adolescent]
  2003
 27. Strgulc-Krajšek Simona; Jogan Nejc
  Epilobium montanum L. in E. collinum C. C. Gmel. v Sloveniji
  [Epilobium montanum L. and E. collinum C. C. Gmel. in Slovenia]
  2001
 28. Mitić Vojislav V; Nikolić Zoran S; Mitrović Ivona; Jordović Branka; Brankov Vladimir
  The application of stereology method for estimating the number of 3D BaTiO3 - ceramic grains contact surfaces
  2001
 29. Jogan Nejc
  Ali je Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande edini slovenski predstavnik tega rodu?
  [Is Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande the only Slovene representative of the genus?]
  2001
 30. Glaser Marjana; Roškar Zdravko; Skalicky Marjan; Krajnc Ivan
  Cystic dystrophy of the duodenal wall in a heterotopic pancreas
  2002
 31. Atanasova Lea; Strgulc-Krajšek Simona; Jogan Nejc
  Podvrste navadne dobre misli (Origanum vulgare L.) v Sloveniji
  [Subspecies of oregano (Origanum vulgare L.) in Slovenia]
  2002
 32. Homšak Evgenija
  Prevalenca in diagnostična vrednost avtoprotiteles PAB in pANCA pri kronični vnetni črevesni bolezni (IBD)
  [The prevalence and diagnostic value of pANCA, GAB and PAB autoantibodies in inflammatory bowel disease (IBD)]
  2002
 33. Kovačič Primož; Jamar Breda
  Gastroparesis in a young diabetic patient
  [Gastropareza pri mladi bolnici s sladkorno boleznijo. Prikaz primera]
  2002
 34. Plazar Janja; Jogan Nejc
  Skupina smrdljičke (Geranium robertianum agg.) v Sloveniji
  2001
 35. Bačič Tinka; Jogan Nejc
  Multivariate morphometric study of the Bromus erectus group (Poaceae-Bromeae) in Slovenia
  2001
 36. Kropivnik Mateja; Jamar Breda; Černelč Bojana
  Primary non-Hodgkin lymphoma of the cecum: a case report
  [Primarni ne-Hodgkinov limfom v cekumu: prikaz primera]
  2002
 37. Seliškar Andrej; Seliškar Tomaž
  Flo VegSi - biološki informacijski sistem: zasnova in programski paket ter podatkovna zbirka
  2001
 38. Frković Marija; Šeronja-Kuhar Marina; Perhoč Željka; Barbarić-Babić Vinka; Molnar Melita; Vuković Jurica
  Diagnostic imaging of hypertrophic pyloric stenosis (HPS)
  [Slikovna diagnostika hipertrofične pilorične zožitve]
  2001
 39. Bačič Tinka
  Rezultati revizije vrb (rod Salix) v herbariju LJU I.: 'Ozkolistne vrbe'
  [Results of genus Salix revision in herbarium LJU I.]
  2000
 40. Jamar B
  Radiološke preiskave v proktologiji
  [Imaging methods in proctology]
  2000
 41. Filipič M; Fatur T; Lah T
  Genotoxic effects of low doses of cadmium
  2000
 42. Jogan Nejc
  Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. - neglected species from Dryopteris villarii agg. in the flora of Slovenia
  [Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. - prezrta vrsta iz Dryopteris villarii agg. v flori Slovenije]
  1999
 43. Vidmar Dubravka
  Hydrocolonic sonography in the detection of large bowel disease
  [Hidrokolonsonografija v odkrivanju bolezni širokega črevesa]
  2000
 44. Jamar Breda; Šurlan Katarina
  Defecography: a report on 35 cases
  [Defekografija: poročilo o 35 primerih]
  2000
 45. Massone C; Bozzano PL; Parodi A; Pandolfo N; Rebora A
  Esophageal motility abnormalities in scleroderma. Report of 17 patients
  1999
 46. Krachler M; Rossipal E; Mičetič-Turk D
  Trace element transfer from the mother to the newborn - investigations on triplets of colostrum, maternal and umbilical cord sera
  1999
 47. Vučemilo Nataša
  Identifikacija in karakterizacija visoko afinitetnih vezavnih proteinov za nevrotoksične PLA2 v prašičjem možganskem korteksu
  1999
 48. Roić Goran; Čop Slavko; Posarić Vesna; Ercegović Suzana
  Hypertrophic pyloric stenosis: ultrasound diagnosis
  [Hipertrofična pilorična stenoza: ultrazvočna diagnoza]
  1998
 49. Samardžija Zoran; Čeh Miran; Makovec Darko; Kolar Drago
  Determination of the solubility of cerium in BaTiO3 by quantitative WDS electron probe microanalysis
  1996
 50. Jogan N
  Hordeum geniculatum All. and Oxalis dillenii jacq. two new or neglected species of the flora of Friuli-Venezia Giulia
  1996
 51. Praprotnik N
  Tristo let najstarejšega znanega herbarija na Slovenskem
  [Three hundred years of the oldest known herbarium in Slovenia]
  1997
 52. Luenstedt B; Sundermann H; Engelhardt T
  Compression anastomoses in the gastrointestinal tract with the biofragmentable valtrac ring: German experience
  1996
 53. Čeh M; Kolar D
  Solubility of calcium oxide in barium titanate
  1994
 54. Avžner J
  Barijev peritonitis po irigografiji
  [Barium peritonitis after irrigography]
  1993
 55. Jesenovec N; Prevorčnik A
  Dokazivanje povišenih koncentracija bilirubina u urinu
  1988
 56. Obrez I; Pavčnik D; Soban D
  Kontrastna sredstva
  1990
 57. Dolenčić P; Vidaković Z; Brajša M; Januš D
  Tehnika pregleda jednjaka metodom hladnog kontrasta
  [Examination of the esophagus by cold barium suspension technique]
  1988
 58. Podobnik A
  Navodilo za izdelavo herbarija. Seznam taksonov, ki jih je treba poznati
  1987
 59. Gorenšek M; Tretjak Ž; Tavčar B; Matko I; Križman I; Koželj M
  Komparativna analiza koloskopskih nalaza sa rezultatima prethodnih irigografija kod 1100 bolesnika
  [Comparative analysis colonoscopy vs. Barium enema in 1100 patients]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics