biomedicina slovenica


"HYSTERECTOMY" : 187

 1. Jurkovic Davor; Knez Jure; Appiah A.; Farahani L.; Mavrelos D.; Rossiter J. A.
  Surgical treatment of Cesarean scar ectopic pregnancy
  2016
 2. Arko Darja; Dovnik Andraž; Fokter Dovnik Nina; Takač Iztok
  Najpogostejši zapleti po operativnem zdravljenju miomov
  [Complications after surgical treatment of uterine leiomyomas]
  2015
 3. Kralj Božo; Lukanovič Adolf
  Micturition disturbances and urodynamic changes after radical hysterectomy
  1996
 4. Arko Darja; Žegura Branka; Virag Mirjana; Fokter Dovnik Nina; Takač Iztok
  Preoperative diagnosis of Fallopian tube malignancy with transvaginal color Doppler ultrasonography and magnetic resonance imaging after negative hysteroscopy for postmenopausal bleeding
  2014
 5. Lukanovič Adolf; Dražič Katarina
  Risk factors for vaginal prolapse after hysterectomy
  2010
 6. Meglič Leon; Košir-Pogačnik Renata; Rakar Stelio; Smrkolj Špela
  Clinical outcome of patients with microinvasive adenocarcinoma of the uterine cervix
  2013
 7. Trojar Špela; Ramšak-Pajk Jožica
  Nekateri vidiki doživljanja žensk ob operativnem posegu na rodilih
  [Exploring the emotional and psychological aspects of gynaecologic surgery]
  2013
 8. Takač Iztok; Arko Darja; Fokter Nina
  Uhajanje seča pri zdravljenju ginekoloških rakov
  [Urinaryincontinence after treatment of gynecological cancers]
  2011
 9. Smrkolj Špela; Košir-Pogačnik Renata; Rakar Stelio
  Mikroinvazivni karcinom materničnega vratu
  [Microinvasive carcinoma of the uterine cervix]
  2011
 10. Vrhkar Nataša; Jakimovska Marina; Lepoša Sonja; Kobal Borut
  Izid zdravljenja pri bolnicah z mejno malignim rakom jajčnika - primerjava rezultatov med laparoskopsko in klasično kirurško obravnavo
  [Treatment outcomes in patients with borderline ovarian cancer: a comparison of laparoscopic and laparotomic treatment]
  2011
 11. Fureš Rajko; Ribič-Pucelj Martina; Kopjar Miroslav; Šanjug Jadranka; Lež Cvjetko; Zadro Mladen; Bračun Martina; Krajcar Mladen; Grabušić Bruno
  Liječenje lezije rektuma kod duboke endometrioze rektovaginalnog septuma laparoskopskim pristupom - prikaz slučaja
  [Laparoscopic treatment of rectal lesion during the removal of rectovaginal septum endometriosis - a case report]
  2010
 12. Cvjetičanin Branko; Kobal Borut
  LAVH: laparoscopic assisted vaginal hysterectomy
  2010
 13. Ribič-Pucelj Martina; Kobal Borut; Šket Petra
  Laparoscopic supracervical hysterectomy (LASH) - when and why should we leave the cervix
  2010
 14. Smrkolj Špela; Fabjan-Vodušek Vesna; Lukanovič Adolf; Slabe Nina; Košir Renata
  Vaginalna evisceracija tankega črevesa po totalni abdominalni histerektomiji
  [Vaginal small bowel evisceration following total abdominal hysterectomy]
  2010
 15. Barbič Marija; Rakar Stelio; Di Stefano Andrea; Levičnik Alenka
  Radikalna histerektomija z ohranitvijo avtonomnih pelvičnih živcev - prevencija pooperacijskih mikcijskih motenj
  [Nerve sparing radical hysterectomy - prevention of post-operative urinary tract dysfunction]
  2009
 16. Ribič-Pucelj Martina
  Laparoscopic supracervical hysterectomy (LASH) - a minimally invasive alternative to abdominal hysterectomy
  2009
 17. Cvjetičanin Branko; Kobal Borut
  LAVH: laparoscopic assisted vaginal hysterectomy
  2009
 18. Ribič-Pucelj Martina; Kobal Borut; Vogler Andrej
  Laparoscopic supracervical hysterectomy (LASH) - minimally invasive alternative to abdominal hysterectomy
  2009
 19. Pakiž Maja; But Igor; Žegura Branka
  Minimalno invazivno zdravljenje benignih tumorjev maternice
  2008
 20. Barbič M; Di Stefano AB; Levičnik A; Rakar S
  Nerve density in parametrectomy specimens in radical hysterectomy: a comparative pilot study
  2007
 21. Alboni C; Di Stefano AB; De Iaco P; De Aloysio D; Barbič M; Rakar S; Kobal B; Ravnik D
  Neuroanatomy of the female pelvis: basis for nerve-sparing radical hysterectomy
  2007
 22. Cvjetičanin Branko; Kobal Borut
  LAVH: laparoscopic assisted vaginal hysterectomy
  2008
 23. Ribič-Pucelj Matina; Kobal Borut
  Laparoscopic supercervical hysterectomy (LASH)
  2008
 24. Lukanovič A
  Etiological factors for vaginal proplase after hysterectomy
  2007
 25. But Igor; Žegura Branka; Rakić Saša; Pakiž Maja; Rebernik-Milić Manica; Ciglar Sonja; Stiplošek Silva
  Laparoskopske supracervikalne histerektomije
  2007
 26. Ribič-Pucelj M; Kobal B
  Laparoscopic supracervical hysterectomy with the use of LapLoop
  2007
 27. But Igor; Žegura Branka; Reljič Milan; Rakić Saša; Pakiž Maja; Rebernik-Milić Manica; Ciglar Sonja
  Laparoscopic supracervical hysterectomy - a treatment option for women with symptomatic uterine fibroids and adenomyosis
  2007
 28. Marčec Mateja
  Zasevanje raka endometrija v področne bezgavke
  2007
 29. Takač Iztok
  Rak jajčnikov - diagnostika in zdravljenje
  [Ovarian cancer - detection methods and treatment]
  2007
 30. Rakar Stelio
  The place of radical hysterectomy in the management of cervical cancer
  2006
 31. Lužnik Marijan
  Pooperativno ovrednotenje nenapetostnega vaginalnega traku (TVT) 2 do 6 let po posegu: raziskava na osnovi ankete
  [A 2 to 6 year postoperative evaluation of tension-free vaginal tape (TVT): a questionnaire based study]
  2006
 32. Kobal Borut; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Ribič-Pucelj Martina; Barbič Matija
  Laparoscopic hysterectomy
  2006
 33. Meden-Vrtovec Helena
  Preoperative hormonal preparation of the endometrium
  2006
 34. Di Stefano Andrea B; Acquaviva Giusi; Garozzo Gaetano; Barbič Matija; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Kobal Borut; Rakar Stelio
  Lymph node mapping and sentinel node detection in patients with cervical carcinoma: a 2-year experience
  2006
 35. Takač Iztok; Gorišek Borut
  Serum CA 125 levels and lymph node metastasis in patients with endometrial cancer
  2006
 36. Juvan-Kramer Katja; Cerar Vasilij; Šurlan Miloš; Verdenik Igor
  Poporodna histerektomija
  [Postpartum hysterectomy]
  2006
 37. Bertole Jože
  Analiza stroškovne učinkovitosti v primeru termične ablacije maternične sluznice
  2003
 38. Di Stefano Andrea B; Acquaviva Giusi; Garozzo Gaetano; Barbič Matija; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Kobal Borut; Rakar Stelio
  Lymph node mapping and sentinel node detection in patients with cervical carcinoma: a 2-year experience
  2005
 39. Lukanovič Adolf
  Vaginal vault prolapse after hysterectomy
  2005
 40. Lukanovič Adolf
  Urological complications post radical hysterectomy
  2005
 41. Sievert Lynnette Leidy; Vidovič Maruška; Horak Helena; Abel Marge
  Age and symptom experience at menopause in the Selška valley, Slovenia
  2004
 42. Rakar Stelio
  Operativno zdravljenje bolnic z rakom materničnega vratu
  [Surgical treatment of patients with cancer of the cervix uteri]
  2005
 43. Kobal Borut
  Laparoskopska histerektomija
  [Laparoscopic hysterectomy]
  2005
 44. Možina Andrej; Rakar Stelio
  Sodobno zdravljenje prekanceroz
  2005
 45. Rakar S; Kobal B; Cvjetičanin B; Možina A; Eržen M
  Preservation of reproductive function in early stage cervical cancer
  2005
 46. Orešković Slavko; Raič Zoran
  Vaginalna kirurgija: suvremeni pristup klasičnoj kirurškoj tehnici. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
  2004
 47. Kos Leon; Lukanovič Adolf
  Techniken der Laparotomien in der gynaekologischen Chirurgie
  2004
 48. Pajntar Marjan; Leskošek Branimir; Verdenik Ivan
  Zbiranje in obdelava podatkov v projektu Kakovost v zdravstvu Slovenije
  2004
 49. Rakar S; Kobal B
  Il carcinoma cervicale microinvasivo e AIS: terapia e follow up
  2004
 50. Žohar Magda
  Svetovanje medicinskih sester v zvezi s spolnostjo pacientkam, ki jim je bila operativno izrezana maternica v Splošni bolnišnici Celje
  [Nurses in Celje general hospital and their women patients whose uterus was surgically removed]
  2004
 51. Pajntar Marjan; Verdenik Ivan; Leskošek Branimir
  Projekt "Kakovost v zdravstvu Slovenije"
  2004
 52. Smrkolj Š; Fabjan-Vodušek V; Lukanovič A
  Vaginal evisceration following hysterectomy
  2004
 53. Steblovnik Lili; Barbič Matija
  Stress urinary incontinence and retention of urine in patient after radical hysterectomy and TVT operation
  2004
 54. Jeglič Rozalija; Ramšak-Pajk Jožica; Mihelič-Zajec Andreja
  Psihični vidik obravnave pacientk z izrezano maternico z vidika medicinske sestre
  [Psychological aspect of the treatment of a patient with hysterectomy from the point of view of a nurse]
  2004
 55. Rakar Stelio
  Linea guida per la preparazione e terapia pre e postchirurgica in ginecologia: la chirurgia vaginale
  2004
 56. Kobal Borut; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Ribič-Pucelj Martina; Barbič Matija
  Laparoscopic hysterectomy
  2004
 57. Lukanovič Adolf
  "Chirurgische Schule von Ljubljana"
  [Ljubljanska kirurška šola]
  2004
 58. Nećak Dušan
  Prof. dr. Wertheim und die slovenischen Gynaekologen
  [Prof. dr. Wertheim in slovenski ginekologi]
  2004
 59. Kos Leon; Lukanovič Adolf
  Tehnike laparotomij v ginekološki kirurgiji
  2003
 60. Franić Damir
  Vloga ginekologa na primarni ravni na zmanjšanje incidence invazivnega raka na materničnem vratu
  [The role of the gyneacologist at the primary level in decreasing the incidence of invasive forms of the cervical cancer]
  2004
 61. Meli MT; Di Stefano AB; Aquaviva G; Bonanno NM; Garozzo G; Barbič M; Rakar S
  Basi neuroanatomiche e risultati del "nerve sparing radical hysterectomy"
  2003
 62. Kobal Borut; Omahen Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Cvjetičanin Branko; Barbič Matija; Tomaževič Tomaž; Senčar Sabina
  Laparoskopska histerektomija na Ginekološki kliniki v Ljubljani: obdobje 1999-2003
  [Laparoscopic hysterectomy at the University medical centre Ljubljana, division of gynecology and reproduction, between 1999-2003]
  2003
 63. Rakar S; Eržen M
  Linee guida nel trattamento del carcinoma cervicale invasivo
  2003
 64. Rakar Stelio; Eržen Mojca
  Management of early invasive cervical cancer
  2003
 65. Kobal Borut; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Ribič-Pucelj Martina; Barbič Matija
  Laparoscopic hysterectomy
  2003
 66. Kandolf Otmar
  Laparoscopic hysterectomy
  2003
 67. Meden-Vrtovec Helena
  Preoperative hormonal preparation of the endometrium
  2003
 68. Tomaževič Tomaž
  A short introduction to gynecologic operative endoscopy
  2003
 69. Lomšek Mili; Rakar Stelio; Kobal Borut
  Zdravljenje prekanceroz materničnega vratu: analiza podatkov zdravljenih bolnic na Ginekološki kliniki v Ljubljani v obdobju 1996-2000
  [Cervical intraepithelial neoplasia treatment: analysis of the data of the patients treated at Department of gynecology and obstetrics in Ljubljana during 1996-2000]
  2003
 70. Rakar Stelio; Meglič Leon; Cvjetičanin Branko; Kobal Borut
  Kirurško zdravljenje endometrijskega karcinoma
  [Surgical treatment of endometrial cancer]
  2003
 71. Kobal Borut; Rakar Stelio; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Barbič Matija
  Primerjava laparoskopskega in klasičnega kirurškega zdravljenja bolnic z endometrijskim karcinomom
  [A comparison of laparoscopic surgery with classic open procedure in endometrial cancer]
  2003
 72. Žegura Branka; Keber Irena; Šebeštjen Miran; Koenig Wolfgang
  Double blind, randomized study of estradiol replacement therapy on markers of inflammation, coagulation and fibrinolysis
  2003
 73. Eržen Mojca; Rakar Stelio
  Mikroinvazivni ploščatocelični in adenokarcinom materničnega vratu: pregld svetovne literature in izkušnje z Ginekološke klinike v Ljubljani
  2003
 74. Rakar Stelio; Eržen Mojca
  Zdravljenje zgodnjega stadija raka materničnega vratu (IA)
  2003
 75. Džanić Dževad; Roth Andreas; Ribič-Pucelj Martina
  Osnovi laparoskopije u ginekologiji
  2002
 76. Žegura Branka; Keber Irena; Šebeštjen Miran; Borko Elko
  Orally and transdermally replaced estradiol improves endothelial function equally in middle-aged women after surgical menopause
  2003
 77. Kobal B; Omahen A; Cvjetičanin B; Ribič-Pucelj M
  Različne oblike laparoskopskih histerektomij
  2003
 78. Rakar S; Eržen M
  Management del carcinoma microinvasivo della cervice uterina stadio FIGO IA2
  2002
 79. Tomaževič Tomaž; Ribič-Pucelj Martina; Ban Helena; Verdenik Ivan
  Pomen UZ pregleda maternice pred zanositvijo
  2002
 80. Vakselj Aleš
  Smernice za kirurško zdravljenje bolnic z rakom jajčnikov
  2002
 81. Rakar Stelio
  Kirurško zdravljenje bolnic z rakom materničnega vratu
  2002
 82. Fras AP; Šušteršič M
  A novel technical approach to intraperitoneal chemotherapy (IPC)
  2001
 83. Rakar S
  The place of radical hysterectomy in the treatment of early cervical cancer
  2002
 84. Rakar S; Eržen M
  Zdravljenje zgodnjega stadija raka materničnega vratu (IA)
  2002
 85. Rakar Stelio; Možina Andrej
  Zdravljenje intraepitelijskih lezij materničnega vratu
  2002
 86. Eržen Mojca; Rakar Stelio
  Prognostični dejavniki pri mikroinvazivnem raku materničnega vratu
  2002
 87. Kobal Borut; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Ribič-Pucelj Martina
  Laparoscopic hysterectomy using ultracision
  2002
 88. Omahen Andrej; Kobal Borut
  Laparoscopic lymphadenectomy and hysterectomy
  2002
 89. Kandolf Otmar; Keckstein Joerg
  Laparoscopic hysterectomy
  2002
 90. Costa Silvano; Terzano Patrizia; Bovicelli Alessandro; Martoni Andrea; Angelelli Bruna; Santini Donatella; Ceccarelli Claudio; Lipponen Pertti; Eržen Mojca; Syrjaenen Stina
  CD44 isoform 6 (CD44v6) is a prognostic indicator of the response to neoadjuvant chemotherapy in cervical carcinoma
  2001
 91. Rakar S; Eržen M
  Management del carcinoma microinvasivo della cervice uterina stadio IA2 figo
  2002
 92. Rakar S; Eržen M
  Prognostic factors in microinvasive cervical carcinoma
  2001
 93. Rakar Stelio
  Radical surgery in the treatment of cervical cancer
  [Radikalna kirurgija u liječenju raka vrata maternice]
  2001
 94. Rakar S; Eržen M
  Trattamento del carcinoma cervicale microinvasivo
  2001
 95. Eržen Mojca; Rakar Stelio
  Prognostic factors in microinvasive cervical carcinoma
  2001
 96. Lužnik Marijan
  Mrežna krpa za korekcijo velike rektokele: prve izkušnje
  [Mesh patch for correction of large rectorele: first experience]
  2002
 97. Rakar Stelio
  Optimal surgical treatment of cervical cancer
  2001
 98. Kobal Borut; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Ribič-Pucelj Martina
  Laparoscopic hysterectomy using ultracision
  2001
 99. Omahen Andrej; Kobal Borut
  Laparoscopic lymphadenectomy and hysterectomy
  2001
 100. Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž; Vogler Andrej; Kobal Borut
  Laparoscopic myomectomy - alternative to hysterectomy and conservative laparotomy
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics