biomedicina slovenica


"HEMOTHORAX" : 34

 1. Prosen Gregor; Strnad Matej
  Obravnava šoka in bolečine na mestu prometne nesreče
  [On-site management of shock and pain in road accidents]
  2011
 2. Stopar-Pintarič Tatjana; Potočnik Iztok; Novak-Jankovič Vesna
  Anesteziološki pristop k politravmatizirancu s hudo poškodbo prsnega koša: prikaz primera
  [Anaesthesiological treatment of a politraumatised patient with a severe thoracic injury: a case report]
  2009
 3. Štupnik Tomaž; Vidmar Stanko; Eržen Janez; Sok Mihael
  Intraplevralna uporaba streptokinaze
  [Intrapleural use of streptokinase]
  2008
 4. Štupnik Tomaž; Vidmar Stanko
  Ultrazvočno vodeno dreniranje plevralnega prostora
  [Ultrasound-guided chest tube thoracostomy]
  2008
 5. Štupnik Tomaž; Mavko Ana; Vidmar Stanko; Eržen Janez
  Torakalna drenaža na terenu
  [Chest tube thoracostomy in a prehospital setting]
  2006
 6. Regvat Jurij; Vidovič Dušanka
  Hemotoraks - prikaz primera
  [Hemothorax - case report]
  2006
 7. Osrajnik Ilonka; Varga Tomaž
  Zdravljenje bolezni plevre
  [Treatment of pleural diseases]
  2006
 8. Perdija Željko; Regvat Jurij
  Diagnostični postopki pri boleznih plevre
  [Diagnostic procedures for pleural diseases]
  2006
 9. Majcen Natalija
  Radiologija nujnih stanj prsnega koša v slikah
  [Radiology of the chest in pictures - emergency conditions]
  2005
 10. Čretnik Andrej
  Poškodbe prsnega koša
  [Chest trauma]
  2005
 11. Starc Andrej
  Zdravstvena nega torakalne drenaže aktivnosti zdravstvene nege pri razbremenitvi prsnega koša
  [Nursing care in thoracic drainage]
  2005
 12. Sluga Boštjan
  Hude poškodbe prsnega koša
  [Life threatening thoracic injuries]
  2005
 13. Kern Izidor
  Netumorska citopatologija plevralnega izliva
  2004
 14. Božič Jasmina
  Zdravstvena nega bolnika s torakalno drenažo
  2004
 15. Cerović Ognjen
  Zapleti pri izvajanju prehrane življenjsko ogroženega bolnika
  2003
 16. Klemen Petra
  Poškodbe prsnega koša na terenu
  2003
 17. Massarutti D; Saltarini M; Berlot G; Trillo G; DeOrlando L; Pessina F; Modesto A; Peressutti R; Zorzi F; Carchietti E; Giordano F
  Abdominal ultrasonography and chest radiography of limited value in the emergency room diagnostic work-up of severe trauma patients with hypotension on accident scene
  2003
 18. Šifrer Franc
  Bolezni plevre v intenzivni enoti
  2002
 19. Crnjac Anton; Antonič Jože; Zorko Anton; Veingerl Bojan
  Video-assisted thoracic surgery - a new possibility for the management of traumatic hemothorax
  2001
 20. Milovanović Slavomir; Papuga Vesna
  Tenzijski masivni hematotoraks - prikaz primera
  [Tension massive hemothorax - case report]
  2001
 21. Eržen Janez
  Poškodbe in drenaža toraksa v gorah
  [Mountains thoracic trauma and chest tube drainage in the fileds]
  2000
 22. Vlahović Dušan; Špec-Marn Ana
  Oskrba poškodovancev
  1999
 23. Lazar-Czyzewska B; Rokicki W; Kilka C; Czyzewski K
  Clinical patterns of traumatic hemothorax
  1998
 24. Zgrebec Z; Stare R
  Thoracoscopic treatment of traumatic hemothorax compared with classical tube thoracostomy
  1998
 25. Gorjup Vojka; Tadel Špela; Horvat Matija
  Hemoragični šok pri krvavitvi v prsno votlino nejasnega izvora
  [Hemorrhagic shock due to pleural hemorrhage of unknown origin]
  1999
 26. Sok Miha
  Plevra
  1995
 27. Debeljak Andrej
  Plevralne bolezni
  1998
 28. Fludernik Bogdan; Buhanec Božidar; Avžner Jože
  Uporaba laparoskopa za odstranitev koagulirane krvi pri hematotoraksu
  [Evacuation of clotted blood in hemothorax using laparoscopic instruments]
  1997
 29. Bitenc Marko
  Bolezni in stanja s krvavitvijo v plevralni prostor
  1997
 30. Eržen J
  Poškodbe organov v prsnem košu
  1995
 31. Baraga A
  Prepoznava notranjih krvavitev in ukrepanje
  [Diagnosis and pre-hospital management of internal haemorrhage]
  1995
 32. Vidmar S; Orel J
  Poškodbe prsnega koša
  [Thoracic trauma]
  1991
 33. Pongrac I; Roglić M; Treščec K; Petrak A
  Citologija metastatskog hondrosarkoma u pleuralnom izljevu
  [Cytology of metastatic chondrosarcoma in pleural effusion]
  1987
 34. Eržen J; Jerman J
  Poškodbe prsnega koša v prometu
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics