biomedicina slovenica


"HEMIPLEGIA" : 206

 1. Pečlin Polona; Rozman Janez; Krajnik Janez; Ribarič Samo
  Evaluation of the efficacy and robustness of a second generation implantable stimulator in a patient with hemiplegia during 20 years of functional electrical stimulation of the common peroneal nerve
  2016
 2. Pečlin Polona; Krajnik Janez; Aćimović-Janežič Ruža; Stanič Uroš; Rozman Janez
  Twenty-nine-year stimulation of the common peroneal nerve in a hemiplegic patient
  2014
 3. Kos Nataša; Juhant Alenka; Frangež Maja
  Uporaba opornice za korekcijo položaja ramenskega sklepa v zgodnji fazi nevrorehabilitacije
  [Use of sling for shoulder support in early neurorehabilitation programme]
  2012
 4. Otahal Jakub; Vlach Petr; Ravnik David
  Dynamic of plantar pressure distribution during hemiparesis and intervertebral disc herniation
  2002
 5. Erjavec Tatjana; Rusjan Špela
  Redna telesna aktivnost v kroničnem obdobju po možganski kapi
  [Regular physical activity in the chronic period after stroke]
  2007
 6. Cerar D; Avšič-Županc T; Jereb M; Strle F
  Case report: Severe neurological manifestation of Dobrava hantavirus infection
  2007
 7. Cikajlo Imre; Matjačić Zlatko
  A novel approach in objective assessment of functional postural responses during fall-free perturbed standing in clinical environment
  2007
 8. Puh Urška
  Okrevanje motorične skorje in gibanja zgornjega uda v zgodnjem obdonju po možganski kapi
  [Recovery of motor cortex and upper extremity movement during acute stage after stroke]
  2006
 9. Javh Metka
  Kako hemiplegik s hemianopsijo obvladuje okolje
  [How a hemiplegic with hemianopsia masters the environment]
  2006
 10. Rotar Eli
  Neglekt in zaznavanje okolja
  [Neglect and perception of the environment]
  2006
 11. Cikajlo Imre; Klemen Ana; Rudolf Marko; Goljar Nika; Matjačić Zlatko
  Normative based clinical tool for objective evaluation of postural responses
  2006
 12. Bajd Tadej; Kurillo Gregorij; Šupuk Tamara; Veber Mitja; Zupan Anton; Munih Marko
  Merjenje in vrednotenje prijemanja v rehabilitaciji
  [Measurement and evaluation of grasping in rehabilitation]
  2006
 13. Cikajlo I; Matjačić Z
  Apparatus for clinical assessment of postural balancing abilities
  2005
 14. Cikajlo Imre
  Nove tehnologije v rehabilitaciji gibalno motenih oseb
  2005
 15. Zaletel Marjan; Mofardin Sergio
  Hemipareza
  2005
 16. Lainščak Mitja; Božikov Krešimir; Bednarik Jurij
  Obravnava nekaterih pogostejših simptomov in znakov. Zbornik predavanj Srečanje mladih zdravnikov, 2005 okt 8; Ljubljana
  2005
 17. Štefančič Martin
  Electrophysiological changes of motor units in patients with hemiplegia
  2005
 18. Zaletel Majda; Mofardin Serđo; Zaletel Marjan; Žvan Bojana
  Pure motor hemiplegia
  2005
 19. Kurillo Gregorij; Goljar Nika; Bajd Tadej
  Cognitive-feedback training of hand function in patients after stroke
  [Kognitivno urjenje funkcije roke pri osebah po kapi]
  2005
 20. Marinček Črt; Burger H
  Functional electrical stimulation
  2004
 21. Rener-Primec Zvonka
  Akutne pareze - diferencialna diagnoza: klinični pristop k obravnavi bolnika
  [Clinical approach to differential diagnosis in a patient with acute paresis]
  2005
 22. Mesec Anton
  Pomembni nevrološki simptomi in znaki v nosečnosti ter ukrepanje
  [Important neurological symptoms and signs in pregnancy and tratment]
  2005
 23. Prešern-Štrukelj Metka; Erjavec Tatjana
  Pomen koronarne in možganskožilne bolezni za rehabilitacijo po amputaciji spodnje okončine
  2005
 24. Matjačić Zlatko; Rusjan Špela; Stanonik Irena; Goljar Nika; Olenšek Andrej
  Methods for dynamic balance training during standing and stepping
  2005
 25. Poje Janja; Tomšič Marija
  Delovna terapija pri bolnikih z desnostransko ali levostransko hemiplegijo po ICV
  [Occupational therapy for patients after CVA with left or right hemiplegia]
  2004
 26. Matjačić Zlatko; Rusjan Špela; Stanonik Irena; Goljar Nika; Olenšek Andrej
  Methods for dynamic balance training during standing and stepping
  2004
 27. Rozman J; Krajnik J; Gregorič M
  Selective stimulation of the common peroneal nerve for hemiplegia: long-term clinical follow-up
  2004
 28. Rugelj Darja
  Functional reach in sitting and standing as a measure of balance improvement in hemiplegia
  2004
 29. Gregorič Milan; Gros Ana; Klemen Ana; Tomšič Igor; Goljar Nika
  Changes of wrist movements in spastic hemiplegia following botulinum toxin therapy
  2004
 30. Munih Marko; Bardorfer Aleš; Kodek Timotej; Mali Uroš; Ponikvar Matija; Bajd Tadej
  Robotika v rehabilitaciji hemiplegične roke
  [Robotics for hemiplegic hand rehabilitation]
  2004
 31. Matjačić Zlatko; Rusjan Špela; Stanonik Irena; Goljar Nika; Olenšek Andrej
  Vpliv treninga vzdrževanja ravnotežja med stojo na kinetiko hoje osebe s kronično hemiparezo
  2004
 32. Globokar Daniel
  Tekoči trak in naprava gait trainer v nevrorehabilitaciji oseb po možganski kapi
  2004
 33. Štefančič Martin
  Današnje stališče o uporabnosti FES pri bolnikih po možganski kapi
  2004
 34. Rugelj Darja
  Motorično učenje za izboljšanje funkcijskih sposobnosti oseb po preboleli možganski kapi
  2004
 35. Tetičkovič Erih; Menih Marija
  Trombolitično zdravljenje in dramatično izboljšanje klinične slike pri bolniku z akutno zaporo srednje možganske arterije, spremljano s transkranialno Dopplerjevo sonografijo
  [Thrombolytic treatment and dramatic improvement of the clinical picture in a patient with acute occlusion of the middle cerebral artery followed by transcranial Doppler sonography]
  2004
 36. Stefančič Martin; Krajnik Janez
  Variations of evoked muscle responses during functional electrical stimulation in hemiparetics
  2003
 37. Žvan Bojana
  Nenadna hemiplegija in motnja govora
  2003
 38. Aćimović-Janežič Ruža
  Rehabilitacija bolnikov po možganski kapi
  2003
 39. Klopčič-Spevak Milica
  Terapija z biološko povratno zanko v medicinski rehabilitaciji
  2003
 40. Puh Urška
  A comparison of treadmill and overground walking of ambulant stroke patients: spatiotemporal and lower limb joint kinematic parameters
  2002
 41. Trlep Mladen; Rozman Janez
  The FEM analysis of the peroneal nerve stimulation in hemiplegia
  2003
 42. Vodušek David B
  The Erlangen stroke project
  2003
 43. Kržišnik-Zorman Simona; Okrajšek Renata
  Bolečina v prsnem košu pri pljučni emboliji
  [Chest pain in pulmonary embolism]
  2002
 44. Tovornik Nataša; Meh Duška
  Vpliv presoterapije na bolečino v rami pri osebah s hemiplegijo po možganski kapi
  [The influence of pressotherapy on the painful shoulder in patient with hemiplegia after stroke]
  2003
 45. Erjavec Tanja; Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitacija bolnikov z amputacijo spodnjih udov in najpogostejšimi spremljajočimi obolenji
  [Rehabilitation of patients with lower extremity amputation and comorbidity]
  2003
 46. Bajd Tadej
  Funkcionalna električna stimulacija
  2000
 47. Rozman J; Krajnik J; Tegou E; Bunc M; Gregorič M
  FES of the common peroneal nerve for hemiplegia: long-term clinical follow-up
  2002
 48. Rozman J; Krajnik J; Tegou E; Bunc M
  FES of the common peroneal nerve for hemiplegia: seven-year clinical follow-up
  2002
 49. Sala F; Kržan MJ; Jallo G; Epstein FJ; Deletis V
  Prognostic value of motor evoked potentials elicited by multipulse magnetic stimulation in a surgically induced transitory lesion of the supplementary motor area: a case report
  2000
 50. Krump Jasna
  Posthospitalna psihološka pomoč bolnikom z motnjami komunikacije
  2002
 51. Dimitrijević Meta M; Dimitrijević Milan R
  Clinical elements for the NMS and FES protocols in the practice of neurorahabilitation
  2001
 52. Štefančič Martin
  Systems for functional electrical stimulation of extremities as orthotic devices
  2001
 53. Marinček Črt; Burger Helena
  Kineziterapija in delovna terapija v rehabilitacijski medicini
  2000
 54. Goljar Nika; Rusjan Špela
  Ortoze v rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi
  2001
 55. Štefančič Martin
  Sistemi za FES ekstremitet kot ortotski pripomočki
  2001
 56. Reberšek S; Stefanovska A; Gros N; Vodovnik L
  Resistive torque measurements of spastic ankle joint muscles in hemiplegia
  1984
 57. Reberšek S; Stefanovska A; Gros N; Vodovnik L; Kogovšek M
  Some properties of spastic ankle joint muscles in hemiplegia
  1983
 58. Aćimović-Janežič R
  Different methods of functional electrical stimulation in hemiplegia
  1983
 59. Reberšek S; Vodovnik L; Gros N; Stefanovska A; Aćimović R
  Electrotherapy of spactic muscles in hemiplegia
  1981
 60. Štefančič M
  THE CHANGES OF CONDUCTION AN EXCITABILITY OF PERIPHERAL MOTOR NERVES IN HEMIPLEGIA
  1977
 61. Lavrič A; Dimitrijević MR; Gregorič M; Oblak B
  STUDY OF DESCENDING POSTURAL INFLUENCES ON PROPRIOCEPTIVE REFLEXES IN HEMIPLEGIA
  1978
 62. Lavrič A; Gregorič M
  STUDY OF DESCENDING POSTURAL INFLUENCES ON PROPRIOCEPTIVE REFLEXES IN HEMIPLEGIA
  1977
 63. Štefančič Martin
  Outline of the use of functional electrical stimulation of extremities
  2000
 64. Miksić Kazimir; Flis Vojko; Pavlović Milan; Tetičković Erih
  Carotid body tumour surgery: a report of seven patients
  2000
 65. Eldar Reuben; Marinček Črt
  Physical activity for elderly persons with neurological impairement: a review
  2000
 66. Aćimović R; Stanič U; Goljar N; Kljajić M; Bogataj U; Lisatc B
  Routine clinical use of functional electrical stimulation in hemiplegia
  1997
 67. Gider F; Kljajić M; Bogataj U; Tomšič M; Tekavčič I; Lisatc B; Aćimović-Janežič R; Sel A
  An improved monitoring method for implantation of peroneal stimulator
  1997
 68. Rugelj Darja
  Živčno-mišični prenos v ohromelih mišicah bolnikov po možganski kapi
  [Neuromuscular transmission in weak muscles after stroke]
  1995
 69. Pražnikar Aleš
  Analiza spastičnosti in hotene mišične dejavnosti stegenskih mišic pri bolnikih s hemiparezo
  1999
 70. Mihalič Petra
  Program delovne terapije v skupini bolnikov po možganski kapi
  1999
 71. Štefančič Martin
  Analiza elektrofizioloških odzivov v mišicah med funkcionalno električno stimulacijo: poročilo raziskovalne naloge
  1996
 72. Sketelj Janez
  Regeneracija živčevja in mišic po poškodbi
  1998
 73. Špiljak Dušanka
  Kako živeti s hemipilegijo v domu upokojencev
  [How to live with hemiplegia in an old people's home]
  1998
 74. Pajntar Marjan
  Hypnosis in Slovenia
  1998
 75. Hesse S; Reiter F; Krajnik J; Gregorič M
  Gait analysis in neurorehabilitation
  1998
 76. Chollet F
  Mechanisms of recovery from stroke
  1998
 77. Hesse S
  Gait analysis in neurorehabilitation
  1998
 78. Tekavčič I; Rozman J; Krajnik J
  Correction of hemiparetic gait by implantable nerve stimulator
  1997
 79. Tomšič M; Bogataj U; Gider F; Kljajić M
  Auxiliary control unit for experiments and imlantations of peroneal stimulators
  1997
 80. Kljajić M; Gider F; Tomšič M; Bogataj U; Tekavčič I; Lisach B
  Improved IPO stimulator for foot drop cotrol: its positioning and evaluation
  1997
 81. Rozman Janez; Krajnik Janez; Suhadolnik Alojz; Pipp Jure
  Selective nerve stimulation and recording
  1996
 82. Pihlar Zdenka
  Funkcionalno usposabljanje hemiplegičnega otroka
  [Functional training of hemiplegic child]
  1996
 83. Vrabič Gabrijela; Vrečar Irena; Breznik Tatjana; Damjan Hermina
  Naše izkušnje s funkcionalno električno stimulacijo (FES) pri otrocih s hemiparezo
  [Our experience with functional electrical stimulation (FES) applied to hemiparetic children]
  1996
 84. Vovk Mihaela
  Obravnava motenj v govorno-jezikovni komunikaciji pri osebah s hemiplegijo
  [Treatment of speech and language disorders in hemiplegic persons]
  1996
 85. Žemva Nada
  Afazija, spremljevalka bolnikov s hemiplegijo
  [Aphasia, companion of patients with hemiplegia]
  1996
 86. Brejc Tone
  Hemisferična specializacija in obvladovanje prizadetosti: njen pomen pri individualnem rehabilitacijskem načrtu
  [Hemispheric specialisation and coping of disability: the importance for individualized rehabilitation plan]
  1996
 87. Gorišek-Humar Marta; Gros Nuša; Tomšič Igor
  Kineziološka analiza hotenega giba v kolenskem sklepu pri skupini bolnikov s hemiparezo
  [Kinesiological analysis of voluntary knee joint movement in patients with hemiparesis]
  1996
 88. Klemen Ana; Gros Nuša; Tomšič Igor
  Preiskovanje mišičnega tonusa pri hemiplegičnih bolnikih z nihajnim testom
  [The use of pendulum test for quantification of spastic hypertonia in hemiplegic patients]
  1996
 89. Tomšič Igor; Gregorič Milan
  Prikaz izokinetične meritve hemiparetičnega bolnika
  [Presentation of isokinetic measurements in hemiparetic patients]
  1996
 90. Gorjanc Tatjana; Žgur Tomaž
  Spremembe motoričnih izvabljenih odzivov pri bolnikih po možganski kapi
  [Changes of motor evoked potentials in patients after stroke]
  1996
 91. Kolnik Lidija; Žgur Tomaž
  Prognostična vrednost somatosenzoričnih izvabljenih odzivov pri bolnikih po možganski kapi
  [Prognostic value of somatosensory evoked potentials in patients after stroke]
  1996
 92. Aćimović-Janežič Ruža; Bogataj Uroš; Stanič Uroš; Kljajić Miroljub; Goljar Nika; Lisatz Božena
  25 years of clinical experiences in using FES by hemiplegic patient, practiced in the Ljubljana rehabilitation institute
  1996
 93. Hesse S; Helm B; Krajnik J; Gregorič M; Mauritz KH
  Treadmill training with partial body weight support: influence of body weight release on the gait of hemiparetic patients
  1997
 94. Trontelj JV; Fernandez JM; Mihelin M; Rugelj D
  The function of neuromuscular junction in upper motor neuron weakness
  1996
 95. Rozman J; Krajnik J; Tekavčič I
  Selective stimulation of the common peroneal nerve: correction of drop foot in three patients
  1997
 96. Štefančič Martin
  Značenje trofičnog utjecaja centralnih motornih neurona
  1996
 97. Neubauer David; Besisso Mohammed S; Al-Ajmi Mohammed O
  Childhood hemiplegia at Al-Sabah hospital children's department between 1980-1989
  1996
 98. Štefančič M; Prevec TS; Janež J; Mihelič M; Krajnik J; Žgur T; Zupan A; Goljar N
  Optimizacija diagnostičnih in terapevtskih postopkov v fizikalni medicini
  1993
 99. Rozman J; Tekavčič I
  Selective stimulation of a peripheral nerve: correction of drop foot in three patients
  1996
 100. Hesse S; Krajnik J; Luecke D; Jahnke MT; Gregorič M; Mauritz KH
  Ankle muscle activity before and after botulinum toxin therapy for lower limb extensor spasticity in chronic hemiparetic patients
  1996

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics