biomedicina slovenica


"HEMATURIA" : 121

 1. Burnik Papler Tanja; Vrtačnik-Bokal Eda; Šalamun Vesna; Galič Dejan; Smrkolj Tomaž; Jančar Nina
  Ureteral injury with delayed massive hematuria after transvaginal ultrasound-guided oocyte retrieval
  2015
 2. Hren Martin; Bevc Sebastjan
  Hematurija - prikaz bolnikov
  [Hematuria - case reports]
  2010
 3. Bevc Sebastjan
  Hematurija
  [Hematuria]
  2010
 4. Hlebič Gregor; Rebek Marius K.
  Urgentna stanja v urologiji
  2010
 5. Strojan-Fležar Margareta
  Citopatološka diagnostika raka sečnega mehurja v urinu in izpirku iz sečnega mehurja
  [Cytopathologic diagnosis of bladder cancer in urine and bladder washings]
  2010
 6. Kveder Radoslav; Lindič Jelka; Aleš Andreja; Kovač Damjan; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Acute kidney injury in immunoglobulin A nephropathy: potential role of macroscopic hematuria and acute tubulointerstitial injury
  2009
 7. Bent Clare; Iyngkaran T; Power N; Matson M; Hajdinjak Tine; Buchholz Noor; Fotheringham T
  Urological injuries following trauma
  2008
 8. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Rožič Mojca; Hvala Asta; Lindič Jelka; Kersnik-Levart Tanja; Jurčić Vesna; Jennette Charles J
  Pathology, clinical presentations, and outcomes of C1q nephropathy
  2008
 9. Kersnik-Levart Tanja
  Pregled seča - makroskopski in mikroskopski pregled seča ter kemična analiza seča s testnimi lističi
  [Urinalysis - urine macroscopic and microscopic examination and urine reagent dipstick test]
  2007
 10. Glavač Damjan
  Mutations in type IV collagen chains (COL4A3, COL4A4 and COL4A5) in relation to alport syndrome and familial hematuria
  2003
 11. Glavač D; Šlajpah M; Meglič A; Vizjak A; Hvala A; Ravnik-Glavač M; Ferluga D
  Sixteen novel mutations identified in COL4A3, Col4A4 and COL4A5 genes in Slovenian families with alport syndrome and benign familial hematuria
  2007
 12. Benedik-Dolničar Majda
  Hematurija pri bolnikih s hemofilijo
  [Hematuria in patients with haemophilia]
  2008
 13. Živčec-Kalan Gordana; Marn-Pernat Andreja
  Kronična ledvična bolezen
  [Chronic kidney disease]
  2007
 14. Tršinar Bojan
  Bolnik z benigno hiperplazijo prostate in specialist urolog
  [Patient with benign prostatic hyperplasia and urologist]
  2007
 15. Vizjak Alenka; Glavač Damjan; Hvala Asta; Ferluga Dušan
  Genotype-phenotype correlation in Aport syndrome and benign familial hematuria
  2007
 16. Šlajpah Maja; Gorinšek Benjamin; Berginc Gašper; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Meglič Anamarija; Jakša Iztok; Furlan Polona; Gregorič Alojz; Kaplan-Pavlovčič Staša; Ravnik-Glavač Metka; Glavač Damjan
  Sixteen novel mutations identified in COL4A3, COL4A4, and COL4A5 genes in Slovenian families with Alport syndrome and benign familial hematuria
  2007
 17. Hajdinjak Tine
  Rak mehurja
  2006
 18. Hajdinjak Tine
  Ledvične kolike
  [Renal colic]
  2006
 19. Varl Janez; Bren Andrej
  Stopnje nujnosti in kaj je potrebno opraviti pred napotitvijo bolnika na specialistični pregled k nefrologu
  2006
 20. Meglič Anamarija; Šlajpah Maja; Glavač Damjan
  The molecular diagnostics in children with hereditary hematuria: the differential diagnostic questions and ethical dilemmas in clinical practice
  [Molekularnogenetska analiza pri otrocih z dednimi hematurijami: diferencialno diagnostična vprašanja in etične dileme v klinični praksi]
  2006
 21. Glavač Damjan
  Molecular basis of Alport syndrome and benign familial hematuria
  2006
 22. Skitek Milan
  Osnovna urinska analiza
  2003
 23. Jurgec Milan
  Sodoben pristop k osnovnim preiskavam urina
  1994
 24. Avberšek-Lužnik Ivica; Gregurič-Silič Barbara
  Citološka in bakteriološka analiza urina
  2006
 25. Snoj Nada; Kobe Jasna Modrica
  Morfološka opredelitev sestavin sečne usedline
  2005
 26. Šlajpah Maja
  Raziskava genov COL4A3, COL4A4 in COL4A5 za odkrivanje mutacij in njihovih posledic pri sindromih družinskih hematurij
  [Study of COL4A3, COL4A4 in COL4A5 genes, mutations and their consequences in familial hematuric syndromes]
  2005
 27. Kersnik-Levart Tanja; Kenda Rajko B; Avguštin-Čavić Mojca; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Vizjak Alenka
  C1Q nephropathy in children
  2005
 28. Meglič Anamarija; Šlajpah Maja; Berginc Gašper; Stražišar Mojca; Glavač Damjan
  The importance of molecular diagnostics in children hereditary hematuria: differential diagnostic questions in clinical practise
  [Pomen molekularnogenetske analize pri otrocih z dednimi hematurijami: diferencialno diagnostična vprašanja v klinični praksi]
  2005
 29. Plazar Nadja; Pahor Vanja; Berce Klementina
  Priporočeni postopki za osnovno analizo urina
  2004
 30. Žumer-Pregelj Mirjana
  Racionalna diagnostika hematurije
  [Rational diagnosis of hematuria]
  2005
 31. Glavač D
  Mutations in the Col4a4 gene in relation to familial hematuria
  2003
 32. Hojs R
  Kidney biopsy and power Doppler imaging
  2004
 33. Kveder Radoslav
  Bolnik s patološkim urinom
  2004
 34. Bratuš Dejan
  Akutna urološka stanja pri otrocih
  2004
 35. Kisner Karel
  Hematurija
  2004
 36. Lindič Jelka
  Bakterijske okužbe sečil pri odraslih
  2003
 37. Andoljšek Dušan; Zver Samo
  Hemofilija z inhibitorji: uporaba rekombinantnega faktorja VIIa
  [Hemophilia inhibitor patients: the use of recombinant factor VIIa]
  2004
 38. Smrkolj Tomaž; Tršinar Bojan
  Zunajtelesno drobljenje kamnov v sečilih
  [Extracorporeal shockwave lithotripsy in urolithiasis]
  2003
 39. Šlajpah M; Meglič A; Vizjak A; Hvala A; Ravnik-Glavač M; Ferluga D; Glavač D
  Mutataions in COL4A3, COL4A4 and COL4A5 genes in relation to benign familial hematuria and Alport syndrome
  2003
 40. Glavač Damjan; Šlajpah Maja; Gorinšek Benjamin; Ravnik-Glavač Metka; Hvala Asta; Vizjak Alenka; Meglič Ana-Marija; Koselj Mira; Jakša Iztok; Ferluga Dušan
  Genetic studies of Alport syndrome and benign familial haematuria in Slovenia
  2003
 41. Gubler Marie-Claire; Heidet Laurence
  Alport syndrome and benign familial hematuria: type IV collagen diseases
  2003
 42. Šlajpah M; Meglič A; Vizjak A; Glavač D; Ravnik-Glavač M
  Benign familial hematuria and Alport syndrome due to mutations in Col4A3, Col4A4 and Col4A5
  2003
 43. Olup Maja
  Pozor, varujmo ledvice
  2001
 44. Urbančič Alenka
  Analgetiki in ledvice
  2003
 45. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Hematurija
  2003
 46. Malovrh Marko
  Indikacije za ledvično biopsijo in potek ledvične biopsije
  2003
 47. Lindič Jelka
  Laboratorijska diagnostika ledvičnih bolezni in merjenje ledvične funkcije
  2003
 48. Car Josip; Marinko Tanja
  Zdravljenje nezapletene okužbe sečnega mehurja pri ženskah v družinski medicini
  [Management of uncomplicated cystitis in women in family practice]
  2003
 49. Meglič Anamarija; Kuzman Drago; Jazbec Janez; Japelj-Pavešić Barbara; Kenda Rajko B
  Erythrocyte deformability and microhematuria in children and adolescents
  2003
 50. Fras Albert Peter
  Radiocistitis
  2001
 51. Gradišek Anton
  Simptomi s področja mokril in spolovil
  2002
 52. Blatnik Janja; Lešničar Gorazd; Šibanc Branko; Cvitan Stella
  Okužba z Escherichio coli O157:H7 - prikaz primera
  [Infection caused by Escherichia coli O157:H7 - case report]
  2002
 53. Kersnik-Levart T; Kenig A; Buturović-Ponikvar J; Ferluga D; Avguštin-Čavić M; Kenda RB
  Real-time ultrasound-guided renal biopsy with a biopsy gun in children: safety and efficacy
  2001
 54. Weber Stefanie; Schneider Linda; Peters Melanie; Misselwitz Joachim; Roennefarth Gabriele; Boeswald Michael; Bonzel Kluas E; Seeman Tomas; Sulakova Tereza; Gregorič Alojz
  Novel paracellin-1 mutations in 25 families with familial hypomagnesemia with hypercalciurua and nephrocalcinosis
  2001
 55. Horvat-Žnidaršič Irena
  Citotoksično in genotoksično delovanje makrocistina YR
  2001
 56. Meglić A; Kuzman D; Jazbec J; Japelj-Pavešić B; Kenda RB
  Erythrocyte deformability and michrohematuria in children and adolescents
  2001
 57. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Hematurija
  2001
 58. Meglič Anamarija
  Klamidijska okužba sečil pri otrocih in mladostnikih z izolirano hematurijo
  [Chlamydial infection of urinary tract in children and adolescents with isolated haematuria]
  1996
 59. Meglič Anamarija
  Sposobnost spreminjanja oblike eritrocitov in mikrohematurija pri otrocih in mladostnikih
  [Erythrocyte deformability and microhematuria in children and adolescents]
  2001
 60. Slavec B; Mencin D
  Primerjava rezultatov urinskih presejalnih testov dveh proizvajalcev na Clinitek-100
  2000
 61. Kocijančič Andreja
  Ledvice in sečni mehur
  2000
 62. Meglič Anamarija; Čavić Mojca; Hren-Vencelj Helena; Tršinar Bojan; Ravnik Mateja; Kenda Rajko B
  Chlamydial infection of the urinary tract in children and adolescents with hematuria
  2000
 63. Bračić Katarina
  Uloga antineutrofilnih citoplazmatskih protutijela u djece sa purpurom Schoenlein-Henoch
  1997
 64. Lindič Jelka
  Liječenje infekcije mokraćnih organa odraslih
  [Treatment of urinary tract infections in adults]
  2000
 65. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Glomerulonefritis
  [Glomerulonephritis]
  1992
 66. Meglič A; Čavič M; Hren-Vencelj H; Tršinar B; Ravnik M
  Klamidijska okužba sečil pri otrocih in mladostnikih z izolirano mikrohematurijo
  2000
 67. Mešić E; Tulumović D; Hukić M; Trnačević S; Halilbašić A
  Characteristics of haemorrhagic fever with renal syndrome in the territory of north-eastern Bosnia
  2000
 68. Rychlik I; Tesar V; Petrtyl J; Stejskalova A; Žabka J
  Our experience with transjugular renal biopsy
  2000
 69. Hojs R
  Ledvična biopsija - naše izkušnje
  2000
 70. Grčevska L; Polenaković M
  "Garland" pattern post-streptococcal glomerulonephritis - clinical characteristics and long-term follow-up
  2000
 71. Kavčič Sašo
  Kirurgija
  2000
 72. Gorinšek Benjamin
  Genetska analiza Alportovega sindroma v slovenski populaciji
  2000
 73. Kersnik-Levart Tanja
  Ultrazvočno vodena biopsija ledvic z biopsijsko pištolo pri otrocih in mladostnikih - zapleti in učinkovitost
  [Ultrasound - guided renal biopsy with an automated spring-loaded biopsy device in children and adolescents - safety and efficacy]
  2000
 74. Hojs R
  Kidney biopsy and power Doppler imaging
  1999
 75. Bračič Katarina; Gregorič Alojz; Vizjak Alenka; Nagode Breda
  Antinevtrofilna citoplazemska protitelesa (ANCA) pri otrocih s purpuro Schoenlein-Henoch in prizadetostjo ledvic
  [Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in children with past history of Schoenlein-Henoch purpura and renal involvement]
  1999
 76. Zver Samo; Modic Mojca
  Zastrupitev s supervarfarini
  1999
 77. Lindič Jelka
  Vrednotenje osnovnih preiskav seča
  1999
 78. Oblak Ciril; Tršinar Bojan
  Surgical complications of renal transplantation
  1998
 79. Višnar-Perovič Alenka
  Ultrazvočna diagnostika pri bolniku z rakom sečnega mehurja
  [Ultrasound examination in diagnostics of urinary bladder carcinioma]
  1997
 80. Babnik-Peskar Darja
  RTG preiskave pri tumorjih sečnega mehurja
  [X-ray contrast examinations in bladder tumors]
  1997
 81. Jakša Iztok; Kveder Radoslav
  Cistične in prirojene ledvične bolezni
  1998
 82. Turco Alberto E; Bresin Elena; Rossetti Sandro; Peterlin Borut; Morandi Raffaella; Pignati Pier Franco
  Rapid DNA-based prenatal diagnosis by genetic linkage in three families with Alport's syndrome
  1997
 83. Tršinar Bojan
  Pogostejši vzroki hematurije pri otrocih
  1997
 84. Mihelič Miro
  Iatrogena hematurija
  1997
 85. Kmetec Andrej
  Hematurija pri boleznih spodnjih sečil
  1997
 86. Žumer-Pregelj Mirjana
  Krvavitev iz zgornjega dela sečnih poti
  1997
 87. Kumer M
  Sprejem bolnika s krvavitvijo iz sečil
  [Admission of patients with haematuria]
  1996
 88. Tršinar B; Milčinski M
  Nujna stanja v urologiji
  1994
 89. Avguštin-Čavić M
  Oblika eritrocitov v seču otrok z različnimi patomorfološkimi oblikami glomerulopatij
  [Urinary erythrocyte morphology in various pathomorphologic forms of glomerulopathies in children]
  1995
 90. Niaudet P
  Schoenlein-Henoch purpura nephritis
  1995
 91. Leumann E
  Haematuria in children: a cause for concern?
  1995
 92. Žumer-Pregelj M
  Bolnik s krvavim sečem
  1995
 93. Švab I; Petrin J; Žmavc A; Kersnik J
  Kirurgija
  1994
 94. Babnik-Peskar D
  Pomen klasičnih RTG preiskav pri tumorjih ledvic
  [The role of classic x-ray methods in detecting renal tumors]
  1994
 95. Oblak C
  Klinična diagnostika ledvičnih tumorjev
  [Clinical diagnosis of renal tumors]
  1994
 96. Kaplan-Pavlovčič S
  Hematurija
  1994
 97. Jakša I
  Bolezenska znamenja ledvičnih bolezni otrok
  1990
 98. Kaplan-Pavlovčič S
  Primarni glomerulonefritisi
  1993
 99. Koselj M; Kveder R; Bren AF; Rott T
  Acute renal failure in patients with drug-induced acute interstitial nephritis
  1993
 100. Volavšek M; Ferluga D; Jakša I; Vizjak A; Zidar N
  IgA glomerulonephritis (IgA GN) in childhood
  1991

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics