biomedicina slovenica


"Computers" : 248

 1. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Ramchandani Paul; Morrison Cecily; Car Josip
  Implementation of depression screening in antenatal clinics through tablet computers
  2017
 2. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction
  2016
 3. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Morrison Cecily; Car Josip
  Tablet computers for implementing NICE antenatal mental health guidelines
  2016
 4. Edhemović Ibrahim; Brkić Fuad
  Upotreba kućnih računara u farmakokinetici
  1986
 5. Brkić Fuad; Edhemović Ibrahim
  Primena kućnih računara u farmakoterapiji
  1986
 6. Haclar Brigita; Peterlin Karmen; Čebulj Katja
  Mamografija
  [Mammography]
  2008
 7. Oven Alenka
  Starostnik in (ne)uporaba računalnika in interneta
  [Elderly and (not)use computers and the internet]
  2014
 8. Gričar Nevenka; Eniko Eva; Kostevc Alenka; Putrih Maša; Vidmar Karmen; Zorko Tina
  Vsakdanje življenje osnovnošolskih otrok in senzorna integracija
  [Everyday living activities of primary school children and sensory integration]
  2014
 9. Pirnat Jožica; Skela-Savič Brigita
  Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu
  [Effects of internet use on youth health and challenges for health education in primary health care]
  2013
 10. Vovk Mihaela; Korošec Barbara; Ogrin Maja; Jenko Mojca; Groleger Katja
  Analiza postopka testiranja sposobnosti bolnikov za uporabo sistema za nadomestno komunikacijo, ki omogoča vodenje računalnika z usmerjanjem pogleda
  [Analysis of a testing protocol for evaluation of patients' ability to use an eye-tracking based alternative communication system]
  2013
 11. Prijatelj Vesna
  Računalniška oprema mora biti vključena v sistem obvladovanja bolnišničnih okužb
  [Computer equipment must be included in the nosocomial infection control system]
  2012
 12. Krel Cvetka; Tomažič Jožica; Rajkovič Vladislav; Habjanič Ana; Benedik Peter
  Oblikovanje modela elektronskega zapisa zdravstvene nege
  [Building a model of electronic nursing care records]
  2013
 13. Oven Alenka; Jelerčič Kristina
  Starostniki in uporaba računalnika
  [Elderly adults and the use of computers]
  2012
 14. Jenko Mojca; Ocepek Julija; Zupan Anton
  Eye controlled human computer interaction for severely motor disabled children: two clinical case studies
  2012
 15. Blažun Helena; Saranto Kaija; Rissanen Sari
  Impact of computer training courses on reduction of loneliness of older people in Finland and Slovenia
  2012
 16. Starc Vito
  Multi-channel system for beat to beat QT interval variability
  2007
 17. Jenko Mojca; Vidmar Gaj; Matjačić Zlatko; Zupan Anton
  Choosing an appropriate computer access assistive technology for users with muscular and neuromuscular diseases
  2011
 18. Pucer Patrik
  Razširjena resničnost
  [Augmented reality]
  2011
 19. Žunkovič Matjaž; Žunkovič Lidija
  Računalniške simulacije v nujni medicinski pomoči
  [Computer simulations in prehospital emergency medical service]
  2011
 20. Kolšek Marko
  Implementing electronic medical record in family practice in Slovenia and other former Yugoslav Republics: barriers and requirements
  2009
 21. Manohin Aleksander
  Quotient PEF/MEF25 in differential diagnosis of the respiratory airway obstructions
  1986
 22. MacAulay Calum E; Garner David; Us-Krašovec Marija; Fležar Margareta; Žganec Mario; Lavrenčak Jaka; Palčič Branko; Ferguson Gary William
  A method and a system for detection of malignancy-associated changes: European Patent Specification, EP 1 532 573 B1
  2008
 23. MacAulay Calum E.; Doudkine Alexei; Garner D; Fležar Margareta; Žganec Mario; Lavrenčak Jaka; Palčič Branko; Ferguson Gary William
  Computerized methods and systems related to the detection of malignancy-associated changes (MAC) to detect cancer
  2007
 24. Oguz Emin Oguzhan; Conkur Erdinc Sahin; Sari Murat
  SHTEREOM I simple windows based software for stereology. Volume and number estimations
  2007
 25. Iljaž Rade; Meglič Matic
  Računalniška podpora v družinski medicini
  [Computers usage in family medicine]
  2007
 26. Kožuh-Gomboc Jerneja
  Računalnik - okno v svet
  [Computer - a window to the world]
  2006
 27. Blažun Helena; Kokol Peter; Mičetić-Turk Dušanka; Turk Zmago; Habjanič Ana; Ribič Tatjana
  Information and communication technology - challenge for elderly people
  2006
 28. Molan Marija
  Vpliv hrupa na razpoložljivost delavcev v novih tehnoloških okoljih
  [The influence of noise on the availability of workers in new technological environments]
  2005
 29. Kaučič Boris Miha
  Management v izobraževanju - stališča medicinskih sester do vseživljenjskega izobraževanja v Zdravstvenem domu Maribor
  [Management in nursing care - attitudes of nurses and nursing technicians]
  2005
 30. Grošelj C; Kukar M; Fettich J; Kononenko I
  Machine learning improves the accuracy of coronary artery disease diagnostic methods
  1997
 31. Anonymous ;
  Computers in cardiology; 1997 Sep 7-10; Lund
  1997
 32. Rajkovič Vladislav; Šušteršič Olga; Rajkovič Uroš; Porenta Aleš
  Slovenski pregledovalnik Mednarodne klasifikacije prakse zdravstvene nege
  [Slovene browser for International classification for nursing practice (ICNP)]
  2004
 33. Smrke Dragica
  Handheld-based clinical information system for management of wrist fracture patients data
  2003
 34. Mozer Alenka; Cvirn Tanja; Bačnik Andreja
  Dijaki kot nosilci aktivnosti pri pouku: vizualizacija izbranih poglavij iz učnega načrta za kemijo v gimnaziji, izdelava učnih sredstev in predstavitev v svetovni splet
  [Students as bearers of in-class activities: visualisation of the chosen chapters from the chemistry curriculum for grammar school, designing of teaching devices and presentation of the project on the world wide web]
  2002
 35. Blejec Andrej
  Teaching statistic by using simulations on the internet
  2003
 36. Iljaž Rade
  Stališča zdravstvenega osebja in bolnikov do uporabe računalnikov v ZD Brežice
  [Attitudes of health professionals and users of health services toward using computers in Primary health centre of Brežice]
  2003
 37. Stroeven Piet; Stroeven Martijn
  Assessment of particle packing characteristics at interfaces by space system
  2000
 38. Strojan-Fležar Margareta; Us-Krašovec Marija
  Slikovna citometrija v onkologiji
  [Image cytometry in oncology]
  2002
 39. Artnik Barbara; Vidmar Gaj; Javornik Jana
  OLAP for health statistics: how to turn a simple spreadsheet into a powerful analytic tool
  [OLAP v zdravstveni statistiki: kako spremeniti preglednico v zmogljivo analitično orodje]
  2002
 40. Rajkovič Vladislav; Šušteršič Olga; Rajkovič Uroš; Porenta Aleš; Zupančič Jože
  Kako z e-predstavitvijo približamo uporabniku Mednarodno klasifikacijo prakse zdravstene nege?
  [How e-representation brings International classification of nursing practice closer to users?]
  2002
 41. Smrke Dragica; Zupan Blaž; Lenarčič Blaž; Arnež Zoran
  Dlančniki in register bolnikov z zlomom v področju zapestja
  [Handhelds and registry of patients with wrist fractures]
  2002
 42. Novak-Andrejčič Katrina
  Pomežiknite mu: delo z računalnikom in težave z očmi
  2002
 43. Zupan B; Porenta A; Vidmar G; Aoki N; Bratko I; Beck JR
  Decisions at hand: a decision support system on handhelds
  2001
 44. Trunk Primož; Močnik Jaka; Pipan Gregor; Trobec Roman; Geršak Borut
  Visualization of computer simulated heart temperature during topical cooling
  2001
 45. Gspan Primož
  Pomen kontrolnikov za delo z računalniki
  2001
 46. Tratnik Etbin
  Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
  2001
 47. Švajger Jurij
  A model of selecting appropriate assistive technology for severely physically disabled persons by means of an expert system
  2001
 48. Markota M; Kern J; Švab I
  Attitudes towards information system security among physicians in Croatia
  2001
 49. Petrovec Miroslav; Čabrian Igor
  Dlančniki v medicini - več kot tehnološka igrača?
  2001
 50. Ponikvar Matija; Munih Marko
  Computer system for ankle joint muscle identification
  2000
 51. Fidler V; Prepadnik M; Fettich J
  Gamma-PF clinical protocols
  2000
 52. Fidler Valentin; Prepadnik Milan
  Računalniški PC sistem GAMMA-PF za snemanje in analizo slik z gama kamere
  1998
 53. Fidler Valentin
  Validation of IBM PC interfacing with gamma cameras and appropriate application software for data processing of clinical studies
  1998
 54. Fidler Valentin
  Razvoj zajemanja in analiza slik z gama kamer na PC računalnik: letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999
  2000
 55. Fidler V; Prepadnik Milan
  Nuclear medicine IBM PC PIP-gamma-PF computer system
  2000
 56. Anonymous ;
  Working material upgrading analog gamma cameras with standard PCs and relevant software
  2000
 57. Bjelogrlić Z; Jakopin J; Hyergyek G
  Localization of left ventricular asynergy by clustering segmental motion patterns
  1983
 58. Bjelogrlič Z; Eiho S; Gyargyek L; Kuwahara M
  Detection of asynergic regions in 3-D left ventricular wall sequences by a clustering technique
  1985
 59. Lenarčič Jadran
  Motion of robot mechanisms: robot kinematics
  1988
 60. Kent Allen; Williams James G; Hall Carolyn M; Kent Rosalind
  Encyclopedia of microcomputers. Vol 11: Management studies to multiprocessing and multitasking
  1988
 61. Blažič Marta
  Vloga medicinske sestre v očesni diagnostiki
  [The role of the nurse in eye diagnostics]
  2000
 62. Božiček Vesna
  Naš vid
  [Our vision]
  2000
 63. Zupan Blaž; Porenta Aleš; Vidmar Gaj
  Odločitve na dlani: sistem za podporo večparametrskemu odločanju na dlančnikih
  2000
 64. Klančar Slavica; Plančak Melanija
  Etika v urgentni zdravstveni negi
  [Ethics in emergency nursing care]
  2000
 65. Hudomalj Emil
  Lokalna podpora uporabnikom osebnih računalnikov na Medicinski fakulteti
  2000
 66. Trunk Primož
  Tridimenzionalni računalniški model srca za simulacijo temperaturnih sprememb na človeškem srcu
  1999
 67. Zazula Damjan; Šoštarič Andrej; Korošec Dean; Korže Danilo; Vezjak M; Špegel M; Reinhardt P
  On-line, real-time excercise ECG analysis and post-exercise verification tool on PC
  1995
 68. Jelenc Stanka
  Novi izzivi v medbibliotečni izposoji za prihodnje tisočletje
  1999
 69. Gams Matjaž
  How can humans be stronger than computers?
  1999
 70. Gomzi Milica
  Zdravstvene smetnje pri radu s videoterminalima - ergonomski pristup
  1999
 71. Kastrevc Mitja; Nikolič Tatjana
  Uporaba mikroračunalnikov v medicinski statistiki
  [Using microcomputers in medical statistics]
  1988
 72. Podgorelec Vili; Brest Janez; Kokol Peter
  Power of heterogeneous computing as a vehicle for implementing E3 medical decision support systems
  1999
 73. Ermenc Branko; Rener K
  Possibilities for dental identification in the case of mass disaster in Slovenia
  1999
 74. Geršak Borut
  Computers in biology and medicine. 9th international conference on mechanics in medicine and biology; 1996; Ljubljana
  1998
 75. Jakovljevič Ivo; Jerič Suzana
  Pripomočki in tehnologija za distrofike
  1999
 76. Zupan Anton
  Pripomočki in tehnologija za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi
  1999
 77. Meh Duška
  Računalniška in informacijska tehnologija za ljudi z drugačnimi sposobnostmi
  1999
 78. Švajger Jurij
  Pripomočki in tehnologija za upravljanje računalnika za gibalno ovirane
  1999
 79. Kožuh Jerneja
  Pomen uporabe računalnika pri otrocih s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju
  [Using computer with children with major mental and physical handicap]
  1998
 80. Svilenković Goran
  Vloga medicinske sestre pri pripravi in delu z medicinskotehnično opremo pri življensko ogroženem bolniku
  [Nurse's role in work with medical appliances in critical patients]
  1998
 81. Turk Zmago; Barovič Jože
  Non-ionizing radiation and changes in the microclimate of the working place
  1998
 82. Turk Zmago; Barovič Jože
  Influence of non-ionizing radiation - electronic smog - on employees
  1998
 83. Trobec Roman; Slivnik Boštjan; Geršak Borut; Gabrijelčič Tone
  Computer simulation and spatial modelling in heart surgery
  1998
 84. Košir Aleš; Peterlin Primož; Erjavec Tomaž
  GNUsl: prosto programje in slovenščina
  1998
 85. Gros Jerneja; Pavešić Nikola; Mihelič Franc; Dobrišek Simon
  Slovenian text-to-speech synthesis
  1998
 86. Savšek Tomaž; Vezjak Marjan; Pavešić Nikola
  Fuzzy tree distance as an effective tool in expert systems
  1996
 87. Mihelin Marjan; Liščić Rajka M
  A custom designed system to measure corticospinal tract jitter: tehnical note
  1998
 88. Slavec Smiljana; Rems Miran; Cerkvenik Gregor
  Doctor friendly electronic patient record
  [Zdravniku prijazen računalniški zapis podatkov]
  1996
 89. Prijatelj Vesna
  Optimizacija administrativnih procesa u laboratoriju
  1996
 90. Trobec Roman; Avbelj Viktor
  Multichannel ECG - software design issues
  1996
 91. Ribarić Slobodan
  Proceedings of the symposium computers in inteligent information systems. Proceedings of the seminar superscalar RISC and CISC processors: Mipro' 96; 1996 May 20-24, Rijeka
  1996
 92. Avbelj Viktor; Trobec Roman
  Low power optically isolated acquisition unit
  1996
 93. Slivnik B; Trobec R
  Mapping of a virtual computer structure on mesh-conected computers
  1996
 94. Trobec Roman; Merzel Franci; Janežič Dušanka
  The complexity of parallel symplectic molecular dynamics algorithms
  1997
 95. Biljanović Petar; Skala Karolj; Ribarić Slobodan; Budin Leo
  MIPRO '97. Proceedings of the 20th international convention. Conferences: microelectronic, electronics and lectronic technologies / MEET, multimedia and hypermedia systems / MHS, computer in intelligent systems / CIS, computer in technical systems / CTS; 1997 May 19-23; Opatija
  1997
 96. Geršak B; Trobec R; Gabrijelčič T; Avbelj V
  Comparison of the ST-40ms isointegral maps prior to and after aortocoronary revascularisation
  1997
 97. Grošelj C; Kukar M; Fettich JJ; Kononenko I
  Machine learning improves the accuracy of coronary artery disease diagnostic methods
  1997
 98. Zajc B; Solina F
  Zbornik 5. elektrotehniške in računalniške konference ERK'96. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, robotika, razpoznavanje vzorcev, biomedicinska tehnika, študentski članki; 1996 sep 19-21; Portorož
  [Proccedings of the 5th electrotechnical and computer science conference ERK'96. Vol B. Computer and information science, artificial intelligence, robotics, pattern recognition, biomedical engineering, student papers; 1996 Sep 19-21; Portorož]
  1996
 99. Molan Marija
  Deset zapovedi humanizacije dela: 10. zapoved: upoštevanje pobud zaposlenih pri oblikovanju dela delovnega okolja
  [The ten commandments for the humanization of work]
  1997
 100. Kovačič B; Vlaisavljević V
  Slow freezing of mouse embryos using a portable computer-controlled freezing device
  1995

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics