biomedicina slovenica


"DISASTERS" : 84

 1. Djalali Ahmadreza; Komadina Radko
  Art of disaster preparedness in European Union: a survey on the health systems
  2014
 2. Djalali Ahmadreza; Ingrassia Pier Luigi; Della Corte Francesco; Foletti Marco; Ripoll Gallardo Alba; Ragazzoni Luca; Kaptan Kubilay; Lupescu Olivera; Arculeo Chris; Arnim Gotz von; Friedl Tom; Ashkenazi Michael; Heselmann Deike; Hrečkovski Boris; Khorrram-Manesh Amir; Komadina Radko; Lechner Konstanze; Patru Christina; Burkle Frederick M.; Fisher Philipp
  Identifying deficiencies in national and foreign medical team responses through expert opinion surveys: implications for education and training
  2014
 3. Gradišek Primož
  Fluid and elecrtolyte therapy and monitroing of the burned patient
  2012
 4. Anonymous ;
  Abstracts of the Instructional course on burns and fire disasters; 2012 June 28-30; Ljubljana
  2012
 5. Hubad Barbara; Berden-Zrimec Maja; Zrimec Alexis; Lapanje Aleš
  Bakterijska združba v ustekleničeni vodi - uporaba molekularnih metod za mikrobiološko analizo ustekleničene vode z neprijetnim vonjem
  [Bacterial association in bottled water - use of molecular methods for microbiological analysis of bottled water with unpleasant smell]
  2011
 6. Zajc Mimi; Grmec Štefek
  Etično vodenje v medicini
  [Ethical leadership in medicine]
  2011
 7. Gutierrez-Aguirre Ion; Steyer Andrej; Boben Jana; Gruden Kristina; Poljšak-Prijatelj Mateja; Ravnikar Maja
  Sensitive detection of multiple rotavirus genotypes with a single RT-qPCR assay
  2008
 8. Črepinšek Natalija
  Zbornik Vode - skrb, nadloga in izzivi; 2006 avg; Celje
  2006
 9. Slabe Damjan
  Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah
  2006
 10. Gaberščik Alenka
  Koliko je vredna narava?
  2006
 11. Gričar Jože; Podbregar Iztok; Pucihar Andreja
  Povezljivost informacijskih sistemov organizacij v procesu odpravljanja posledic večjih nesreč v e-regiji: pobuda vzpostavitve projekta v Sloveniji
  [Information systems interoperability of organizations in disaster relief management process in eRegion: Slovenia's project proposal iniative]
  2006
 12. Stantič-Pavlinič Mirjana
  Naravne katastrofe in epidemije - novi dogodki, novi predpisi
  2005
 13. Haines Andy; Patzt Jonathan A
  Učinki klimatskih sprememb na zdravje
  [Health effects of climate change]
  2004
 14. Gaberščik Alenka; Urbanc-Berčič Olga
  Suše in poplave - katastrofe ali naravne motnje?
  2003
 15. Pandurovič Dean; Triller Ciril; Smrke Dragica
  Kirurgija v izrednih razmerah
  2003
 16. Stok Edita; Marušič Dorjan
  Organizacija zdravstvenega varstva v primeru velikih nesreč in katastrof v Sloveniji z vidika urgentne medicine
  [Emergency medicine aspects of organization of disaster medicine in Slovenia]
  2003
 17. Stok Edita
  Sodelovanje in komunikacija med različnimi službami ob veliki nesreči
  2002
 18. Anonymous ;
  Proceedings of the international conference on Drought mitigation and prevention of land desertification; 2002 Apr 21-25, Bled
  2002
 19. Grad Anton
  Kaj se lahko naučimo iz reševalne akcije ob potresu v Turčiji?
  [What have we learned from rescue operations following the Turkey earthquake?]
  2001
 20. Lešničar Gorazd; Reberšek-Gorišek Jelka
  Vloga infektologa v regijski bolnišnici
  [The role of infectious disease specialist in a regional hospital]
  2001
 21. Mikuš-Kos Anica; Slodnjak Vera
  Nesreče, travmatski dogodki in šola: pomoč v stiski
  2000
 22. Škerlj Borut
  Gorska reševalna služba - odgovornost za škodo
  [Mountain rescue service - civil liability]
  2000
 23. Kastelic Ivan; Bonač Ivan
  Higiena 1
  1989
 24. Gaberščik Alenka
  Poplave niso le igra muhaste narave
  2001
 25. Tomašič Armin
  Delovanje DDD službe v izrednih razmerah in naravnih nesrečah
  1999
 26. Macarol-Hiti Metka
  Preventivno zdravstveno varstvo ob množičnih nesrečah
  [Preventive health care in disasters]
  2000
 27. Anonymous ;
  Knjiga izvlečkov. 1. slovenska konferenca katastrofne in vojne medicine; 2000 sep 6-9; Portorož
  [Book of abstract of the 1st national conference on disaster and military medicine; 2000 Sep 6-9; Portorož]
  2000
 28. Balažic Jože; Lovšin Jože
  Zdravnik v izrednih razmerah
  1999
 29. Balažic Jože
  Delo ISM pri množičnih nesrečah
  1995
 30. Ermenc Branko; Rener K
  Possibilities for dental identification in the case of mass disaster in Slovenia
  1999
 31. Urbanc-Berčič Olga
  Podivjana voda
  1999
 32. Arnež Zoran M
  Urgentni ukrepi pri poškodovancih s toploto (termične opekline) - 2. del
  [Emergency management of thermally injured patients (thermal burns) - part 2]
  1998
 33. Cimerman Matej; Štromajer Draga
  Organizacija služb v Kliničnem centru v Ljubljani v primeru množičnih nesreč
  1998
 34. Toman Mihael J
  Poplave - naravna dinamika tekočih voda
  1998
 35. Urbanc-Berčič Olga
  Voda in mi
  1997
 36. Plančak Melanija
  Vloga medicinske sestre pri organizaciji dela mobilne bolnišnice
  1996
 37. Dolenc Anton
  Svetovno zdravniško združenje
  1996
 38. Košir T
  Zdravnik in patronažna sestra v izrednih razmerah
  1994
 39. Opačić S
  Higiena v hudih naravnih in drugih nesrečah ter v vojni
  1989
 40. Kučič T
  Prvi simpozij o masovnih nesrečah poudarja, da gre za izredno perečo temo: slovenski komentar
  1996
 41. Skolnick AA
  Prvi simpozij o masovnih nesrečah poudarja, da gre za izredno perečo temo
  [First complex disasters symposium features dramatically timely topics]
  1996
 42. Smrkolj V
  Kirurgija v izrednih razmerah
  1995
 43. Ermenc B
  Naš prispevek k ugotavljanju istovetnosti oseb na podlagi zob pri množičnih nesrečah
  [New tools for dental identification in mass disasters]
  1995
 44. Kocijančič M
  Potresi v literaturi
  [Earthquakes in literature]
  1995
 45. Dugac Ž
  Kraj i početak u mitovima o potresu i potopu
  [The beginning and the end of mankind trough legends of earthquakes and floods]
  1995
 46. Fatović-Ferenčić S
  Veliki zagrebački potres 1880. godine
  [The great earthquake in the city of Zagreb in 1880]
  1995
 47. Škrobonja A
  Potres u Rijeci 1750. u djelima suvremenika kroničara, liječnika i slikara
  [The earthquake at Rijeka in 1750 in contemporary works of chronists, doctors and painters]
  1995
 48. Glaser E
  Katastrofalni potres v Ljubljani 1895 v mariborskih časopisih
  [The disastrous earthquake in Ljubljana 1895 in Maribor news papers]
  1995
 49. Božič B
  Vloga gasilcev ob potresu 1895
  [The importance of fire brigade at earthquakes 1895]
  1995
 50. Štolfa F
  Pomoč in sodelovanje južnih železnic po potresu
  [Help and cooperation of the southern railways after the earthquake]
  1995
 51. Kikelj T
  Rdeči križ ob potresu
  [The Red cross in the time of the earthquake]
  1995
 52. Groeger H
  The origins of disaster management in rescue services
  [Reševalne službe in viri znanja o ravnanju ob elementarnih nesrečah]
  1995
 53. Kolar B
  Potres 1895, vera in versko življenje prebivalcev takratne Ljubljane
  [The earthquake, faith and religious life of inhabitans of Ljubljana in 1895]
  1995
 54. Mrevlje GV
  Potres in duševne posledice pri ljudeh
  [Earthquake and mental disorder of men]
  1995
 55. Balažic J; Štefanič B
  Problematika potresov z vidika sodne medicine
  [Earthquakes from the point of view of forensic medicine]
  1995
 56. Smrkolj V
  Razvoj travmatologije v izrednih razmerah
  [Development of traumatology in disastrous circumstances]
  1995
 57. Somma AM
  Earthquake: historical perspectives for a scientific model of disaster medicine
  [Potresi in zgodovinski vidiki za pripravo znanstvenega modela medicine v izrednih razmerah]
  1995
 58. Premik M; Pokorn D
  Javnozdravstveni vidiki elementarnih nesreč
  [The aspects of the public health service at disasters]
  1995
 59. Borisov P
  Potres in dograditev ljubljanske bolnišnice na Zaloški cesti
  [The earthquake and building of the hospital in Ljubljana]
  1995
 60. Lapajne J; Šket-Motnikar B; Zupančič P
  Potresne značilnosti Slovenije
  [Characteristics of earthquakes in Slovenia]
  1995
 61. Zupanič-Slavec Z
  Zbornik referatov Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres 1895. Ob 50-letnici Inštituta za zgodovino medicine in 100-letnici bolnišnice na Zaloški cesti v Ljubljani; 1995 apr 20-21; Ljubljana
  [Proceedings of Medical and social views on Ljubljana earthquake 1895. At 50th anniversary of the Institute for the history of medicine and 100th anniversary of the hospital at Zaloška street in Ljubljana; 1995 apr 20-21; Ljubljana]
  1995
 62. Peressutti R; Massarutti D; Nardi G; Di Bartolometo S; Salino R; Baldassarre M; Giordano F
  Regional emergency disaster plan: our project
  1995
 63. Možina Martin
  Spremljanje škodljivih neželenih učinkov zdravil: program WHO
  [Adverse drug reactions monitoring: program WHO]
  1994
 64. Balažic J
  Activities of the Institute of forensic medicine in identifying victims of mass disasters
  1994
 65. Balažic J; Lovšin J
  Organizational scheme of operations of the identification team at the Institute of forensic medicine in the event of mass disasters
  1994
 66. Vukadinović P
  Zdravstveno varstvo v splošni ljudski obrambi in izrednih razmerah: udžbenik za študente medicine in stomatologije
  1990
 67. Urlep F
  Zdravnik splošne medicine v izrednih razmerah
  [General practitioner in urgent conditions]
  1990
 68. Anonymous ;
  Poslanica Hiroshi Nakajime, glavnega direktorja Svetovne zdavstvene organizacije za svetovni dan zdravja 1991
  1991
 69. Ulčar M
  Delež organizacij Rdečega križa Slovenije pri odpravljanju posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo v novembru 1990 leta
  [Slovene Red cross organization's share in overcoming the consequences of flood disasters in Slovenia in november 1990]
  1991
 70. Macarol-Hiti M
  Posebni odpadki ob novembrskih poplavah
  [Handling of toxic waste in the time of flood disaster]
  1991
 71. Eržen I
  Vloga in aktivnosti Zavoda za socialno medicino in higieno Celje ob novembrski katastrofalni poplavi
  [Role and activities of the Celje institute for social medicine and hygiene at the occasion of flood catastrophy in november 1990]
  1991
 72. Arzenšek J
  Vodna ujma 1.11.1990 na kompleksu bolnišnice Celje - okvirna ocena stanja: delovanje kriznega štaba in odstranjevanje neposrednih posledic poplave
  [Flood disaster of 1.11.1990 on the premises of Celje hospital - preliminary estimation of the condition]
  1991
 73. Opačić S
  Naravne nesreče
  [Natural disasters]
  1991
 74. Modic S
  Faktori sredine u povredjivanju - uvodno izlaganje
  1987
 75. Opačić S
  Zdravstveno varstvo v hudih naravnih in drugih nesrečah ter vojni (SLO)
  1988
 76. Novosel Mihael
  Delo stomatologa pri oskrbi maksiolofacialnih poškodb v izrednih razmerah
  [The dentist's work at the treatment of maxillofacial injuries under extraordinary circumstances]
  1990
 77. Pečenko N
  Živali in potresi
  1990
 78. Župančič AO
  Zdravstvene posledice ionizirajočega sevanja v Sloveniji: gradivo za razpravljanje
  1988
 79. Vidović S; Kolar G; Hrovatin B
  Oskrba očesnih bolnikov v izrednih razmerah
  1987
 80. Kocijančič A
  Endokrinološki problemi v izrednih razmerah
  1987
 81. Božič B
  Sladkorni bolnik v izrednih stanjih
  1987
 82. Medved M
  Ravnanje z odpadki ob elementarnih nesrečah oziroma vojni.
  1986
 83. Tomše P; Okorn T
  Higienska ureditev prehrambenega obrata v izrednih razmerah.
  1986
 84. Pronihar M
  Higiena prehrane - prehrana v izrednih razmerah.
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics