biomedicina slovenica


vo="pregnancy" : 1838

 1. Kovačec Simona; Krajnc Mitja; Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  Sladkorna bolezen in nosečnost
  [Diabetes in pregnancy]
  2012
 2. Leskošek Branimir; Rudel Drago
  BioModUE_PTL - biophysical modelling of the uterine electrical activity for understanding and preventing PreTerm labour
  [BioModUE_PTL - biofizikalni model električne aktivnosti maternice za razumevanje in preprečevanje prezgodnjega poroda]
  2012
 3. Skalerič U; Skalerič E
  Parodontalna bolezen in zapleti med nosečnostjo
  [Periodontal disease and pregnancy complications]
  2012
 4. Maraspin Vera; Ružić-Sabljić Eva; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Pregnant women with erythema migrans and isolation of borreliae from blood: course and outcome after treatment with ceftriaxone
  2011
 5. Vrhkar Nataš; Šajina-Stritar Barbara; Tul Nataša
  Prekinitev nosečnosti z mifepristonom in misoprostolom po enajstem tednu nosečnosti
  [Termination of pregnancy with mifepristone and misoprostol after the 11th week of pregnancy]
  2012
 6. Skvarča A; Tomažič M; Krhin B; Blagus R; Janež Andrej
  Adipocytokines and insulin resistance across various degrees of glucose tolerance in pregnancy
  2012
 7. Antolič Rok; Polič Marko; Stanovnik Lovro; Novak-Antolič Živa
  Medication interest in pregnant women
  [Interes za zdravljenje z zdravili pri nosečnicah]
  2011
 8. Bizjak Neda
  Rak dojke v nosečnosti
  [Breast cancer during pregnancy]
  2011
 9. Prosen Mirko; Poklar-Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade nosečnic v povezavi s telesno težo pred in med nosečnostjo
  [Nutritional habits of pregnant women in relation to body weight before and during pregnancy]
  2011
 10. Ban-Frangež Helena; Steblovnik Lili; Stanisavljevič Dragoje; Šinkovec Jasna
  Ektopična decidua v nosečnosti - prikaz primera ter pregled literature
  [Ectopic decidua in pregnancy - Case report and a review of the literature]
  2011
 11. Geršak Ksenija; Pohar-Perme Maja; Strah Darija M
  First trimester screening for trisomy 21 by maternal age, nuchal translucency and fetal nasal bone in unselected pregnancies
  2011
 12. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Thyroid physiology and autoimmunity in pregnancy and after delivery
  2011
 13. Stanek-Zidarič Tita; Mivšek Ana Polona; Skubic Metka; Zakšek Teja
  Kontinuirana babiška skrb: predstavitev projekta Oddelka za babištvo Zdravstvene fakultete Ljubljana in Mestne občine Ljubljana
  [Continuity of midwifery care: presentation of the project by Midwifery department, Faculty of healt sciences, Ljubljana and the Municipality of Ljubljana]
  2011
 14. Dahmane Raja; Petelin Milan
  Vpliv parodontalne bolezni na prezgodnji porod in nižjo porodno težo novorojencev
  [Influence of periodontal disease on preterm birth and low birth weight]
  2011
 15. Prosen Mirko; Poklar-Vatovec Tamara
  Uravnotežena prehrana v času nosečnosti
  [Balanced nutrition during pregnancy]
  2011
 16. Perko Vanja; Zakšek Teja
  Klistir kot rutinski postopek pri porodu: pregled literature
  [Enema as a routine procedure at birth: literature review]
  2011
 17. Čeh Anže
  Vpliv epiziotomije na pogostost poškodb perineja III. in IV. stopnje pri prvorodnicah v Sloveniji
  [The impact of episiotomy on the frequency of the third and fourth degree perineal lacerations during vaginal delivery in Slovenian primiparous women]
  2011
 18. Zidarn Mihaela; Geršak Ksenija; Bajrović Nisera; Lučovnik Miha; Jošt Maja; Novak Živa; Košnik Mitja
  Zdravljenje alergijskih bolezni takojšnje preobčutljivosti v nosečnosti
  [Treatment of allergic diseases during pregnancy]
  2011
 19. Šavc Helena; Cerar Vasilij M
  Obstruktivne uropatije pri plodu
  [Fetal obstructive uropathies]
  2010
 20. Tul Nataša; Verdenik Ivan; Novak Živa; Premru-Sršen Tanja; Blickstein Isaac
  Prospective risk of stillbirth in monochorionic-diamniotic twin gestations: a population based study
  2010
 21. Burnik Mojca; Mivšek Ana Polona
  Nosečnost po 35. letu - tveganje ali normalen pojav sodobne družbe
  [Pregnancy after the age of 35 - risk bahaviour or a normal phenomenon of modern society]
  2010
 22. Fister Petja; Gaberšček Simona; Zaletel Katja; Krhin Blaž; Hojker Sergej; Geršak Ksenija
  Thyroid function in the third trimester of pregnancy and after delivery in an area of adequate iodine intake
  2011
 23. Cvijić Marta; Horvat Mirjam; Jernejčič Petra; Verdenik Ivan; Geršak Ksenija
  Analiza jemanja zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju hipertenzivnih stanj v nosečnosti
  [Analysis of the intake of drugs used in hypertensive disorders during pregnancy]
  2010
 24. Kralj E; Mihevc-Ponikvar B; Premru-Sršen T; Balažic J
  Maternal mortality in Slovenia: case report and the method of identifying pregnancy-associated deaths
  2009
 25. Chaouat Gerard; Menu Elizabeth; David Francois; Szekeres-Bartho Julia; Kunsky Radoslav; Dang Duc Can; Kapović Miljenko; Ropert Sylvie; Wegmann Thomas G
  Lymphokunes, cytokines and immunoregulators involved in pregnancy success or failure and perinatal AIDS
  1991
 26. Szekeres-Bartho Julia; Kinsky Radoslav; Kapović M; Varga peter; Chaouat Gerard
  Progesterone dependent immunomodulation
  1991
 27. Kapović Miljenko; Rukavina Daniel; Jonjić Stipan; Nemarnik Jadranka
  Effect of multiparity on immune response in rat
  1983
 28. Brajenović-Milić Bojana; Tišljarić Dubravka; Petrović Oleg; Prodan Mirko; Ristić Smiljana; Marout Jasminka; Herman Radoslav; Kapović Miljenko
  The influence of fetal sex and mother's smoking and parity on AFP and free beta-HCG concentrations in amniotic fluid of unaffected second trimester pregnancies
  2007
 29. Szekeres-Bartho J; Varga P; Kinsky R; Kapović M; Chaouat G
  Progesterone dependent immunomodulation during pregnancy
  1991
 30. Cankar Ksenija; Potočnik Nejka; Štrucl Martin
  Alteration of skin laser-Doppler flux response to local cooling in gestational hypertension
  2010
 31. Vrhovec Jerneja; Rudel Drago; Pajntar Marjan; Maček-Lebar Alenka
  A uterine electromyographic activity as a measure of labour progression
  [Elektromiografska aktivnost maternice kot mera za spremljanje poroda]
  2010
 32. Saltirova Saška; Šćepanović Darija
  Disfunkcija sramnične zrasti med nosečnostjo in po porodu
  2009
 33. Geršak Ksenija; Škrgat-Kristan Sabina; Košnik Mitja
  Nosečnost in astma
  [Pregnancy and asthma]
  2009
 34. Stopar-Pinterič Tatjana
  Področna anestezija v porodništvu
  [Regional anaesthesia in obstetrics]
  2009
 35. Cerar Daša; Karner Primož; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Azithromycin for acute Q fever in pregnancy
  2009
 36. Boffa Marie-Claire; Boinot Catherine; De Carolis Sara; Rovere-Querini Patrizia; Aurousseau Marie-Helene; Allegri Flavio; Nicaise-Roland Pascale; Ambrožič Aleš; Avčin Tadej
  Laboratory criteria of the obstetrical antiphospholipid syndrome: data from a multicentric prospective European women cohort
  2009
 37. Geršak Ksenija; Cvijic Marta; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Angiotensin II receptor blockers in pregnancy: a report of five cases
  2009
 38. Fister Petja; Gaberšček Simona; Zaletel Katja; Krhin Blaž; Geršak Ksenija; Hojker Sergej
  Thyroid volume changes during pregnancy and after delivery in an iodine-sufficient Republic of Slovenia
  2009
 39. Bindas Alenka; Novak-Antolič Živa
  Porodniški izid po konzervativni terapiji intraepitelijskih ali zgodnjih invazivnih lezij materničnega vratu: pregled podatkov za Slovenijo od leta 2002 do 2005
  [Obstetric outcomes after conservative treatment for intraepitelial or early invasive cervical lesions: review for Slovenia, years 2002-2005]
  2009
 40. Novak Živa; Fabjan-Vodušek Vesna; Steblovnik Lili; Kavšek Gorazd; Hrašovec Andreja; Štucin-Gantar Irena; Premru-Sršen Tanja; Blejec Tanja; Šajina-Stritar Barbara; Verdenik Ivan
  Zelo prezgodnji porod: presejalni testi za napovedovanje tveganja
  [Very preterm delivery: screening test for risk prediction]
  2008
 41. Novak Živa; Fabjan-Vodušek Vesna; Steblovnik Lili; Globevnik-Velikonja Vislava; Tul Nataša; Pušenjak Stanko; Sketelj Alenka; Cerar Vasilij; Babnik Janez; Verdenik Ivan
  Zelo prezgodnji porod: preprečevanje
  [Very preterm delivery: prevention]
  2009
 42. Maraspin V; Strle F
  How do I manage tick bites and lyme borreliosis in pregnant women?
  2009
 43. Trojner- Bregar Andreja; Cerar Vasilij M; Zupanič-Slavec Zvonka; Verdenik I
  Indications for caesarean delivery between 1955 and 2005
  2008
 44. Homar Vesna; Grosek Štefan; Battelino Tadej
  High-dose methylprednisolone in a pregnant woman with Crohn's disease and adrenal suppression in her newborn
  2008
 45. Salamun-Čok K; Peterlin B; Skalerič E; Skalerič U
  Stanje obzobnih tkiv pri ženskah z motnjami v reprodukciji
  [Periodontal status in women with disorders of reproduction]
  2008
 46. Dolenc Jure; Prokšelj Katja
  Bolezni srca in žilja med nosečnostjo
  [Cardiovascular diseases in pregnancy]
  2008
 47. Maraspin-Čarman Vera; Knez Lea
  Protimikrobna in protiparazitna zdravila v nosečnosti
  [Antimicrobial and antiparasital drugs in pregnancy]
  2008
 48. Nenadić Dane B; Pavlović Miloš D
  Cervical fluid cytokines in pregnant women: relation to vaginal wet mount findings and polymorphonuclear leukocyte counts
  2008
 49. Paunescu M-M; Feier V; Paunescu M; Dorneanu F; Sisak A; Ambros-Rudolph CM
  Dermatoses of pregnancy
  2008
 50. Strah DM; Pohar M; Geršak K
  Risk assessment of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness in 7096 unselected pregnancies in Slovenia
  2008
 51. Peterlin B; Medica I; Kastrin A
  Meta analysis: Haplotype or single polymorphism analysis Authors' Reply to Comment on "Genetic polymorphisms in vasoactive genes and preeclampsia: A meta-analysis" [Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 131 (2007) 115-126]
  2008
 52. Tul Nataša; Novak-Antolič Živa
  Serum PAPP-A levels at 10-14 weeks of gestation are altered in women after assisted conception
  2007
 53. Hrašovec Andreja
  Izboljševanje napovednega modela prezgodnjega poroda
  2006
 54. Čadež Barbara; Zupan Katja; Jankovec Polona
  Predstavitev ankete zadovoljstva otročnic in porodnic kot kazalec kakovosti na ginekološko-porodniškem odddelku Splošne bolnišnice Jesenice
  [Introduction of poll about content of post partum women and women in labour as index of quality on prenatal department of General hospital Jesenice]
  2007
 55. Čeh Anže; Matko Saša
  Strah pri porodnicah pred, med porodom in po njem
  [The fear of pregnant women before, during and after childbirth]
  2007
 56. Domitrica-Miloradović Vesna; Škerjanc Alenka
  Nosečnice in začasna nezmožnost za delo
  [Sickness absenteeism of pregnant employees]
  2007
 57. Lovšin Boštjan; Ravnikar Janislav; Guzej Zdenka
  Splenic artery aneurysm
  2000
 58. Lovšin B; Guzej Z; Vok M; Kramar I; Ravnikar J
  C-1 esterase inhibitor prophylaxis for delivery in hereditary angioedema
  1999
 59. Lovšin Boštjan
  Nosečnost po IVF-ET postopku na Ginekološki kliniki v Ljubljani: primerjava poteka izida nosečnosti in poroda pri enojčkih med IVF-ET in kontrolno skupino
  1993
 60. Lužnik-Bufon Tatjana; Maraspin-Čarman Vera
  Preprečevanje okužb nosečnice, ploda ali novorojenčka
  [Prevention of infections in pregnant women, fetus or newborn]
  2006
 61. Petrovec Miroslav
  Okužbe z virusom rdečk v nosečnosti
  [Rubella virus infections in pregnancy]
  2006
 62. Petrovec Miroslav
  Okužbe s parvovirusom B19 v nosečnosti
  [Parvovirus B19 infection in pregnancy]
  2006
 63. Petrovec Miroslav; Uršič Tina
  Okužbe nosečnice in ploda s humanim virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus infections in pregnancy]
  2006
 64. Petrovec Miroslav
  Okužbe z virusom varičela-zoster v nosečnosti
  [Infection with varicella zoster virus in pregnancy]
  2006
 65. Pirš Mateja; Paro-Panjan Darja; Matičič Mojca
  Okužbe z virusom herpes simpleks pri nosečnicah in novorojenčkih
  [Herpes simplex infection during pregnancy and neonatal period]
  2006
 66. Lorenčič-Robnik Slavica; Lušicky Mojca; Reberšek-Gorišek Jelka; Mueller-Premru Manica; Štorman Alenka; Štrumbelj Iztok; Drinovec Bojan; Grmek-Košnik Irena; Fišer Jerneja; Harlander Tatjana
  Okužbe z bakterijo Listeria monocytogenes pri materah in novorojencih
  [Listeria monocytogenes - infections in pregnant women and newborns]
  2006
 67. Keše Darja
  Okužbe z mikoplazmami in klamidijami pri materah in novorojencih
  [Chlamydia trachomatis and mycoplasmas infections in mothers and in their newborn infants]
  2006
 68. Kavčič Martina; Cetin-Lovšin Irena; Lovšin Boštjan
  Okužbe z gonokoki pri materah in novorojencih
  [Gonococcal infection of mothers and newborns]
  2006
 69. Fišer Jerneja; Sarjanović Ljudmila
  Spremljanje kolonizacije nosečnic z bakterijo Streptococcus agalactiae v severnoprimorski regiji
  [Screening of colonization with Streptococcus agalactiae of pregnant women in the northern Primorska region]
  2006
 70. Golle Andrej; Burja Silva; Žolger Jože; Pelkič-Ogrizek Ksenija
  Epidemiologija, strategije preprečevanja in mikrobiološka diagnostika okužb, ki jih povzroča Streptococcus agalactiae
  [Epidemiology, prevention strategy and microbiology diagnostics of diseases caused by Streptococcus agalactiae]
  2006
 71. Potočnik Marko
  Pomen presejalnega testiranja na siflis v nosečnosti
  [Antenatal screening for syphilis in pregnancy]
  2006
 72. Seme Katja; Fujs-Komloš Kristina; Poljak Mario
  Presejalno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B v nosečnosti
  [Screening of pregnant women for hepatitis B virus infection]
  2006
 73. Logar Jernej; Žohar-Čretnik Tjaša; Štorman Alenka; Premru-Sršen Tanja; Novak-Antolič Živa; Arnež Maja; Kraut Aleksandra; Stirn-Kranjc Branka
  Presejalno testiranje na okužbo s Toxoplasma gondii v nosečnosti
  [Screening for Toxoplasma gondii infection in pregnancy]
  2006
 74. Kraigher Alenka
  Zakonske osnove presejalnega testiranja v nosečnosti
  [Legislation on screening in pregnancy]
  2006
 75. Završnik Tončka; Kuder Lucija
  Okužbe v nosečnosti nekoč in danes
  [Infection in pregnancy in the past and today]
  2006
 76. Vovko Petra
  Laboratorijski postopki za določanje kolonizacije nosečnic z bakterijo Streptococcus agalactiae
  [Assessment of laboratory procedures for group B streptococci screening in pregnant women]
  2007
 77. Čižek-Sajko Mojca; Vlaisavljević Veljko; Kovač Vilma
  Zorenje človeških jajčnih celic v pogojih in vitro
  [Maturation of human oocytes in vitro]
  2007
 78. Antolič Bor; Geršak Ksenija; Verdenik Ivan; Novak-Antolič Živa
  Adverse effects of thyroid dysfunction on pregnancy and pregnancy outcome: epidemiologic study in Slovenia
  2006
 79. Tul Nataša; Novak-Antolič Živa
  Serum PAPP-A levels at 10-14 weeks of gestation are altered in women after assisted conception
  2006
 80. Tomažič Marjeta
  Sladkorna bolezen in nosečnost
  2006
 81. Sketelj Alenka
  Preprečevanje in odkrivanje prirojenih napak pri otrocih mater s sladkorno boleznijo
  2006
 82. Prelec Anita; Štefančič Silva
  Vloga babice pri vodenju poroda pri pacientski s sladkorno boleznijo
  2006
 83. Fister Metka
  Prehrana pri nosečnostni sladkorni bolezni
  2006
 84. Tomažič Marjeta
  Sladkorna bolezen v nosečnosti
  2006
 85. Fister Petja; Gaberšček Simona; Zaletel Katja; Krhin Blaž; Geršak Ksenija; Hojker Sergej
  Thyroid volume and intrathyroidal blood flow increase during pregnancy
  2006
 86. Šket Petra; Weber Vladimir
  Tuberkuloza v nosečnosti in puerperiju
  [Tuberculosis in pregnancy and the puerperium]
  2006
 87. Novak-Antolič Živa
  Pričakovanja in možnosti v nosečnosti
  2006
 88. Ličer Zlata
  Psihosocialne stiske žensk v obdobju nosečnosti
  2006
 89. Verdenik Ivan
  Določanje tveganja za prezgodnji porod
  2006
 90. Novak-Antolič Ž; Steblovnik L; Fabjan-Vodušek V; Hrašovec A
  Preprečevanje zelo prezgodnjega poroda
  2006
 91. Medica Igor; Kastrin Andrej; Peterlin Borut
  Genetic polymorphisms in vasoactive genes and preeclampsia: a meta-analysis
  2007
 92. Gruenfeld-Zupan Monika
  Poškodbe pri nosečnicah
  2006
 93. Hampton Tracy
  Antidepresivi in nosečnost: tveganje tveganja in koristi ni lahka naloga
  [Antidepressants and pregnancy]
  2006
 94. Železnik Neva
  V pričakovanju naraščaja
  2006
 95. Brunčko Aleksander
  Vpliv tobaka na nosečnico in otroka
  2006
 96. Ribič-Pucelj Martina; Kobal Borut; Peternelj-Marinšek Suzana
  Surgical treatment of adnexal masses in pregnancy: indications, surgical approach and pregnancy outcome
  2007
 97. Kumer Anja
  Nosečniška slabost? Minila bo!
  2006
 98. Meglič Leon
  Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu
  2006
 99. Boffa M-C; Aurousseau M-H; Lachassinne E; Dauphin H; Fain O; Le-Toumelin P; Uzan M; Piette J-C; Derenne S; Boinot C; Avčin T; Motta M; Faden D; Tincani A
  European register of babies born to mothers with antiphospholipid syndrome
  2004
 100. Agrež Živa
  Nosečnost in porod
  2005

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko