biomedicina slovenica


pr=furlan : 101-200

 1. Turel Matjaž; Lotrič-Furlan Stanka
  Okužbe dihal pri immunokompromitiranih bolnikih s poudarkom na bolnikih s presajenimi organi
  [Respiratory infection in immunocompromised patients and patients following organ transplantation]
  2008
 2. Lejko-Zupanc Tatjana; Lotrič-Furlan S; Grmek M; Fettich J
  Compariosn of bone scintigraphy and leukocyte scintigraphy ni detection of infective spondylodiscitis
  2008
 3. Šlajpah Maja; Gorinšek Benjamin; Berginc Gašper; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Meglič Anamarija; Kajtna-Koselj Mira; Jakša Iztok; Furlan Polona; Gregorič Alojz; Ravnik-Glavač Metka; Glavač Damjan
  Molecular analysis of COL4A3, COL4A4 and COL4A5 genes in families with familial hematuric syndromes
  2008
 4. Furlan M
  Začetek razvoja skupnostne psihiatrije v Sloveniji
  2008
 5. Bajec Marko; Furlan Štefan; Vidmar Simon
  Odkrivanje goljufij v sistemih zdravstvenega zavarovanja
  2008
 6. Cerar Tjaša; Ogrinc Katarina; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva
  Validation of cultivation and PCR methods for diagnosis of Lyme neuroborreliosis
  2008
 7. Lotrič-Furlan S; Ogrinc K; Simnic L; Dolinar D; Lejko-Zupanc T
  Salmonella enteritidis infection of a prosthetic knee
  2008
 8. Dolinar D; Kocjančič B; Simnič L; Lotrič-Furlan S
  Our experiences in treatment of prosthetic joint infections
  2008
 9. Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis after active immunization
  2008
 10. Rojko Tereza; Duh Darja; Avšič-Županc Tatjana; Strle Ftanc; Lotrič-Furlan Stanka
  Seroprevalence of Babesia divergens infection among foresty workers in Slovenia
  2008
 11. Merljak-Skočir Liljana; Ružić-Sabljić Eva; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Logar Mateja; Strle Franc
  Comparison of different Borrelia burgdorferi sensu lato strains for detection of immune response in patients with erythema migrans
  2008
 12. Furlan Irena
  Živali pri vas doma so dodatna skrb
  2008
 13. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza
  Sodobne indikacije za makrolide in piranozide
  [Current indications for macrolides and pyranosides]
  2008
 14. Šlajpah M; Meglič A; Furlan P; Glavač D
  The importance of non-invasive genetic analysis in the initial diagnostics of Alport syndrome in young patients
  2005
 15. Grmek M; Fettich J; Lejko-Zupanc T; Lotrič-Furlan S
  The importance of bone scintigraphy and leukocyte scintigraphy in detection of spondylodiscitis
  2007
 16. Bajec Marko; Vidmar Simon; Furlan Štefan
  Odkrivanje goljufij v zdravstvu
  [Detection of fraud in health insurance]
  2007
 17. Lotrič-Furlan Stanka
  Najpogostejši zunajčrevesni zapleti pri okužbah s črevesnimi patogeni
  [The most common extraintestinal complications caused by intestinal pathogens]
  2007
 18. Šlajpah Maja; Gorinšek Benjamin; Berginc Gašper; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Meglič Anamarija; Jakša Iztok; Furlan Polona; Gregorič Alojz; Kaplan-Pavlovčič Staša; Ravnik-Glavač Metka; Glavač Damjan
  Sixteen novel mutations identified in COL4A3, COL4A4, and COL4A5 genes in Slovenian families with Alport syndrome and benign familial hematuria
  2007
 19. Kotar Tadeja; Lotrič-Furlan Stanka
  Šen (Erysipelas)
  2007
 20. Kastrin Andrej; Furlan Štefan; Jusić Amela; Peterlin Borut; Hristovski Dimitar
  Using document classification for gene symbol extraction from Medline
  2007
 21. Lotrič-Furlan Stanka; Dolinar Drago; Košak Robert; Kotar Tadeja
  Kirurške okužbe sklepov in kosti
  [Surgical infections of joints and bones]
  2007
 22. Cerar T; Ružić-Sabljić E; Ogrinc K; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Strle F
  Comparison of two different conventional PCRs in sera and CSFs of Slovenian patients with Lyme borreliosis
  2007
 23. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Strle Franc
  Bannwarth's syndrome: findings in adult patients with Borrelia burgdorferi sensu lato isolated from cerebrospinal fluid
  2007
 24. Rojko Tereza; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka
  Prevalence and incidence of lyme borreliosis during the period of tick activity among Slovene forestry workers
  2004
 25. Strle F; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Maraspin V
  Comparison of findings for patients with Borrelia garinii and Borrelia afzelii isolated from cerebrospinal fluid
  2006
 26. Furlan Danijela
  Vzorci - od bolnika do laboratorija: vpliv predanalitskih dejavnikov na kakovost laboratorijskih rezultatov
  2006
 27. Dolinar Drago; Koritnik Branko; Meglič-Volkar Jelka; Lotrič-Furlan Stanka
  Preprečevanje in principi zdravljenja proteznih okužb v ortopediji
  [Prevention and principles of treatment prosthetic joint infections]
  2007
 28. Volfand Jasna; Furlan Jana
  Vodikovi dihalni testi v gastroenterologiji in izkušnje v Diagnostičnem centru Bled
  [Hydrogen breath test in gastroenterology and test results in Diagnostic centre Bled]
  2006
 29. Lotrič-Furlan Stanka
  Human granulocytic anaplasmosis in Europe
  2006
 30. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Strle Franc
  Concentration of procalcitonin and C-reactive protein in patients with human granulocytic anaplasmosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2005
 31. Ogrinc Katarina; Logar Majda; Lotrič-Furlan Stanka; Cerar Daša; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Doxycycline versus ceftriaxone for the treatment of patients with chronic Lyme borreliosis
  2006
 32. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with human granulocytic anaplasmosis in Slovenia
  2006
 33. Rojko Tereza; Uršič Tina; Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka
  Seroprevalence of human anaplasmosis in Slovene forestry workers
  2006
 34. Ostanek Barbara; Furlan Danijela; Mavec Tina; Lukač-Bajalo Jana
  Gilbert's syndrome in Slovenian population - a new case of a (TA)8 allele in the UGT1A1 gene promoter in Caucasians
  [Gilbertov sindrom v slovenski populaciji - nov primer alela (TA)8 v promotorju gena za UGT1A1 pri Kavkazijcih]
  2006
 35. Borg Rebecca; Dotevall Leif; Hagberg Lars; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Strle Franc
  Intravenous ceftriaxone compared with oral doxycycline for the treatment of Lyme neuroborreliosis
  2005
 36. Rojko Tereza; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka
  Prevalence and incidence of Lyme borreliosis among Slovene forestry workers during the period of tick activity
  2005
 37. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Logar Mateja; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Erythema migrans in solid-organ transplant recipients
  2006
 38. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Logar Mateja; Arnež Maja; Strle Franc
  Genotyping of Borrelia burgdoferi sensu lato isolated from clinical specimens
  2006
 39. Ružić-Sabljić Eva; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Logar Mateja; Jurca Tomaž; Strle Franc
  Comparison of isolation rate of Borrelia burgdorferi sensu lato in MKP and BSK-II medium
  2006
 40. Tavčar R; Kramarič A; Furlan M
  Gender differences in prescribing of antipsychotic drugs in first 24 hours of admittance to the intensive care unit
  2005
 41. Bogovič Petra; Lotrič-Furlan Stanka
  Obravnava bolnika z erythema migrans
  2006
 42. Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka
  Poliartralgije
  2006
 43. Lotrič-Furlan Stanka
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  2006
 44. Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka
  Meningitis
  2006
 45. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Bitenc Katarina; Uršič Simona; Furlan Neva; Pohar majda; Druškovič Miloš; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Šimac Nataša; Miljavac Bonia; Horvat Metka
  Kakovost bazenskih kopalnih voda v Sloveniji, v letu 2005
  2006
 46. Furlan Matej; Kramarič Anja
  Razlika med spoloma pri bolnikih, sprejetih na Psihiatrično kliniko Ljubljana
  2006
 47. Furlan Štefan; Hristovski Dimitar; Rupnik Rok
  Vega: ogrodje za izgradnjo hibridnih inteligentnih sistemov in primer razlikovanja simbolov genov
  2006
 48. Furlan Danijela
  Bilirubin - presnovna pot in metode za določanje
  2005
 49. Lotrič-Furlan Stanka; Kotar Tadeja
  Stopenjska obravnava okužb kože in mehkih tkiv
  [Diagnostic aproach to skin and soft-tissue infections]
  2006
 50. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Ogrinc K; Logar M; Strle F
  Multiple erythema migrans: pre-treatment characteristics of patients with normal and abnormal cerebrospinal fluid findings
  2005
 51. Furlan Danijela
  Ključne funkcije medicinkskega laboratorija v javnem zdravstvu
  [Main functions of a clinical laboratory in public healthcare]
  2005
 52. Poje Mateja; Petrovič Aleš; Furlan Neva
  Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu 2004
  2005
 53. Kralj Marjetka; Kocjan Boštjan J; Furlan Marja; Poljak Mario; Seme Katja
  Evaluation of a real time polymerase chain reaction protocol for detection of Bordetella pertussis in clinical samples
  [Ovrednotenje protokola verižne reakcije s polimerazo v realnem času za dokaz bakterije Bordetella pertussis v kliničnih vzorcih]
  2005
 54. Dovšak Tadej; Lotrič-Furlan Stanka
  Obrazna bolečina pri lymski boreliozi
  2005
 55. Furlan Matej; Tavčar Rok
  Gender specific disparities in prescribing antipsychotic drugs in the first 24 hours after admission
  2005
 56. Lotrič-Furlan Stanka
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  2005
 57. Špacapan Metka; Žemva-Furlan Bogdana
  Varovanec s kronično motnjo v posebnem socialnovarstvenem zavodu - poudarek na potencialnih negovalnih diagnozah
  2004
 58. Furlan M; Marion L
  Dolgotrajna začasna fiksnoprotetična oskrba zob s tehniko tenke lupine
  [The egg-shell technique for long-term provisionals in fixed prosthodontics]
  2005
 59. Ogrinc Katarina; Logar Mateja; Lotrič-Furlan Stanka; Cerar Daša; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Doxycyline versus ceftriaxone for the treatment of patients with chronic Lyme borreliosis
  2005
 60. Cerar Tjaša; Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Evaluation of LIAISON for specific antibody detection in patients with Lyme borreliosis
  2005
 61. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Strle Franc
  Bannwarth's syndrome: findings in patients with Borrelia burgdorferi sensu lato isolated from cerebrospinal fluid
  2005
 62. Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Rojko Tereza; Strle Franc
  Clinical and laboratory characteristics of patients with peripheral facial palsy and isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from cerebrospinal fluid
  2005
 63. Arnež Maja; Lužnik-Bufon Tatjana; Avšič-Županc Tatjana; Ružić-Sabljić Eva; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Causes of febrile illnesses after a tick bite in Slovenian children
  2005
 64. Logar Mateja; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Strle Franc
  Lyme borreliosis - outcome after treatment with cefriaxone
  2005
 65. Maraspin V; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Jurca Tomaž; Strle Franc
  Treatment of multiple erythema migrans (MEM) : doxycyline versus cefriaxone
  2005
 66. Ružić-Sabljič Eva; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Logar Mateja; Arnež Maja; Jurca Tomaž; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Cultivation and characterisation of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from humans
  2005
 67. Maraspin Vera; Ružić-Sabljić Eva; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Clinical features of European lyme borreliosis established by the isolation of borreliae from cerebrospinal fluid
  2004
 68. Ružić-Sabljić Eva; Arnež Maja; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Pleterski-Rigler Dušica; Logar Mateja; Strle Franc
  Characterization of Borrelia species isolated from human material in Slovenia
  2004
 69. Čakš-Eržen Milena; Šimac Nataša; Petrovič Aleš; Furlan Neva; Gale Ivanka; Renčelj-Rus Simona; Druškovič Miloš; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Pohar Majda; Miljavec Bonija; Horvat Metka
  Spremljanje kakovosti kopalnih vod v Sloveniji v letu 2004
  2005
 70. Lotrič-Furlan Stanka; Turel Matjaž
  Pristop k bolniku s pljučno prizadetostjo po transplantaciji
  [Diagnostic approach in patient with pulmonary complications following organ transplantation]
  2005
 71. Saksida Ana; Duh Darja; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana
  The importance of tick-borne encephalitis virus RNA detection for early differential diagnosis of tick-borne encephalitis
  2005
 72. Ružić-Sabljić E; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Logar M; Strle F
  Comparison of isolation rate of Borrelia burgdorferi sensu lato in MKP and BSK-II medium
  2005
 73. Ružić-Sabljić Eva; Arnež Maja; Logar Mateja; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Strle Franc
  Comparison of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from specimens obtained simultaneously from two different sites of infection in individual patients
  2005
 74. Šoemen-Joksič Agnes; Bažec Bojana; Furlan Neva; Sučič-Vukovič Marina; Majcan-Kopilović Irena
  Projekt zmanjševanja onesnaževanja Koprskega zaliva. 1. faza. Ocena stanja okolja na "problemskem območju": delno poročilo
  2004
 75. Šoemen-Joksič Agnes; Furlan Neva; Vidic Andrej; Bučar-Miklavčič Milena
  Strokovne podlage za prijavo lokacijskih načrtov v občini Piran. Ugotovitev ničelnega stanja higienske ustreznosti morske vode v priobalnem pasu in onesnaženosti zraka: zaključno poročilo
  2004
 76. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Concomitant tickborne encephalitis and human granulocytic ehrlichiosis
  2005
 77. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Comparison of patients fulfilling criteria for confirmed and probable human granulocytic ehrlichiosis
  2004
 78. Globokar Mateja; Golob-Kosmina Polona; Furlan Polona
  Pregled dejavnosti peritonealne dialize v dializnem centru Novo Mesto
  [The peritoneal dialysis treatment in dialysis centre Novo mesto]
  2004
 79. Petrnelj Nataša; Kozinc Tanja; Furlan Marja
  Uporaba molekularnih in seroloških metod za detekcijo bakterije Bordetella pertussis
  [Molecular and serologic methods for detection of Bordetella pertussis]
  2004
 80. Drčar Vilma; Glaser-Avguštinčič Alenka; Furlan Danijela
  Odkrivanje monoklonskih gamopatij z imunofiksacijsko elektroforezo
  [Detection of monoclonal gammapathies with immunofixation electrophoresis]
  2004
 81. Volfand J; Furlan J
  Ovrednotenje atopijskih krpičnih testov v diagnostiki alergijske preobčutljivosti za žita v prebavilih
  2004
 82. Saksida Ana; Lotrič-Furlan Stanka; Duh Darja; Petrovec Miroslav; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  The importance of RT-PCR detection of TBEV RNA for early differential diagnosis of TBE
  2004
 83. Lotrič-Furlan Stanka; Meglič-Volkar Jelka; Lejko-Zupanc Tatjana
  Okužbe kolčnih endoprotez - prikaz bolnikov
  [Prosthetic hip infections - analysis of patients]
  2004
 84. Božič Mojca; Furlan Danijela; Stegnar Mojca
  D-dimer pri izključevanju venske tromboze - katero metodo uporabiti?
  [D-dimer in exclusion of deep-vein thrombosis - which method?]
  2004
 85. Lotrič-Furlan S; Logar M; Maraspin V; Cimperman J; Jurca T; Strle F
  Comparison of azithromycin and amoxicillin for tratment of adult patients with solitary erythema migrans
  2004
 86. Furlan Mirjana
  Enainpetdesetletna pacientka, ponovno sprejeta po 12 letih
  2004
 87. Furlan T
  Pozitivni - negativni bolniki
  1950
 88. Eržen Ivan; Cegnar Tanja; Podkrajšek Damjana; Furlan Neva; Juričič Mojca; Konec-Juričič Nuša; Lovrečič Mercedes; Uršič Andrej; Zadnik Vesna; Zaletel-Kragelj Lijana
  Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju dela Mestne občine Koper: zaključno poročilo
  2003
 89. Spudič Štefan; Lotrič-Furlan Stanka
  Akutno in kronično vnetje obnosnih votlin
  [Acute and chronic rhinosinusitis]
  2004
 90. Furlan Jana
  Prehranska alergijska preobčutljivost
  2003
 91. Logar M; Ružić-Sabljić E; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Jurca T; Strle F
  Comparison of erythema migrans caused by Borrelia afzelii and Borrelia garinii
  2004
 92. Lejko-Zupanc T; Lotrič-Furlan S; Meglič-Volkar J; Možina E
  Infective spondylodiscitis - review of 64 cases
  2003
 93. Arnež Maja; Lužnik-Bufon Tatjana; Avšič-Županc Tatjana; Ružić-Sabljić Eva; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Causes of febrile illnesses after a tick bite in Slovenian children
  2003
 94. Kolman Andreja; Mati-Djuraki Danica; Pintar Danica; Furlan Irena; Klanjšček-Gunde Marta; Jerman Riko; Ocepek Rudi
  Naravoslovje 7: 7. razred devetletke: priročnik za učitelje
  2003
 95. Ferluga D; Hvala A; Vizjak A; Cigler N; Bren AF; Furlan P; Pajek J; Avšič-Županc T
  Pathology of kidney in Dobrava and Puumala hantavirus infection
  2003
 96. Arnež Maja; Lužnik-Bufon Tatjana; Avšič-Županc Tatjana; Ružić-Sabljić Eva; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Etiology of tick-borne febrile illnesses in Slovenian children
  2003
 97. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Comparison of patients fulfilling criteria for confirmed and probable human granulocytic ehrlichiosis
  2003
 98. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  2003
 99. Strle F; Ružić-Sabljić E; Logar M; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Jurca T; Maraspin V
  Comparison of findings in patients with lyme borreliosis caused by different Borrelia strains
  2003
 100. Kolman Andreja; Mati-Djuraki Danica; Pintar Danica; Furlan Irena; Klanjšek-Gunde Marta; Jerman Riko; Ocepek Rudi
  Učbenik Naravoslovje 7: 7. razred devetletke
  2003

   1 101 201 301 401 501  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko