biomedicina slovenica


pr=furlan : 553

 1. Macuh Bojan; Sečak Svebor; Kovačič Tine; Goubar Patricija; Filej Bojana; Plazar Nadja; Kristovič Sebastjan; Lipič Nikolaj; Macuh Bojan; Zurc Joca; Zrim Marija; Herc Mladen; Šumak Irena; Bagar Tanja; Grdina Igor; Štrajn Darko; Tratnik Polona; Toplak Cirila; Zajc Melita; Svetlič Rok; Ovsenik Marija; Angleitner Sagadin Tanja; Gumze Goran; Škof Lenart; Kaučič Boris Miha; Furlan-Štante Nadja
  Za človeka gre
  [All about people]
  2018
 2. Saksida Ana; Jakopin Nina; Jelovšek Mateja; Knap Nataša; Fajs Luka; Lusa Lara; Lotrič-Furlan Stanka; Bogovič Petra; Arnež Maja; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Virus RNA load in patients with tick-borne encephalitis, Slovenia
  2018
 3. Škerget Matevž; Skopec Barbara; Zadnik Vesna; Žontar Darja; Podgornik Helena; Reberšek Katarina; Furlan Tadej; Černelč Peter
  CD56 expression is an important prognostic factor in multiple myeloma even with bortezomib induction
  2018
 4. Škamperle Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Furlan Marja; Hrvat Petra; Pirš Mateja; Seme Katja
  Increase of beta-lactam-resistant Haemophilus influenzae after changing from CLSI to EUCAST antibiotic susceptibility testing guidelines - characterization of beta-lactam resistance mechanisms
  2015
 5. Podnar Simon; Rot Uroš; Pražnikar Aleš; Battelino Saba; Hočevar-Boltežar Irena; Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Strle Franc; Petek Šter Marija; Rotar-Pavlič Danica
  Obravnava odraslih bolnikov (>-18 let) z okvaro obraznega živca na bolnišničnem nivoju in na primarni ravni
  2017
 6. Bogovič Petra; Stupica Daša; Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Kastrin Andrej; Lusa Lara; Strle Franc
  The long-term outcome of tick-borne encephalitis in Central Europe
  2018
 7. Leskovar Boštjan; Furlan Tjaša; Poznič Simona; Potisek Maja; Adamlje Anton; Ključevšek Tomaž
  Ultrasound-guided percutaneous endovascular treatment of arteriovenous fistula/graft
  2017
 8. Rojko Tereza; Žakelj-Mavrič Marija; Lotrič-Furlan Stanka; Jeverica Samo; Švent-Kučina Nataša
  Diagnostika, antibiotično zdravljenje in raven obravnave okužbe in mehkih tkiv
  [Diagnostics, antibiotic treatment and management levels of skin and soft tissue infections]
  2017
 9. Furlan Jana; Zupanič Slavec Zvonka; Fischinger Duša
  Prof. dr. Jana Furlan - zdravnica presežnega duha in humanističnih vrednot
  2017
 10. Podgornik Helena; Bajuk Petra; Furlan Tadej; Čibej Hermina; Doplihar Kebe Ana; Černelč Peter
  CpG-ODN stimulation in population screening monoclonal B-cell lymphocytosis
  2017
 11. Germ Julija; Furlan Marja; Hrvat Petra; Keber Jure; Plešec Antonija; Pretnar Polona; Seme Katja
  Digital imaging and reading of disk diffusion antimicrobial susceptibility testing results using Kiestra Total Laboratory Automation system compared to conventional disk diffusion reading
  2016
 12. Strle Franc; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože
  Tolerability of treatment with 3 g of azithromycin given in 5 days
  1997
 13. Lotrič-Furlan Stanka; Bogovič Petra; Avšič-Županc Tatjana; Jelovšek Mateja; Lusa Lara; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis in patients vaccinated against this disease
  2017
 14. Furlan Danijela; Avberšek-Lužnik Ivica
  Cardiac biomarkers
  2016
 15. Ogrinc Katarina; Wormser Gary P.; Visintainer Paul; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva; Bogovič Petra; Rojko Tereza; Stupica Daša; Strle Franc
  Pathogenetic implications of the age at time of diagnosis and skin location for acrodermatitis chronica atrophicans
  2016
 16. Pretnar-Oblak Janja; Furlan Tomaž
  TeleKap-razvoj in nadgradnja rešitve za oddaljeno diagnosticiranje in obravnavo možganske kapi
  [TeleKap-development and upgrade of remote stroke diagnosis and treatment solution]
  2016
 17. Rojko Tereza; Korva Miša; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Cluster of ulceroglandular tularemia cases in Slovenia
  2016
 18. Bogovič Petra; Lotrič-Furlan Stanka; Korva Miša; Avšič-Županc Tatjana
  African tick-bite fever in traveler returning to Slovenia from Uganda
  2016
 19. Premrov Bajuk Blanka; Furlan Tjaša; Černelč Peter; Čeh Marija; Podgornik Helena
  Monoclonal B-cell lymphocytosis in the population of Slovenian region of Lower Carniola
  2016
 20. Ogrinc Katarina; Lusa Lara; Lotrič-Furlan Stanka; Bogovič Petra; Stupica Daša; Cerar Kišek Tjaša; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Course and outcome of early European lyme neuroborreliosis (Bannwarth syndrome)
  2016
 21. Furlan Mirjana
  Assertive outreach in Slovenia
  2009
 22. Furlan Jana
  Dr. Marko Anton Plenčič, predhodnik mikrobiologije
  2015
 23. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Jelovšek Mateja; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Lusa Lara; Strle Franc
  Comparison of clinical and laboratory characteristics of patients fulfilling criteria for proven and probable human granulocytic anaplasmosis
  2015
 24. Furlan Jana; Štupar Milan; Šolman Staš
  Ko mrtvi žive uče - Cum mortui vivos docent
  2015
 25. Furlan Ana; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade starostnikov na Krasu
  [Nutritional habits of elderly people in Kras]
  2015
 26. Rus-Makovec Maja; Furlan Marja; Smolej Tina
  Experts on comparative literature and addiction specialists incooperation
  2015
 27. Kogoj Polonca; Furlan Tjaša; Lakič Nikola; Mušič Špela; Kontestabile Bojan; Ambrožič Jana; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Most relevant complications of transcatheter aortic valve implantation related to the site of implantation
  2015
 28. Lotrič-Furlan Stanka; Bogovič Petra; Meglič-Volkar Jelka; Rojko Tereza
  Candida arthritis: report of two cases
  2014
 29. Bauer Martin; Pahor Majda; Domajnko Barbara; Eržen Irena; Ferfila Nevenka; Furlan Maja; Kavčič Matic; Premik Marjan; Rugelj Darja; Starc Tina; Zakšek Teja; Tomšič Marija; Urek Mojca; Vettorazzi Renata; Zaletel-Kragelj Lijana; Marentič-Požarnik Barica; Poplas-Susič Tonka
  Zavezniki za zdravje
  2014
 30. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera; Strle Franc
  Klopni meningoencefalitis in humana granulocitna anaplazmoza 2014
  2014
 31. Furlan Danijela
  Unconjugated hyperbilirubinemia in Slovenian newborns
  2012
 32. Ostanek Barbara; Furlan Danijela; Bratanič Borut; Zupančič Mirjana; Lukač-Bajalo Jana
  Identification of UGT1A1(TA)5 and (TA)8 alleles in Slovenian newborns with pathological unconjugated hyperbilirubinemia
  2009
 33. Lotrič-Furlan Stanka
  Zdravljenje humane granulocitne anaplazmoze
  2014
 34. Lotrič-Furlan Stanka
  Primerjava bolnikov z dokazano humano granulocitno anaplazmozo
  2014
 35. Lotrič-Furlan Stanka
  Prikaz bolnikov s humano granulocitno anaplazmozo, zdravljenje na Kliniki za inferkcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana
  2014
 36. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav
  Patogeneza humane granulocitne anaplazmoze
  2014
 37. Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Prizadetost obraznega živca pri bolnikih s klopnim meningoencefalitisom
  2014
 38. Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera
  Predgovor
  2014
 39. Lotrič-Furlan Stanka; Bogovič Petra
  Klinična obravnava bolnikov z vročinsko boleznijo po vbodu klopa v Sloveniji
  [Clinical treatment of patients with febrile illness after tick bite in Slovenia]
  2012
 40. Kogoj Polonca; Furlan Tjaša; Bunc Matjaž
  Balloon aortic valvuloplasty for severe aortic stenosis
  2014
 41. Šurlan Popović Katarina; Harej Maja; Furlan Tjaša; Popović Peter; Strojan Primož
  Role of perfusion computed tomography in assessing submandibular gland radiochemotherapy-induced injury
  2014
 42. Marčeta Bojan; Furlan Borut; Müller Joachim S.
  Glavonožci
  2010
 43. Bogovič Petra; Logar Mateja; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka
  Quantitative evaluation of the severity of acute illness in adult patients with tick-borne encephalitis
  2014
 44. Strle Franc; Bogovič Petra; Cimperman Jože; Maraspin-Čarman Vera; Ogrinc Katarina; Rojko Tereza; Stupica Daša; Lusa Lara; Avšič-Županc Tatjana; Strašek Katja; Jelovšek Mateja; Lotrič-Furlan Stanka
  Are patients with erythema migrans who have leukopenia and/or thrombocytopenia coinfected with anaplasma phagocytophilum or tick-borne encephalitis virus?
  2014
 45. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Stupica Daša; Cerar Tjaša
  Comparison of isolation rate of Borrelia burgdorferi sensu lato in two different culture media, MKP and BSK-H
  2014
 46. Furlan Štefan; Bajec Marko
  Uporaba sistemov za obvladovanje poslovnih pravil v zdravstvu
  [Use of business rules management systems in health insurance]
  2009
 47. Furlan Štefan; Bajec Marko
  Celovita računalniška podpora boju proti goljufijam v zdravstvenem zavarovanju
  [Holistic computer support in fighting fraud in health insurance]
  2008
 48. Kogoj Polonca; Furlan Tjaša; Bunc Matjaž
  Balloon aortic valvuloplasty of severe aortic stenosis in the era of TAVR
  2014
 49. Furlan Marja; Maver Vodičar Polona; Kocjan-Anžič Marta; Gašperšič Rok; Winkelhoff A. J. van; Seme Katja
  Antimicrobial susceptibility of periodontal pathogens isolated from Slovenian patients
  2014
 50. Furlan Marja; Plešec Antonija; Pretnar Polona; Seme Katja
  Can use of oral analgesic/antiseptic agents in patients with sore throat result in false-negative Steptococcus pyogenes culture?
  2014
 51. Pirš Mateja; Švent-Kučina Nataša; Kofol Romina; Furlan Marja; Ladinek Saša; Seme Katja
  Prevalence of enterotoxin genes in Staphylococcus aureus isolated from stool samples in patients with diarrhoea
  2014
 52. Borštnar Simona; Furlan Simona
  Stokrat manj pogost kot pri ženskah
  2009
 53. Furlan Marja
  The role and activities of the Microbiology laboratory technician in Eastern Europe
  2012
 54. Plešec Antonija; Pretnar Polona; Furlan Marja; Seme Katja
  Antibacterial activity of different oral analgesics/antiseptics against beta-haemolytic streptococci causing pharyngitis
  2013
 55. Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Peripheral facial palsy in patients with tick-borne encephalitis
  2010
 56. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Comparison of epidemiological, clinical and laboratory features of patients fulfilling criteria for confirmed and probable human granulocytic anaplasmosis
  2010
 57. Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Course and outcome of erythema migrans in patients with haematological malignancies
  2010
 58. Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Pleterski-Rigler Dušica; Arnež Maja; Strle Franc
  Outcome of pregnancy in 248 women with erythema migrans
  2010
 59. Šterbenc Svetina Barbara; Luthar Oto; Grum Martin; Furlan Andrej; Bobič Pavlina; Cimerman Franc; Grdina Igor; Holz Eva; Kranjc Andrej; Lavrič Ana; Meden Ahac; Resman Blaž; Snoj Jurij; Testen Petra; Vidmar Luka; Ambrožič Matjaž
  Novi Slovenski biografski leksikon
  2013
 60. Strle Franc; Lusa Lara; Ružić-Sabljić Eva; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Rojko Tereza; Videčnik Jerneja; Stupica Daša
  Clinical characteristics associated with Borrelia burgdorferi sensu lato skin culture results in patients with erythema migrans
  2013
 61. Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka; Matos Tadeja
  Glivni artritisi
  [Fungal arthritis]
  2013
 62. Furlan Jana; Volfand Jasna; Sedmak Marjeta; Zupanič Slavec Zvonka; Glišovič Maša; Mršnik Marina
  Celiakija skozi čas v svetu in pri nas
  2013
 63. Kocjan Boštjan; Hošnjak Lea; Kmet Ines; Furlan Matej; Seme Katja; Poljak Mario
  Prevalence and distribution of alpha and beta HPVS in the nasopharynx
  2013
 64. Cerar Tjaša; Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan Stanka; Kobal Jan; Levičnik-Stezinar Snežna; Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva
  Diagnostic value of cytokines and chemokines in Lyme neuroborreliosis
  2013
 65. Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera; Lusa Lara; Cerar Tjaša; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Suspected early lyme neuroborreliosis in patients with erythema migrans
  2013
 66. Furlan Danijela; Žalec Lidija; Pavlin Tatjana; Gradecki Mirjam; Oštir Mevželj Darinka; Bratanič Borut
  Napoved razvoja hiperbilirubinemije pri donošenih novorojenčkih z neinvazivnimi metodami
  [Prediction of hyperbilirubinemia by noninvasive methods in full-term newborns]
  2013
 67. Rožič Mojca; Lotrič-Furlan Stanka
  Kožne spremembe, ki jih povzročajo protimikrobna zdravila
  [Cutaneous reactions caused by antimicrobila agents]
  2013
 68. Veinović Gorana; Cerar Tjaša; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva
  In vitro susceptibility of European human Borrelia burgdorferi sensu stricto strains to antimicrobial agents
  2013
 69. Kogoj Polonca; Mušič Špela; Lakič Nikola; Ambrožič Jana; Zorman Darko; Furlan Tjaša; Koželj Mirta; Bunc Matjaž
  Balloon aortic valvuloplasty in severe aortic stenosis and prevention of restenosis in elderly
  2012
 70. Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Peripheral facial palsy in patients with tick-borne encephalitis
  2012
 71. Furlan Maja
  Ko se otroci srečajo z napredovalo boleznijo in smrtjo
  2012
 72. Simonič Anja; Furlan Maja; Ravnjak Tanja; Dirkse Dale
  Caring for caregivers: a right way to do it?
  2012
 73. Furlan Borut
  50 let DRM Ljubljana: zbornik ob 50. obletnici ustanovitve prvega slovenskega potapljaškega društva
  2012
 74. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Course and outcome of erythema migrans in patients with rheumatoid arthritis
  2011
 75. Bogovič Petra; Grgič-Vitek Marta; Videčnik Jerneja; Beović Bojana; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Klopni meningoencefalitis: breme bolezni v državi, možnosti zaščite, predlogi za povečanje precepljenosti
  [Tick-borne encephalitis]
  2012
 76. Furlan Tjaša; Harej Maja
  Ocena obsevalne poškodbe podčeljustnih žlez slinavk z računalniško-tomografsko perfuzijsko preiskavo
  2011
 77. Furlan Danijela
  The influence of communication on quality indicators
  [Vpliv komunikacije na kazalnike kakovosti]
  2011
 78. Strašek-Smrdel Katja; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana
  The sequences of groESL operon of Anaplasma phagocytophilum among human patients in Slovenia
  2012
 79. Furlan Tjaša; Harej Maja; Šurlan-Popović Katarina; Strojan Primož
  Ocena obsevalne poškodbe podčeljustnih žlez slinavk z računalniško-tomografsko perfuzijsko preiskavo
  2011
 80. Plešec Antonija; Pretnar Polona; Podržaj Sanja; Furlan Marja; Kocjan-Anžič Marta; Seme Katja
  Antibacterial efficiency of Slovenian honeys on anaerobic bacterial oral flora
  2011
 81. Lunder Urška; Furlan Maja
  Communication in palliative care: challenge for healthcare providers
  2011
 82. Furlan Maja; Lunder Urška; Benedik Vera
  Potrebe zdravnikov in medicinskih sester na področju veščin komuniciranja v paliativni obravnavi
  2011
 83. Lotrič-Furlan Stanka
  Okužbe kosti in nativnih sklepov
  [Infection of the bone and native joints]
  2011
 84. Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Stupica Daša; Nadelman Robert B; Nowakowski John
  Comparison of erythema migrans caused by Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii
  2011
 85. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  The frequency of infection with tick-borne encephalitis, Borrelia burgdorferi sensu lato and Ehrlichia chaffensis in Slovenian patients with confirmed human granulocytic anaplasmosis: laboratory and clinical evaluation
  2011
 86. Strašek-Smrdel Katja; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Jelovšek Mateja; Avšič-Županc Tatjana
  Identity of groESL sequences of anaplasma phagocytophilum among human patients in Slovenia
  2011
 87. Lotrič-Furlan Stanka; Dolinar Drago
  Okužbe kolenske endoproteze
  2011
 88. Mueller-Premru Manica; Cvitković-Špik Vesna; Lotrič-Furlan Stanka; Lejko-Zupanc Tatjana
  Clinical appearance of Staphylococcus aureus spondylodiscitis and molecular characterization of the isolates
  2010
 89. Pirš M; Andlovic A; Cerar T; Furlan T; Guzej J; Seme K
  Prevalence of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in routine ESBL surveillance samples
  2011
 90. Lotrič-Furlan Stanka; Lukić Milica; Vincek Katarina; Arnež Maja
  Hude okužbe s Streptococcus pyogenes
  [Severe Streptococcus pyogenes infections]
  2011
 91. Furlan Maja
  Narava upanja v paliativni oskrbi
  2011
 92. Furlan Danijela; Ilijaš-Trofenik Ana; Ostanek Barbara; Felc Zlata; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Patološka zlatenica donošenih novorojenčkov in Gilbertov sindrom
  [Pathological jaundice in full-term newborns and Gilbert's syndrome]
  2011
 93. Lotrič-Furlan Stanka; Kotar Tadeja
  Okužbe kože, mehkih tkiv, kosti in sklepov pri starostnikih
  2010
 94. Maraspin V; Ogrinc K; Ružić-Sabljić E; Lotrič-Furlan S; Strle F
  Isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from blood of adult patients with borrelial lymphocytoma, Lyme neuroborreliosis, Lyme arthritis and acrodermatitis chronica atrophicans
  2011
 95. Furlan Alan; Mutavčić Vedrana; Plazar Nadja
  Razširjenost uživanja alkoholnih pijač med dijaki od 15 do 17 let Gimnazije Srečka Kosovela Sežana
  [The prevalence of alcohol beverage consuption among Srečko Kosovel Sežana high school students, aged 15-17]
  2010
 96. Podržaj Sanja; Furlan Marja; Kocjan-Anžič Marta; Seme Katja
  Antibacterial efficiency od Slovenian honeys on anaerobic bacterial oral flora
  2010
 97. Cerar Tjaša; Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan Stanka; Kopitar Andreja; Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva
  Cytokine and chemokine concentrations in patients with Lyme neuroborreliosis
  2010
 98. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Stupica Daša; Cerar Tjaša
  Comparison of isolation rate of Borrelia burgdorferi sensu lato in two different culture media
  2010
 99. Bogovič Petra; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  What tick-borne encephalitis may look like: clinical signs and symptoms
  2010
 100. Furlan Danijela; Ilijaš-Trofenik Ana; Weber Vladimir; Felc Zlata; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Bilirubin v popkovnični krvi kot napovednik neonatalne hiperbilirubinemije
  [Cord blood bilirubin as a predictor of neonatal hyperbilirubinemia]
  2010

1 101 201 301 401 501  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko