biomedicina slovenica


"Cardiotoxicity" : 27

 1. Boltežar Lučka
  Cardiotoxicity and heart failure following oncologic treatment
  2017
 2. Omersa Daniel; Čufer Tanja; Marčun Robert; Lainščak Mitja
  Echocardiography and cardiac biomarkers in patients with non-small cell lung cancer treated with platinum-based chemotherapy
  2017
 3. Matos Erika; Zakotnik Branko
  Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojk na dopolnilnem zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom
  2016
 4. Bober Peter; Alexovic Michal; Talian Ivan; Tomkova Zuzana; Viscorova Zuzana; Benckova Maria; Andrasina Igor; Ciccocioppo Rachele; Petrovič Danijel; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Sabo Jan
  Proteomic analysis of the vitamin C effect on the doxorubicin cytotoxicity in the MCF-7 breast cancer cell line
  2017
 5. Matos Erika; Jug Borut; Blagus Rok; Zakotnik Branko
  A prospective cohort study on cardiotoxicity of adjuvant trastuzumab therapy in breast cancer patients
  2016
 6. Marinko Tanja; Borštnar Simona; Blagus Rok; Dolenc Jure; Bilban-Jakopin Cvetka
  Effect of adjuvant concomitant treatment with radiotherapy and trastuzumab on cardiotoxicity in patients with breast cancer
  2015
 7. Matos Erika; Jug Borut; Zakotnik Branko
  Optimizing adherence to adjuvant trastuzumab therapy
  2014
 8. Marinko Tanja; Dolenc Jure; Bilban-Jakopin Cvetka
  Cardiotoxicity of concomitant radiotherapy and trastuzumab for early breast cancer
  2014
 9. Koželj Mirta; Zver Samo; Zadnik Vesna
  Long term follow-up report of cardiac toxicity in patients with multiple myeloma treated with tandem autologous hematopoietic stem cell transplantation
  2013
 10. Letonja M; Petrovič D; Brvar M; Bunc M
  Cardiotoxicity in acute valporate poisoning
  2009
 11. Letonja Mitja; Petrovič Danijel
  Kardiotoksičnost in več-organska odpoved zaradi zastrupitve z valproatom
  [Cardiotoxicity and multiorgan system failure caused by valporate poisoning: case report and review of the literature]
  2009
 12. Letonja M; Petrovič D; Brvar M; Bunc M
  Cardiotoxicity in acute valproate poisoning
  2009
 13. Dolenc Jure; Koželj Mirta; Zver Samo
  Obravnava hematoloških bolnikov, zdravljenih s kardiotoksičnimi zdravili
  [Management of haematological pateints treated with cardiotoxic drugs]
  2008
 14. Injac Rade; Perše Martina; Bošković Marija; Djordjević Milić Vukosava; Djordjević Aleksandar; Hvala Anastazija; Cerar Anton; Štrukelj Borut
  Cardioprotective effects of fullerenol c60(oh)24 on a single dose doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats with malignant neoplasm
  2008
 15. Matos Erika; Čufer Tanja
  Adjuvant treatment of breast cancer patients with trastuzumab
  [Dopolnilno zdravljenje bolnic z rakom dojke s transtuzumabom]
  2007
 16. Zver Samo; Zadnik Vesna; Bunc Matjaž; Rogel Polona; Černelč Peter; Koželj Mirta
  Cardiac toxicity of high-dose cyclophosphamide in patients with multiple myeloma undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation
  2007
 17. Zver Samo
  Kardiotoksičnost velikih odmerkov ciklofosfamida in melfalana pri zdravljenju bolnikov z diseminiranim plazmocitomom
  2007
 18. Miolo GianMaria; La Mura Nicoletta; Nigri Paola; Murrone Antonio; Da Ronch Laura; Viel Elda; Veronesi Andrea; Lestuzzi Chiara
  The cardiotoxicity of chemotherapy: new prospects for an old problem
  [Kardiotoksičnost kemoterapije. Nove rešitve starega problema]
  2006
 19. Piccart MJ; de Valeriola D; Dal-Lago L; de Azambuja E; Demonty G; Lebrun F; Bernard-Marty Ch; Colozza M; Čufer T
  Adjuvant chemotherapy in 2005: standards and beyond
  2005
 20. Bilban-Jakopin Cvetka; Zakotnik Branko
  Najpogostejše zdravstvene težave po radioterapiji in kemoterapiji
  [Most frequent side effects of radiotherapy and chemotherapy]
  2005
 21. Bunc Matjaž
  Učinki equinatoxina na gladko mišico koronarne arterije - možni vzroki kardiotoksičnosti
  1992
 22. Velenšek-Prestor Veronika; Rakovec Peter; Koželj Mirta; Jereb Berta
  Late cardiac damage of anthracycline therapy for acute lymphoblastic leukemia in childhood
  2000
 23. Zima T; Tesar V; Crkovska J; Stejskalova A; Teminova J; Nemeček K; Štipek S; Platenik J; Janebova M
  Cardioxane-ICFR-187 protects from adriamicyn-induced nephrotic syndome
  2000
 24. Velenšek-Prestor V; Koželj M; Jereb B
  Anthracycline-associated cardiotoxicity in long-term survivors of childhood leukemia
  1999
 25. Šuput D; Frangež R; Bunc M; Maček P; Turk T
  Cardiotoxicity of equinatoxin 2: mechanisms of decrease of coronary perfusion
  1995
 26. Bunc Matjaž; Drevenšek Gorazd; Budihna Metka; Šuput Dušan
  Effects of equinatoxin II from Actinia equina (L.) on isolated rat heart: the role of direct cardiotoxic effects in equinatoxin II lethality
  1999
 27. Budihna MV; Maček P; Šuput D
  Some possible mechanisms involved in the cardiotoxicity of equinatoxin II
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics